Ti års kamp giver bedre fordeling af tosprogede elever i København

Det har været ti år undervejs, men indsatsen for at få en mere ligelig fordeling af tosprogede elever i de københavnske skoler har virket, viser nye tal.

Elevsammensætningen på Ålholm Skole i Valby er med en målrettet indsats på flere fronter ændret betydeligt. Det har fået langt flere til at vælge skolen til deres børn. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

Når Børne- og Ungeudvalget i aften holder møde i Københavns Kommune er tosprogede elever på dagsordenen.

Nærmere betegnet: fordelingen af tosprogede elever i kommunens klasseværelser.

Netop elevsammensætningen har i ti år været et kardinalpunkt for hovedstadskommunen, som havde hårdt brug for et løft.

Årsagen er, at børn med anden etnisk baggrund generelt har større vanskeligheder med både natur- og sprogfag end deres etnisk danske klassekammerater.

Derfor nye tal fra Børne- og Ungdomsforvaltningen opløftende læsning.

For det går bedre for spredningen af tosprogede elever i hovedstadsområdets skoler, og langt færre skoler har nu over 50 pct. tosprogede elever. Det er næsten en halvering siden 2010, viser tallene:

Blågårds Skole på Nørrebro havde i 2010 70 pct. tosprogede elever. Det tal ligger for 2019 på 31 pct.

Rådmandsgade Skole på Nørrebro er gået fra 75 pct. tosprogede elever i 2010 til 42 pct. i 2019. Et markant fald er også set siden 2017, hvor procentdelen af tosprogede børn lå på 53,2 pct.

Nørre Fælled Skole på Nørrebro havde for ti år siden hele 90 pct. tosprogede elever i klasseværelserne. Det tal er faldet til 53 pct. i 2019.

På Amager Fælled Skole er man gået fra at have 52 pct. tosprogede elever i 2010 til 24 pct. Og på Dyvekeskolen på Amager fra 56 pct. tosprogede elever i 2010 til 25 pct. i 2019.

På Bavnehøj Skole i Sydhavnen er tallet nu 35 pct. mod 53 pct. for ti år siden.

En af årsagerne er, at der er kommet markant flere etnisk danske børn i skolealderen end for ti år siden.

I 2019 udgjorde antallet af københavnske børn af dansk oprindelse i alderen seks til 16 knap 46.000 sammenlignet med 34.000 i 2010.

København vokser med ca. 1.000 børn i skolealderen om året, og væksten er båret af børn med dansk oprindelse. Andelen af børn i skolealderen med indvandrebaggrund eller efterkommere er faldet med syv procentpoint på ti år.

Selvom udviklingen overordnet set er gået efter hensigten, er den på visse skoler gået den anden vej.

På Øster Farimagsgades Skole, der ligger på Østerbro i København, er udviklingen vendt fra ti pct. tosprogede elever i 2010 til 26 pct. i 2019.

Heibergskolen på Østerbro fra er gået fra fem pct. tosprogede elever og alvebod Fælled Skole i Ørestad fra ni pct. tosprogede elever ved åbningen i 2014 til 32 pct. i 2019.