Nyt samarbejde mellem KU og Danica skal forebygge mobilafhængighed og stress

Et nyt samarbejde mellem Danica Pension og Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet har i et studie afdækket, at der er stor sammenhæng mellem mobilafhængighed og stress. Undersøgelsen skal danne grundlag for at udvikle værktøjer for det, som folkene bag studiet kalder for et samfundsproblem.

Et nyt samarbejde mellem Danica Pension og Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet skal afdække mentale helbredsproblemer og sætte fokus på at udvikle løsninger, der skal forebygge mobilafhængighed, stress og mistrivsel. Danicas adm. direktør, Ole Krogh Petersen, og professor Naja Hulvej Rod fra KU fotograferet hos Danica Pension i Lyngby. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl

Mange danskere har svært ved at give slip på mobilen. Hvad enten det er på farten, på arbejdet eller i sengen, før man lægger sig til at sove, så følger mobilen med. Kort sagt er mobilen blevet en så stor del af danskernes hverdag, at den er til stede på alle døgnets timer.

Men det overdrevne mobilbrug kan have konsekvenser. Forskning fra Københavns Universitet (KU) viser nu, at personer med høj grad af mobilafhængighed har et markant højere stressniveau end personer, der har lav grad af mobilafhængighed. Derudover viser forskningen, at personer, der er meget afhængige af deres telefon og også tjekker deres mobil om natten har tendens til at opleve symptomer som eksempelvis hovedpine. Det vækker opsigt hos Danica Pension, der har støttet forskningen finansielt.

»Der er ingen tvivl om, at vi har set en stor stigning af folk, der er ramt af psykiske lidelser. Det kan og skal vi være med til at afhjælpe,« siger Ole Krogh Petersen, adm. direktør for Danica Pension.

Et stort samfundsproblem

Omkring 25.000 danskere på tværs af alder, køn og sociale skel har deltaget i undersøgelsen, der kaldes SmartSleep. Resultaterne peger nemlig på, at personer med høj grad af mobilafhængighed har et markant højere stressniveau end personer, der har lav eller meget lav grad af mobilafhængighed.

Derudover har personer, der er meget afhængige af deres telefon og også tjekker deres mobil om natten, tendens til at opleve symptomer såsom hovedpine. Således oplever omkring 25 pct., der bruger mobilen hver nat eller flere gange om ugen, sig ofte stresset, mens 36 pct. af de, der bruger mobilen i samme omfang, har haft hovedpine ugentligt de sidste tre måneder, konkluderer SmartSleep.

Naja Hulvej Rod, professor i stress ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

»I sig selv er mobiler ikke problemet. Det er den overdrevne brug af mobiler, som kan føre til søvnproblemer og forhøjet stress, der er problemet.«


Spørger man en af medforfatterne til SmartSleep, Naja Hulvej Rod, der er professor i stress ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU, er resultaterne overraskende, fordi sammenhængen er så stor og ikke adskiller sig mellem køn eller social klasse; tendenserne er stort set de samme på tværs af alle parametre, fortæller hun.

»Det er sjældent, at vi i forskningen støder på så stærke sammenhænge, der potentielt kan påvirke mange mennesker samtidigt. Problemet er mere udbredt, end vi havde regnet med,« siger Naja Hulvej Rod.

Alt i alt er der indikationer på, at der er et større samfundsproblem omkring stress. Derfor kan man ikke udelukkende skyde skylden på mobiltelefoner, men må have in mente, hvor meget et ekstremt forbrug kan have negative konsekvenser, siger Naja Hulvej Rod.

En af de virksomheder, der kigger med stor interesse på SmartSleep-undersøgelsen, er pumpeproducenten Grundfos. Ifølge Mogens Lindhard, senior manager for global social responsibility og ansvarlig for firmaets forebyggende sundhedsindsatser for medarbejderne, kan undersøgelsens resultater være med til at at fremme nogle velovervejede løsninger mod stress.

»Vi er meget spændte på, hvad undersøgelsen kan komme frem til af konkrete redskaber, man kan anvende til at forebygge stress. Det er vigtigt at finde frem til en løsning med god balance i forhold til mentalt helbred på arbejdspladsen og brugen af mobiler,« siger han.

Ifølge Ole Krogh Petersen og Naja Hulvej Rod er mental helbred på arbejdspladsen såvel som generelt et fælles ansvar. Undersøgelsen fra KU og Danica Pension skal derfor åbne op for en bredere dialog om nødvendigheden af redskaber, der kan forebygge stress og mobilafhængighed. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl.

Mentalt helbred er fælles ansvar

Det er planen, at samarbejdet mellem Danica Pension og KU skal føre til mere forskning på området samt noget konkret stresshåndtering, der kan komme alle til gavn på arbejdspladserne, medarbejdere som ledere. Derfor gælder det om at udvikle et fælles forebyggende koncept, som skal skabe bedre og mere kvalificeret opmærksomhed omkring problemet med stress og reducere de negative konsekvenser af overdreven brug af digitale enheder såsom mobiltelefoner på arbejdet, i fritiden og om natten.

»Der er stor efterspørgsel på arbejdspladserne på nogle redskaber, der kan hjælpe med at løse de problemer, som undersøgelsen peger på. Lige nu handler det derfor om at bestige et kæmpe bjerg i små bidder, så de værktøjer løbende kan udvikles,« siger han.

Ole Krogh Petersen, adm. direktør for Danica Pension

»Det er alles ansvar at sørge for, at alle har et godt mentalt helbred på arbejdspladsen.«


Ifølge Naja Hulvej Rod er mere forskning på området nødvendigt, da der nu er indikationer på, at stress som følge af mobilafhængighed er et reelt samfundsproblem. Men det er lige så vigtigt at sætte problemet på en politisk såvel som social dagsorden, da der stadigvæk er mange fordomme omkring mental sygdom og stress på det danske arbejdsmarked. Hvis man vil gøre sig nogle forhåbninger om at forbedre forebyggelsen af stress, må man først starte med at have en dialog om det, siger Naja Hulvej Rod.

»Det er i den grad vigtigt at bryde tabuet om stress på arbejdspladsen, og hvad der kan forårsage det. Ellers kan konsekvenserne blive alvorlige,« tilføjer hun.

Samme perspektiv erklærer Ole Krogh Petersen sig enig i. Ifølge ham giver det god mening for ledere på arbejdspladserne at erkende, at stress og mobilafhængighed er en fælles indsats, som de skal gå forrest med. Den enkelte virksomhed skal selv finde sin tilgang, men Danica Pension anbefaler, at det først og fremmest begynder med, at man taler om problemet og derefter udstikker nogle retningslinjer for, hvordan man håndterer det, siger han.

»Det er alles ansvar at sørge for, at alle har et godt mentalt helbred på arbejdspladsen. Det er individets ansvar, det er lederens ansvar, og det er i sidste ende også samfundets ansvar. Det ansvar vil vi også tage på os i Danica Pension,« siger Ole Krogh Petersen.