Ugens aktie: Solar styrker sin stilling

Ekspansion i nye lande er opgivet. En række interne forbedringer er klaret. Forretningen i Sverige skal forbedres. Offensivt satses på en rolle som grossist for industrikunder.

Arkivfoto. Officiel åbning af Green Tech Center ved Vejle. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Fisker

Indtjeningen ligger fortsat under det ønskede niveau, skønt der er gennemført mangt og meget for at kunne udnytte selskabets indre styrke. Efterspørgslen er god, men konkurrencen på pris er hård. Der er gennemført udrulning af digitale servicetilbud til kunderne, så det enorme flow af komponenter kan håndteres smidigt og med så få fejl som muligt. Nye IT-påfund tages hurtigt i brug, og det nyeste projekt er afprøvet i Norge med AutoStore-lagerløsning, som optimerer udnyttelsen af pladsen.

Det er ellers den store danske aktivitet, som er spydspids med test af nye ideer omkring hurtig levering og forbedret betjening af kunderne med lancering af mere avancerede servicetilbud.

»Solars løsningsmodel er at fremstå som en værdifuld partner og ikke bare en anonym grossist.«


Solar satser på at udnytte sin størrelse kapacitetsmæssigt (leveringsevnen) til at forbedre relationen til kunderne. De skal kunne opnå synlige fordele. Handelsvirksomheder i business to business-markedet er pr. definition klemt, og Solars løsningsmodel er at fremstå som en værdifuld partner og ikke bare en anonym grossist. De fremadrettede tiltag er især rettet mod salg til industrikunder. En anden visionær satsning er at opbygge et netværk af samarbejdspartnere med ny teknologi.

Kerneforretningen skal udvides

Traditionelt har Solar været orienteret mod salg til elinstallatører og dermed disse kunders opgaver med reparation og fornyelse samt nybyggeri. Man har gavn af et voksende omfang af teknisk udstyr i alle typer af bygninger, og der satses også på energivenlige løsninger og vedvarende energi. En grossist er et mellemled, og Solar søger at opnå fælles fordele med sine kunder ved at fokusere på den samlede udgift ved køb af en komponent. Det kaldes Total Cost of Ownership (TCO).

Pointen er, at selve indkøbet kun udgør ca. 25 pct. af den samlede udgift (montage, vedligeholdelse, levetid, energiforbrug mv.) i produktets levetid. På forhånd kan der tages hensyn til de forventede samlede udgifter. Konceptet benyttes hos det svenske selskab BIMobject, som Solar ejer 19 pct. af. Installatøren skal på sin kundes vegne se tingene i en større sammenhæng, og her hjælper IT-løsninger. Det er en form for bæredygtighed.

Som leverandør har Solar gavn af sit enorme varesortiment. Betjeningen er forbedret med e-handel ved bestilling af varer, ligesom man i udvalgte storbyområder tilbyder strakslevering. Ideen er, at håndværkerne undgår at bruge tid på at hente komponenter. Et andet tilbud er genopfyldning af kundens lager af udvalgte komponenter. Tid er penge.

Det afgørende punkt er evnen til at udføre præcis levering af de ønskede varer så hurtigt som muligt. Evnen hertil er i top både angående IT, ordrehåndtering og faciliteterne med moderne centrallagre. Det udgør selskabets kerne.

Kommercielt skal denne basis så udnyttes ved at give kunderne flere tilbud ud over de rene vareleverancer. Man prøver at lancere ekstraydelser (add-on services), og Solar har en række pakketilbud, der er rettet mod specielle kunder eller opgaver.

En interessant satsning er ved at tage fart angående industrikunder. Disse virksomheder indkøber store kvanta af komponenter direkte hos de pågældende fabrikanter, men det efterlader opgaven med håndtering af resten af det nødvendige input, som omfatter et enormt antal varenumre.

Solar er ved at cementere sin position i dette felt, hvor man prøver at opnå stordriftsfordele ved at kunne betjene flere og flere industrikunder, der har det samme behov.

Udfordringen er imidlertid vanskelig, da man skal turde satse på at opnå afgørende styrke ved at opbygge en position som fremtrædende leverandør af elektrotekniske komponenter. Kravet til styring og kapitalbinding i lagrene er kernepunkterne. Potentialet forekommer attraktivt, idet den geografiske dækning kan udvides til andre lande. Transportafstand betyder ikke så meget for industrikunder.

Geografisk giver det nye salgsmuligheder i industrisegmentet. Efter en mislykket ekspansion med opkøb i Tyskland, Belgien og Østrig har man ellers trukket sig tilbage og samlet kræfterne om hovedmarkederne. Kernen består af Skandinavien og Holland med Polen som en vækstmulighed.

Aktien

De frasolgte datterselskaber og en række nye initiativer har belastet indtjeningen. Indeværende år vil heller ikke få fuld vægt fra forbedringerne. I Q1 var der desuden en negativ værdiregulering på 57 mio. kr. af aktieposten i BIMobject, der er en langsigtet satsning. De andre nye tiltag og aktieposter har også leveringstid, før afkastet begynder, men momentum burde tage fart i de kommende år.

Forretningsmæssigt er der udsigt til pæn fremgang fra installationssegmentet. Den offensive satsning på salg til kunder i industrisegmentet skal vise sin rigtighed, og det kan så bane vej for betjening af kunder i andre lande.

Aktien (309) handles til P/E 15, men justeret for særlige forhold er tallet reelt kun 12. Det seneste udbyttetal var 14 kr., og det direkte afkast er dermed højt. Konklusion: køb på kort og lang sigt.