Mangel på udenlandsk arbejdskraft rammer virksomhedernes bundlinje

Mangel på medarbejdere med de rette kompetencer koster virksomhederne dyrt i tabt indtjening, viser en undersøgelse foretaget af PwC i samarbejde med Dansk Erhverv. Digital uddannelse og mere udenlandsk arbejdskraft skal ifølge studiet løse problemet. S og DF mener, at det vil være en forkert vej at gå.

Ifølge adm. direktør for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, er udenlandsk arbejdskraft en nødvendighed for at løse problemet med manglende arbejdskrat hos virksomheder. S og DF er dog ikke villige til at gøre det nemmere for virksomhederne at få udenlandske medarbejdere. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen/Ritzau Scanpix Fold sammen
Læs mere

Mange erhvervsledere rundt om i landet mener, at det danske arbejdsmarked mangler kvalificeret arbejdskraft, der kan besætte stillingerne i virksomhederne, og det kan have en negativ effekt på virksomhedernes bundlinje. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, der er lavet i et samarbejde mellem revisionsfirmaet PwC og Dansk Ervherv.

Erhvervsledernes største bekymring er ifølge undersøgelsen udfordringer med at rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer. Hver fjerde erhvervsleder vurderer, at en af konsekvenserne ved den forgæves rekruttering er, at de ikke vil kunne nå deres vækstmål.

»På mange måder bør man glæde sig over, at det går så godt i Danmark, men det er politiske initiativer, der skal sørge for at øge arbejdsudbuddet, for det koster virksomhederne dyrt i sidste ende,« siger Mogens Nørgaard Mogensen, senior partner og adm. direktør i PwC.

Digitale kompetencer skal øges

Knap halvdelen af erhvervslederne har oplevet udfordringer med at rekruttere de rette kompetencer i det forgangne år, og over halvdelen forventer, at denne tendens vil fortsætte. Det er særligt de digitale kompetencer, der er efterspørgsel på.

Således svarer 38 pct., at de har svært ved at finde medarbejdere med digitale kompetencer, mens 28 pct. svarer, at de har svært ved at rekruttere medarbejdere med STEM-kompetencer (STEM står for Science, Technology, Engineering and Mathematics, red.), konkluderer undersøgelsen.

Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet

»Vi skal selvfølgelig ikke trække mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, hvis vi kan øge arbejdskraften med mere uddannelse, der kan give de rette kompetencer.«


For Brian Mikkelsen, adm direktør i Dansk Ervherv, er det særligt vigtigt at udvide de digitale kompetencer hos medarbejderne. Mere uddannelse, der kan styrke de digitale evner, og som imødekommer ønskerne fra erhvervslivet, er en del af vejen frem, siger Brian Mikkelsen.

»Uddannelsessystemet skal være meget mere efterspørgelsesorienteret end udbudsorienteret, som det er lige nu. Derfor gælder det om at udvikle uddannelserne, så de kan opkvalificere arbejdskraften inden for digitalisering,« siger han.

Mogens Nørgaard Mogensen mener ligeledes, at digital efteruddannelse er vigtig. Den hastige digitale udvikling har medført, at der i dag er et særligt behov for at tiltrække og fastholde digitale talenter, der kan være med til at udnytte den teknologiske udvikling til gavn for virksomheden. Det kan være svært for virksomhederne at indfri vækstforventningerne på både kort og langt sigt, hvis ikke de kan finde medarbejdere med disse kompetencer, tilføjer han.

Udenlandsk arbejdskraft nødvendig

Ifølge Brian Mikkelsen indikerer tallene, at der er behov for at hente mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Ledigheden har nemlig nået så lavt et niveau, at det i flere brancher er næsten umuligt at finde ledig arbejdskraft med de rette kompetencer, siger han.

Derfor er det nødvendigt at få flere til at løse flaskehalsproblemet, for de er derude, og de er villige til at arbejde i Danmark, siger Brian Mikkelsen.

At få flere medarbejdere fra udlandet er imidlertid ikke en god idé, mener Socialdemokratiet. Ifølge S skal man være meget mere fokuseret på at forbedre uddannelser inden for digitalisering og sørge for, at der ikke bliver skåret mere ned på uddannelsesområdet.

»Vi skal selvfølgelig ikke trække mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, hvis vi kan øge arbejdskraften med mere uddannelse, der kan give de rette kompetencer,« siger Leif Lahn Jensen, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.

Samme holdning deler Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører for Dansk Folkeparti. Ifølge ham skal politikere såvel som erhvervslivet mere fokusere på den arbejdskraft, der allerede eksisterer i Danmark såvel som i Europa. DF er ikke imod udenlandsk arbejdskraft som sådan, men det skal give mening, siger han.

Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv

»I den virkelige verden er det sådan, at den arbejdskraft, der er der nu, simpelthen ikke er nok.«


Spørger man de borgerlige regeringspartier, er den udenlandske arbejdskraft dog en nødvendighed. Ifølge Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører for Venstre, er den langsigtede politiske opgave at sikre flere hænder på arbejdsmarkedet, hvilket skal løses via udlandet. De Konservative bakker ham op.

»På længere sigt skal vi selvfølgelig arbejde på at forbedre uddannelserne, så de matcher behovet på arbejdsmarkedet, men man bliver også nødt til at sætte ind på den korte bane, f.eks. ved hjælp af udenlandsk arbejdskraft,« siger Anders Johansson, erhvervsordfører for de Konservative.

Heller ikke Brian Mikkelsen giver meget for argumenterne fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Ifølge ham er den situation, som virksomhederne lige nu står i og giver udtryk for, et advarselssignal om, at der skal gøres noget. Man må investere i udenlandsk arbejdskraft, ellers kan det få konsekvenser for dansk økonomi.

»I den virkelige verden er det sådan, at den arbejdskraft, der er der nu, simpelthen ikke er nok. Derfor må vi give virksomhederne nogle incitamenter til, at udenlandske arbejdere kan få lov til at bidrage, og til at virksomheder løbende erfteruddanner. Ellers går væksten i stå,« siger Brian Mikkelsen.