Annonce
Annonce

Fortjent generationsskifte

PR-foto Fold sammen
Læs mere

Planlagt generationsskifte skal ske når det er fortjent, og e er en nøje gennemtænkt plan. Det er grundtankerne bag det rullende generationsskifte som virksomheden exs nordic as er i fuld gang med at udføre.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Ejerledelse'. Se alle artikler her​

Af Lars Bennetzen

Det danske firma exs nordic as er i fuld gang med et såkaldt rullende generationsskifte, mellem stifteren af firmaet, Kenneth Hou Jensen og hans søn, Morten Hou Østergaard. Men et generationsskifte er ikke bare et spørgsmål om at overdrage rorpinden til den nye leder, det er også et spørgsmål om at få det gjort så det sker på den optimale måde – både rent omsætningsmæssigt, og ikke mindst rent skatteteknisk.

»Da vi besluttede os til at gå i gang med generationsskiftet af min virksomhed, der oprindeligt hed experisense a/s, tog vi med det samme fat i en dygtig skatterådgiver. Vi ønskede at opsætte rammerne for generationsskiftet så smidigt og smart som muligt,« forklarer Kenneth Hou Jensen.

Samtidigt var det vigtigt at generationsskiftet kunne finde sted uden at Morten Hou Østergaard skulle lægge en formue på bordet, for at kunne indtræde i virksomheden. Derfor blev der lagt en plan for, hvordan Kenneth Hou Jensen og Morten Hou Østergaard kan køre parløb i en årrække fremad, mens Morten Hou Østergaard kunne arbejde sig ind virksomheden, og
gøre sig fortjent til at overtage forretningen en dag ude i fremtiden.

»I dag er Morten 100% tilknyttet exs nordic as som direktør. Planen er så at Morten overtager 30% af virksomheden når han har været med til at generere et merudbytte, som er defineret i vores køreplan. Sæt ikke økonomien over styr Den del af køreplanen har været meget væsentlig for både Kenneth Hou Jensen og Morten Hou Østergaard. Holdningen hos dem begge er, at ingen har lyst til at risikere deres økonomi og derfor må der ikke sættes for meget på spil. For selvom Kenneth Hou Jensen langt fra er klar til at gå på pension, så er exs nordic as en del af hans pensionsplan. For Morten handler det om, at virksomheden skal kunne bære hans planer, ambitioner og naturligvis hans løn.

»Som det er i dag, er der ingen tvivl om, at Morten ville kunne få en bedre løn, hvis han gik ud og tog et job i hans gamle erhverv. Men her er guleroden at han en dag ender med at overtage virksomheden, og det må han arbejde for,« siger Kenneth Hou Jensen.

Morten fortæller, at for ham er det væsentligt, at i generationsskifteprocessen er det vigtigt at kunne se ud over månedslønnen.

»Der er andre ting der er vigtigere, f.eks. frihedsgraden til at prioritere tid, og kunne påvirke hverdagen, og det tillægger jeg stor værdi. Det er en del af kompromisset man skal være villige til at
tage,« forklarer Morten Hou Østergaard.

Hele familien skal huskes Men Morten Hou Østergaard er ikke det eneste barn i familien som Kenneth Hou Jensen skal tænke på. Der er også en seks år yngre bror som ikke har samme
interesse i exs nordic as som Morten Hou Østergaard har.

»Mortens lillebror, Andreas, skal også tænkes ind her. Han får jo ikke samme muligheder som Morten. Derfor har vi givet hver af drengene 10% af den fortsættende virksomhed, så vi har delt sol og vind lige. For at komme på den aftale andel på 30%, skal Morten så selv arbejde sig ind på de sidste 20%, hvilket så bliver ved at skabe en merværdi i virksomheden,” forklarer Kenneth Hou Jensen.

Samtidig har det været vigtigt for både far og søn, at firmaet aldrig kommer til at gå ud over familien.

»Det har vægtet meget tungt for mig. Derfor var det vigtigt at vores køreplan betød, at Morten og hans familie kunne basere et liv på det som vi kan generere i virksomheden.« siger Kenneth Hou Jensen.

»Det har klart været noget der har fyldt meget for mig. For hvad nu hvis det ikke går som forventet? Her har min største bekymring klart ligget. Så det handler om at få ro på hverdagen, så vi
kan videreudvikle virksomheden. Vi skal både skabe de kortsigtede resultater, og sikre den langsigtede udvikling,« pointerer Morten Hou Østergaard.

Kenneth Hou Jensen forklarer at det har været 100% afgørende at have en køreplan med pejlemærker til, hvordan opgaven skulle løftes.

»Ingen af os ville kunne løse opgaven, hvis vi ikke havde pejlemærkerne vi kunne styre efter. Det har været noget vi kan måle på, og se at vi er på vej i den rigtige retning. Det har været med til at fjerne usikkerheder og konflikter, og det viser hvilke resultater jeg skal skabe for at projektet bliver en succes,« slutter Morten Hou Østergaard.

Denne artikel er en del af annoncetillæget 'Ejerledelse'. Se alle artikler her​