Aerospace-direktør går

Læs mere
Fold sammen
Stephen Henderson har overraskende valgt at trække sig som direktør for FLS Aerospace med udgangen af januar, meddeler

FLS Industries.


Henderson fortsætter dog som medlem af Aerospaces bestyrelse. Begrundelsen er, at Henderson ønsker

at tilbringe mere tid med sin familie i USA.


- Bestyrelsen anerkender den store indsats, Stephen Henderson har ydet i de knap

to år, han var ansat i virksomheden, og hvor han stod bag den restrukturering, der nu har øget effektiviteten og lønsomheden

i alle dele af organisationen, skriver FLS Industries.


Foreløbig er 37-årige Mike Humphreys udnævnt som fungerende

adm. direktør indtil en afløser er fundet. Humphreys har deltaget aktivt i Aerospaces turnaround gennem de seneste 18

måneder og har været ansat i selskabet de seneste ni år.


Der føres allerede samtaler med kandidater

til stillingen som adm. direktør, og det vetnes, at den bliver besat i løbet af "kort tid", anfører

FLS.


Stephen Hendersons beslutning om at forlade direktørposten i FLS Aerospace kommer ikke til at påvirke den planlagte

opstramning af selskabet, og den ventes heller ikke at sinke processen. Det mener adm. direktør i FLS Industries, Peter Assam,

selv om den igangværende turnaround i Aerospace, som er datterselskab af FLS Industries, nærmest er Hendersons værk.

Opstramning

fortsætter

- Det får ingen betydning for vores planer med Aerospace. De planer, vi har, kører uanfægtet videre.

Ledelsen stod helt og holdent bag planerne, siger Peter Assam.


Det er fortsat meningen, at stramme forretningsgangene i FLS Aerospace

op, for siden at sælge selskabet, hvis en seriøs køber melder sig.


- Man kan altid håbe, at der kommer

en køber med en stor pose penge, men et salg vil kun ske på for os tilfredsstillende vilkår, siger Assam og afviser

pure, at Hendersons afgang har noget med en eventuel køber at gøre. RB-Børsen