Hartmann: Turnaround fortsætter ind i 2008

 

Emballageproducenten Hartmann har i første halvår 2007 iværksat en række tiltag, der skal bringe selskabet på rette kurs og forbedre indtjeningen. Og koncernen vil fortsætte med med stadig mere omkostningstunge tiltag frem til udgangen af 2008. Turnaroundplanen, der går under navnet "Forward to basics", ventes fra næste år at medføre positive pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter, fremgår det af halvårsrapporten fra selskabet.

 

- Det er først og fremmest nødvendigt at vende udviklingen i virksomheden, og der er derfor udarbejdet en turnaround-plan for 2007-2008. Planen skal gennemføres frem til og med 2008, men forventes først at vise fuld effekt i 2009. Der vil ikke blive arbejdet med en ny forretningsstrategi for koncernen, før virksomheden er igennem denne turnaround, pointeres det i halvårsrapporten.

 

Foreløbigt har ledelsen i første halvår gennemført en række tiltag - herunder at sælge aktiviteterne i Sydamerika med trecifret milliontab til følge. Det er nu også besluttet at trække sig ud Asien, hvilket ventes at medføre et yderligere tab på ca. 80 mio. kr.

 

- Koncernens nuværende gearing betinger, at der indledningsvist primært fokuseres på tiltag, der ikke kræver store investeringer. Der er således ingen planer om større investeringer eller vækst i koncernen på kort sigt. Det overordnede mål med turnaround-planen er at optimere resultaterne på det nuværende kapitalgrundlag, pointerer selskabet.

 

Fokus vil være på at styrke kerneforretningen for æg- og industriemballage i Europa og fortsætte forbedringen af lønsomheden i Nordamerika. I første halvår har selskabet allerede sat en række tiltag i værk - herunder blandt andet reorganiseret sin ledelsesstruktur, restruktureret aktiviteterne i industriemballage og restruktureret sine forsknings- og udviklingsaktiviteter.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )