Danske Bank har mistet 11.000 kunder sidste år

Tusindvis af kunder har forladt Danske Bank i kølvandet på den omfattende hvidvaskskandale. Samtidig er kundetilfredsheden dalet.

Kundeudviklingen og kundetilfredsheden i Danske Bank var i 2018 ramt af hvidvasksagen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe

Sagen om hvidvask for milliarder gennem Danske Banks estiske filial har betydet, at tusindvis af kunder har forladt banken.

Det meddeler Danske Bank i forbindelse med sit årsregnskab for 2018.

»Der var i 2018 en nettokundeafgang i Danmark på omkring 11.000 privatkunder (NemKonto-kunder), svarende til 0,8 pct. af vores NemKonto-kundebase i Danmark. Antallet af erhvervskunder i Danmark var på et uændret niveau,« oplyser Danske Bank.

Danske Banks kundetilfredshed er ligeledes ramt af hvidvasksagen.

»Dette er mest udtalt blandt privatkunderne i Danmark, hvor kundetilfredsheden ligger langt under vores mål. Der har også været en negativ effekt blandt erhvervskunderne i Danmark og i mindre udstrækning i Sverige,« skriver Danske Bank i regnskabet og understreger, at kundetilfredsheden fortsat stå højt på bankens dagsorden.

I 2018 landede Danske Bank-koncernens resultat efter skat på 15 milliarder kroner. Det var 5,9 milliarder kroner mindre end året før. Faldet i resultatet på 28 pct. skyldtes primært vanskelige forhold på de finansielle markeder, der påvirkede handelsindtægterne negativt, men også donationen af de estimerede bruttoindtægter på 1,5 milliardr kroner på non-resident-porteføljen i Estland i perioden 2007-2015.

På baggrund af hvidvasksagen har Danske Bank besluttet, at banken over de næste tre år vil styrke indsatsen på anti-hvidvaskområdet yderligere via øremærkede investeringer på op til 2 milliarder kroner.

»Formålet er at forbedre kvaliteten og effektiviteten af vores kontroller, samtidig med at vi tilbyder en bedre kundeoplevelse,« oplyser Danske Bank.

Læs nærmere om Danske Banks regnskab her.