Læger kræver høj skat på E-cigaretter

Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse presser på for, at alle tobaks- og nikotinprodukter skal være omfattet af lovgivningen på området.

»Problemet er, at der opstår nikotinafhængighed, og at man glider fra det ene produkt til det andet - og til at ryge cigaretter. Nikotin er heller ikke godt for vores kredsløb, og e-damperi er ikke godt for luftvejene,« siger formanden  for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, Tue Flindt Müller. Fold sammen
Læs mere
Foto: KENZO TRIBOUILLARD

E-cigaretter og andre alternative tobaksprodukter skal beskattes kraftigt og gemmes væk under disken i forretningerne - ligesom almindelige cigaretter.

Sådan lyder kravet fra Lægeforeningen og Kræftens Bekæmpelse, der nu presser på for, at alle tobaks- og nikotinprodukter skal være omfattet af lovgivningen om salg til unge samt pålægges store afgifter.

»Problemet er, at der opstår nikotinafhængighed, og at man glider fra det ene produkt til det andet - og til at ryge cigaretter. Nikotin er heller ikke godt for vores kredsløb, og e-damperi er ikke godt for luftvejene,« siger formanden for Lægeforeningens Lægemiddeludvalg, Tue Flindt Müller.

Udbredt blandt store skolebørn

Forslaget kommer samtidig med, at at en rygevaneundersøgelse fra København har vist, at e-cigaretter i dag er mere udbredte end almindelige cigaretter, når børn i de ældste klasser begynder at forsøge sig med rygning.

7.609 elever fra 7. til 9. klasse på 53 skoler har medvirket i undersøgelsen, og 45 procent svarer ja til, at de har prøvet/brugt e-cigaretter, mens andelen, som har erfaringer med almindelige cigaretter, er 42 procent.

Dermed er e-cigaretter det produkt, flest elever har prøvet, mens vandpibe (34 procent) og snus med mere (24 procent) kommer ind på tredje- og fjerdepladsen.

Det vækker bekymring blandt forskere, der mener, at forbruget af e-cigaretter kan være en såkaldt gateway – indgang – til langt mere sundhedsskadelige produkter for børn og unge, ikke mindst »rigtige« cigaretter.

Den frygt har man også i Lægeforeningen, som derfor ønsker skærpede restriktioner for salget af blandt andet e-cigaretter.

Foreningen peger også på, at for eksempel »tyggetobak« bliver stadigt mere udbredt blandt unge, som lokkes til af forskellige smagsvarianter som citrus og strong apple mint.

Men det indeholder også nikotin, som er voldsomt afhægighedsskabende, og man kender ikke konsekvenserne af et langvarigt indtag, fremhæver Lægeforeningen.

»Det er noget møg, og det må man se i øjnene. Det nytter ikke, at man åbner for andre produkter. Derfor skal alle nikotinprodukter være markant dyrere, og de skal opbevares usynligt i butikkerne, så man ikke frister folk. Det er måden at få folk væk fra det,« siger Tue Flindt Møller.

SF: Anerkender bekymring

I Kræftens Bekæmpelse støtter direktør Jesper Fisker, at alle tobaks- og nikotinprodukter bør være omfattet af lovgivningen på området.

»Vi deler bekymringen. Vi har ikke samme datamateriale på e-cigaretter og andre typer af rygemuligheder, så vi står ikke på samme sikre grund som med cigaretter, når det gælder de skadelige virkninger. Men indtil vi ved mere positivt, at det ikke er farligt, må vi være mere restriktive i vores tilgang,« siger han.

E-cigaretter var heller ikke omfattet af den lovgivning om blandt andet en styrket alderskontrol og højere bøder i forhold til tobak og alkohol, som Folketinget behandlede sidste år for at bekæmpe det omfattende salg til børn.

Daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) gav dog udtryk for, at hun var åben for, at det senere kunne blive »hensigtsmæssigt« også at styrke alderskontrollen i forbindelse med salget af elektroniske cigaretter.

I Folketinget er SFs sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen usikker på, hvad der er af viden om de alternative tobaksprodukters farlighed.

»Jeg har ikke haft på fornemmelsen, at det er så udbredt, som man nu ser i København, og jeg anerkender, at der er bekymring. Derfor bliver det også et tema, vi kommer til at arbejde med fremadrettet,« siger hun.