Vigtigheden af patent

I samarbejde med patrade.dk

Hvad er et patent, og hvad betyder det for din forretning?
Et patent er eneretten til at udnytte en teknisk opfindelse. Når man opfinder eller forbedrer teknologiske løsninger, er patentbeskyttelse et kraftfuldt redskab, der sikrer et forspring i markedet.
For at en opfindelse kan kvalificere til patentbeskyttelse, skal den opfylde visse krav. Der skal være tale om noget nyt, den skal indeholde en betydelig grad af innovation – kendt som opfindelseshøjde – og den skal være anvendelig i en industriel sammenhæng.

Her er 4 betragtninger, der understreger værdien af at have et patent:

 1. Eksklusivitet over egen opfindelse
  Et patent giver beskyttelse mod kopister. Patentet giver eneret over fremstilling, brug og/eller salg af den pågældende opfindelse. Det er derfor en af grundstenene i beskyttelsen af forretningen og i at sikre virksomhedens udvikling.
  Hvis din ide eller opfindelse bliver kopieret, skal du henvende dig til en advokat med speciale i IP (Intellectual Property), som kan håndhæve dine rettigheder. Med patentet står du stærkt, hvis nogen kopierer din opfindelse.
 2. Forretningsudvikling og investorinteresse
  Patenter øger muligheden for at tiltrække investorer, fordi det, at du har et patent (eller har indleveret en patentansøgning), viser, at din opfindelse er på et så højt niveau, at du kan få eneret. Dette eneretssystem skaber en buffer mod konkurrence og giver investorer en følelse af sikkerhed for at deres investering vil give et fornuftigt afkast.
  Når du har patent på din opfindelse, har du alt andet lige større chance for at tiltrække nye investorer.
 3. Vækst og indtjeningsmuligheder
  Gennem patenter får du mulighed for at kommercialisere opfindelsen. Salg eller licensaftaler kan åbne op for nye indtægtskilder og muliggøre markedsføring på områder (fx geografiske markeder), hvor virksomheden af den ene eller anden grund ikke har råd til at være til stede.
  Patentet giver dig eneret til erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen i det område, du har fået patent i. Det gælder i en periode på op til 20 år (kræver årlig betaling af afgift).
 4. Markedsfordel
  Et patent kan sikre et forspring på markedet. Patentet vil med stor sandsynlighed afholde konkurrenterne fra at gå ind på markedet og uanset hvad, så har du ”first-mover-advantage”. Du får som den første på markedet mulighed for at blive det brand, kunderne husker, så du står stærkere, når konkurrenterne følger efter.

Proces for patentansøgning
At ansøge om et patent kan virke som en kompleks proces. Indledningsvis er det essentielt at foretage en grundig undersøgelse for at sikre, at ideen er unik. Herefter kræves en omfattende beskrivelse af opfindelsen, som skal inkluderes i patentansøgningen. Ansøgning skal også indeholde nøjagtige informationer om, hvordan opfindelsen adskiller sig fra eksisterende løsninger.

Selvom processen for at opnå et patent kan være langvarig, står man med et betydeligt fortrin i markedet, når patentet er i hus. Faktisk er der fordele, allerede når patentansøgningen er indleveret, og ansøgningen er under behandling – i patentsprog kaldet ”pending”.

Dette indhold er produceret af Berlingske Media i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet at gøre med udarbejdelsen af indholdet.