Danskerne er træge med mus og kreditkort

Salget på internet herhjemme er kun på det halve af niveauet i lande som Tyskland og Storbritannien. Traditioner og et fintmasket butiksnet gør det svært at flytte omsætning online.

Sammenlignet med lande som Tyskland og Storbritanien er vi danskere særdeles tilbageholdende, når det gælder handel på internettet. Ifølge en opgørelse fra nyhedsbrevet Retail News Letter e-handler den gennemsnitlige brite for mere end det dobbelte af gennemsnitsdanskeren.

»Sammenlignet med en række andre lande har vi ikke haft den samme tradition for postordresalg. Det er formentlig det, som også slår igennem i forhold til netsalget. Vi har herhjemme korte afstande og en butiksstruktur med et fintmasket butiksnet, og det er sandsynligvis en af de afgørende forklaringer på, at vi ligger lavere end lande som Tyskland og Storbritannien,« siger direktør Morten Kamper fra Foreningen for Dansk Internethandel, FDIH.

Han peger samtidig på, at man skal tage de internationale sammenligninger på området med forsigtighed.

Hvis man ser på det danske marked, så tæller Danmarks Statistik eksempelvis ikke de varer, som Coop sælger via deres nettorv med som internethandel. Når man handler på nettorvet skal man nemlig selv hente varerne i den nærmeste Kvickly eller Brugsen-butik, hvor man også betaler. Og så falder handlen uden for Danmarks Statstiks definition af internethandel, som kræver at betalingen foregår på nettet.

Da det efter dot.com-boblens punktering stod klart, at internethandlen med et slag ikke ville revolutionere detailhandlen fremstår Coops Nettorvet ellers i dag som en af succeshistorierne om nethandel. Forretningen er bygget op som et knopskud på Coops øvrige forretninger. Coop benytter sin eksisterende logistik, og med afhentning af varerne i den lokale butik får kunderne en tryghed, som de ikke har ved rene netbutikker.

Nethandlen vil fortsætte med at vokse, og det vil formentlig netop blive en kombination af nethandel og et fysisk butiksnet, som vil vinde frem, forudser Morten Kamper.

»Netbutikkerne skal hele tiden tænke som købmænd. Det betyder, at man skal kende sine kunders ønsker for at trække dem ind i butikken og sælge til dem. Hvis du vil flytte omsætning over til nethandel er det fordele som nem selvbetjening, et attraktivt sortiment og konkurrencedygtige priser, som kunderne efterspørger. Her tror jeg, man tidligere har satset på de forkerte ting, hvor man via nethandel har tilbudt serviceydelser, som der ikke var den store efterspørgsel på,« siger Morten Kamper.

På den ene side er danskerne gearede til nethandel, 80 procent af befolkningen har netadgang, men på den anden side er det danske marked forholdsvis lille. Og da prisen på at oprettet en internetportal kun svinger marginalt i forhold til hvor mange, der bruger den, vil det være relativt dyrt at etablere nethandelspladser i Danmark sammenlignet med landet med et langt større befolkningsunderlag, påpegere Morten Kamper.