Dicentia: Oms.fald på tab af storkunde - forventning fastholdes

 

Omsætningen faldt markant i første halvår hos Dicentia, der tidligere hed SDC DanDisc. Omsætningen for halvåret blev 188,3 mio. kr. mod 260,5 mio. kr. i første.

 

- Omsætningsfaldet skyldes tabet af Nordisk Film som kunde pr. 1. juli 2006, fortsat kraftigt faldende priser på DVD, samt et ændret produktmiks, forklarer selskabet.

 

Det samlede antal solgte DVD og CD var 39,7 mio. stk. mod 49,1 mio. stk. i første halvår 2006. Fordelingen mellem solgte DVD og CD er 63 pct. DVD og 37 pct. CD. Sidste års fordeling udgjorde 54 pct. DVD og 46 pct. CD i samme periode.

 

- Forskydningen mellem antal solgte DVD og CD afspejler markedet, hvor DVD salget stiger, og CD salget falder, lyder forklaringen i regnskabet.

 

Distributionsomkostningerne, som inkluderer omkostninger til salg og kundeservice samt studiovirksomheden, blev på 48,6 mio. kr. mod 50,7 mio. kr. i samme periode sidste år. Administrationsomkostningerne blev på 12,3 mio. kr. mod 18,4 mio. kr. i første halvår 2006.

 

Faldet skyldes dels gennemførte rationaliseringer, dels skal det ses i sammenhæng med at administrationsomkostningerne lå meget højt i samme periode sidste år som følge af virksomhedsopkøb.

 

Resultat før skat i første halvår 2007 endte på et underskud på 19,6 mio. mod et underskud før skat 10,2 mio. i første halvår 2006.

 

En skatteindtægt på 5 mio. kr. minimere underskuddet efter skat til 14,6 mio. kr. mod et underskud på 7,2 mio. i samme periode sidste år.

 

Dicentia nedjusterer forventningerne til årets omsætning fra mellem 450-475 mio. kr. til mellem 425-450 mio. kr. Forventningerne til resultat før skat fastholdes på plus/minus 5 mio. kr. som tidligere.

 

# Halvårsregnskab - Dicentia

 

Mio. kr. halvår 07 halvår 06

 

---------------------------------------------------

 

Omsætning: 188,3 260,5

 

Driftsres. (EBIT): -13,6 -7,7

 

Res. før skat: -19,3 -10,2

 

Nettoresultat: -14,7 - 7,2

 

Egenkapital: 97 152

 

Balance: 386 491

 

#

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )