Østvendte kyster risikerer forhøjet vandstand på tre meter

Områder langs kysten syd for Storebælt, Lillebælt og det sydlige København risikerer, at vandstanden kan stige op til tre meter.

Stormflod i Stege. 5. januar 2017. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt / Scanpix

Under de seneste års storme er vandstanden i de indre danske farvande højest nået op på cirka to meter, men i fremtiden er sandsynligheden for en markant højere vandstand større end hidtil antaget. Det viser en ny analyse fra COWI og Danmarks Tekniske Universitet.

Analysen peger på, at sandsynligheden for en forhøjet vandstand på tre meter nu i gennemsnit vil forekomme hvert 300. år, og ikke – som hidtil antaget – hvert  1000. år til 7000. år. I risikozonen befinder sig kyststrækninger syd for København samt kyststrækninger syd for Storebælt og Lillebælt.

»Vi kan se, at risikoen for oversvømmelser på cirka tre meter bliver endnu højere fremover«, siger Christian Helledie, kystbeskyttelsesekspert i COWI, i en pressemeddelelse.

Analysen indikerer, at der i fremtiden vil komme to slags stormfloder: Stormfloder med relativt lave vandstande, som forekommer hyppigt, og de mindre hyppige stormfloder, der til gengæld forårsager ekstremt høje vandstande.

En af de kommuner, der er i risikozonen for ekstreme stormfloder, er Køge Kommune, hvor der i begyndelsen af januar i år blev målt en forhøjet vandstand på 1,57 meter. Noget der blev betegnet som en 100-års-hændelse, men som ifølge COWI reelt er en cirka 30-års-hændelse.

Kommunen arbejder derfor på en permanent kystbeskyttelse.

»Der er bred opbakning blandt kommunens borgere og virksomheder til, at vi tager stormflodsrisikoen seriøst og forebygger frem for at udbedre skaderne efterfølgende. På baggrund af den risikoprofil, har vi valgt en løsningsmodel, der koster 200 millioner kroner«, siger Mette Jorsø, viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Køge Kommune planlægger som udgangspunkt at finansiere omkostningerne ved at opkræve de ejendomme, der har behov for kystbeskyttelse, et årligt bidrag over ejendomsskatten over 25 år.