Svindelrisiko i Forsvarsministeriet stikker dybere end hidtil kendt: Rigsrevisionen har i kulissen advaret ministeriet i flere år

Før nytår afslørede Rigsrevisionen store problemer med regnskaberne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Flere af styrelsens ansatte er i øjeblikket politianmeldt. Nu viser det sig, at Rigsrevisionen i et parallelt forløb har påtalt problemerne over for Forsvarsministeriet i flere år. Og at problemerne omfatter mindst én anden styrelse.

Problemet med svindel begrænser sig ikke kun til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring. Problematikken med dobbeltroller har også været kendt i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, viser en aktindsigt. På billedet danske infanterikampkøretøjer på øvelse i Estland i januar 2020. Fold sammen
Læs mere
Foto: Forsvarsgalleriet

Sagen om svindel eksploderede som en chokgranat i Forsvarsministeriet under stor offentlig bevågenhed, da Rigsrevisionen før nytår afslørede store problemer med regnskaberne i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Og mens Forsvarsministeriet forsøgte at fastholde en fortælling om, at problemet først så dagens lys med Rigsrevisionens beretning i december, viste det sig hurtigt, at problemet har været kendt i ministeriet i årevis. Risikoen for svindel er nemlig blevet påtalt i flere rapporter fra ministeriets egen kontrolenhed, Forsvarsministeriets Interne Revision.

Risikoen består kort fortalt i såkaldt manglende funktionsadskillelse, som indebærer, at en ansat har en dobbeltrolle og både kan bestille og godkende et vareindkøb.

Berlingske kan i dag dokumentere, at Forsvarsministeriet også er blevet advaret udefra. Nærmere bestemt af statens vagthund, idet Rigsrevisionen løbende har kritiseret akkurat samme problem uden for offentlig bevågenhed i over to år, før Rigsrevisionen altså i 2019 endte med at offentliggøre en beretning om problemet.

Det viser en række dokumenter, som hidtil ikke har været offentligt kendte, men som Berlingske nu har fået aktindsigt i.

Dokumenterne viser også, at problemet ikke begrænser sig til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Problemet vedrører Forsvarets centrale IT-system kaldet DeMars, og dobbeltroller har været et problem i mindst én anden styrelse, nemlig Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med lige under 2.000 ansatte. Her har problemet som minimum været kendt siden februar 2017.

Problemet er, at ansatte på forsvarsområdet har været i stand til at »klargøre og godkende en faktura uden at blive stoppet«, skriver Rigsrevisionen i en rapport fra januar 2018.

»Der er nogle alvorlige sikkerhedsbrister, hvad angår de ansattes adgang til systemet,« siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, som Berlingske har forelagt dokumenterne.

Berlingske har fået aktindsigt i en række dokumenter fra Rigsrevisionen, som beskriver problemet med dobbeltroller, når der foretages indkøb på forsvarsområdet. Fold sammen
Læs mere

Nu bliver det lidt kompliceret

Spørgsmålet om, hvor længe man centralt i Forsvarsministeriet har kendt til risikoen for svindel, har været beskrevet ad flere omgange, så her følger lige en kort forklaring:

Foruden de offentlige beretninger, som Rigsrevisionen gennemfører efter anmodning fra de politisk udpegede statsrevisorer, og som ofte udløser heftig mediedækning, gennemfører Rigsrevisionen som en del af sit rugbrødsarbejde løbende revision af statens regnskaber. Kontrollen bliver omsat til protokollater og ledelsesbreve, som bliver sendt til de undersøgte myndigheder, og som ikke bliver offentliggjort.

Forsvarsministeriet har rent faktisk kendt til problemet med dobbeltroller gennem endnu længere tid. Som Berlingske skrev i december, har Forsvarsministeriets Interne Revision advaret internt om problemet i en række rapporter siden 2013.

Men i januar 2018 tog sagen altså en alvorlig drejning, da statens vagthund også begyndte at påtale sagen over for Forsvarsministeriet, hvilket altså ikke har været offentligt kendt før i dag.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring blev i december omdrejningspunkt i en alvorlig sag om manglende kontrol og risiko for svindel med styrelsens indkøb. En risiko, som hurtigt viste sig ikke kun at være teoretisk: I øjeblikket er flere personer under efterforskning i sager om svindel, mandatsvig og bestikkelse i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Alias-finten

Efterfølgende påtalte Rigsrevisionen i dokumenter, som ikke er offentliggjort, problemet løbende gennem 2018 og 2019. Faktisk helt frem til 20. december 2019, ti dage efter at Rigsrevisionen i et parallelt forløb offentliggjorde sin beretning om problemet.

»I disse management letters for den løbende og afsluttende finansielle revision af regnskabsåret 2018, samt i protokollat for 2018, afrapporterede vi også om Forsvarets problemer med potentielle rollekonflikter i brugerrettighederne i DeMars og manglende funktionsadskillelse,« påpeger Rigsrevisionen således i sin rapport fra 20. december 2019.

Rigsrevisionen peger desuden på en særlig metode, som nogle ansatte benytter til bevidst at omgå, at IT-systemet opdager og forhindrer dobbeltroller. Metoden består i, at Forsvaret i flere tilfælde har oprettet ekstra login, såkaldte »alias-brugere«, til medarbejdere. Det har Forsvarsministeriet og Materiel- og Indkøbsstyrelsen oplyst til Rigsrevisionen, som betegner metoden som »uacceptabel«.

»Ifølge Rigsrevisionens vurdering er kontrollerne ikke designet effektivt eller udført på en dækkende måde i forhold til de problemer, der er kortlagt. Det står ret tydeligt, at man vurderer, at kontrollen ikke virker hensigtsmæssigt,« siger Per Nikolaj Bukh.

Ingen fra Forsvarsministeriet har ønsket at stille op til interview om sagen. En pressemedarbejder fra ministeriet skriver til Berlingske, at ministeriet siden foråret 2018 løbende har taget initiativer for at imødegå Rigsrevisionens kritik.

Initiativer har ikke virket

Rigsrevisionen skriver da også i sin seneste rapport, at Forsvarsministeriet har taget flere skridt for at øge kontrollen med pengene. Men initiativerne har ikke fungeret tilfredsstillende. Problemet med dobbeltroller er endnu ikke løst, og Forsvarsministeriet står med en konkret risiko for »tilsigtede fejl« og bedrageri, skriver Rigsrevisionen i december 2019.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) var i december kaldt i samråd om den mangelfulde kontrol i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix.

For eksempel udarbejder Forsvarsministeriets underliggende styrelser nu kontrolrapporter om potentielle dobbeltroller to gange årligt, mens Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse gennemgår potentielle dobbeltroller på tværs af forsvarsområdet fire gange årligt. Men styrelsernes kontrol omfatter kun to tredjedele af de ansatte og giver kun et øjebliksbillede af problemet, skriver Rigsrevisionen.

»Det er Rigsrevisionens vurdering, at der ikke har været tilstrækkelig ledelsesmæssig fokus på at løse problemerne med potentielle rollekonflikter. Det indebærer en forhøjet risiko for utilsigtede og tilsigtede fejl i regnskabet og bevillingsafregningen samt besvigelser i Forsvaret. Rigsrevisionen konstaterer, at Forsvarsministeriet ikke har fulgt tilstrækkeligt op på Rigsrevisionens kritik fra 2018,« skrev Rigsrevisionen i december 2019, altså for bare tre måneder siden.

Berlingske har også spurgt Forsvarsministeriet, hvorfor ministeriet i sin offentlige redegørelse om svindelsagen ikke har nævnt med ét ord, at Rigsrevisionen har påtalt problemet over for ministeriet i to år, før problemet blev offentligt kendt.

Det giver ministeriets presseafdeling ikke et konkret svar på, men nøjes med at konstatere, at redegørelsen kun omhandler »Forsvarsministeriets departements håndtering af forløbet i forbindelse med Rigsrevisionens undersøgelse af indkøb af hos Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse«.