Formand for officererne revser Trine Bramsen: »Jeg synes, at det er helt specielt under denne regering«

Et interview i december, der endte helt galt mellem en journalist, forsvarschefen og forsvarsminister Trine Bramsen, skaffede torsdag forsvarsministeren en invitation til samråd. Nu melder formanden for landets officerer sig på banen, for han har skrevet en leder, der er ladet med skarp kritik af den socialdemokratiske regering.

»Det har ikke i samme grad været gældende tidligere,« siger formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Niels Tønning, om regeringens tilsyneladende utidige indblanding i et interview mellem en journalist og den nye forsvarschef. På billedet forsvarsminister Trine Bramsen, der ifølge journalisten krævede at være med til interviewet og blev sur, da hun ikke fik nogle spørgsmål. Fold sammen
Læs mere
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Et totalt fejlslagent interview i december 2020 har udviklet sig til en større sag for forsvarsminister Trine Bramsen (S), der torsdag var kaldt i samråd. Det får nu formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD) til at tage bladet fra munden.

Sagen tog sit udspring, da en journalist fra Ritzau ville interviewe Danmarks nye forsvarschef, Flemming Lentfer. Forsvarsminister Trine Bramsen insisterede ifølge journalisten på at være med til interviewet og blev sur, da hun ikke blev stillet spørgsmål.

I en leder i HODs fagblad Officeren, der endnu ikke er udgivet, men som Berlingske har fået tilsendt, skriver formand Niels Tønning:

»Jeg troede – måske lidt naivt – at vi havde lagt usikkerheden om ytringsfriheden i Forsvaret for et par forsvarschefer siden bag os, men så må vi hellere tage den igen.«

Niels Tønning: Ligner, at chefen ikke må optræde alene

Ifølge Niels Tønning ligner det stormombruste interview blot endnu et eksempel på skadelig politisk indblanding i en række eksempler, der efterhånden er alt for lang.

Hvor alvorligt mener du, at det er, hvis ministeren insisterer på at deltage i et interview med forsvarschefen?

»Det sender det forkerte signal. Det sender det signal, at forsvarschefen ikke må få lov til at optræde alene, og hvis det er korrekt, hvad Ritzau skriver, så besvarer ministeren spørgsmål, som egentlig var stillet til forsvarschefen,« siger han:

»Hvis ikke Folketinget er oplyst fuldt ud, er det approprierede råd, som de får. Forsvarschefen er selvfølgelig en politisk styret person, men samtidig også en politisk uafhængig figur, som skal kunne komme med sine militærfaglige råd, uanset hvem der sidder med regeringsmagten.«

»Det er ikke tryghedsskabende«

Hvad mener du med, at du naivt troede, at man havde lagt usikkerheden om ytringsfriheden i Forsvaret bag sig?

»Jeg ser en tendens til, at når ministeren angiveligt vil have, at det skulle være et dobbeltinterview, har han ikke selv lov til at udtale sig. Det er en trend, vi har set over flere år. I dag hører vi om, at hvis Forsvarskommandoen afgiver et forslag til svar på et forsvarsudvalgsspørgsmål, bliver det kørt frem og tilbage mellem ministeriet og forsvarskommandoen, indtil ministeriet kan lide det, de svarer,« siger han:

»Det er ikke tryghedsskabende, hvis det, man får at vide, er noget, som den aktuelt siddende minister synes er det rigtige at få frem.«

I en mail til Berlingske skriver Trine Bramsen:

»Jeg ønsker, at vi i Danmark bliver bedre til at diskutere forsvarspolitik. Ligesom med skattepolitik og klimapolitik er alle velkomne i debatten. Jeg kan ikke genkende udlægningen af forløbet med fællesinterviewet med forsvarschefen. Det var et klart fælles ønske fra os begge, at vi stillede op sammen for at signalere fælles ledelse oven på de alt for mange dårlige sager i Forsvaret.«

»Som jeg klart har sagt, ønsker jeg, at chefer for alle Forsvarsministeriets styrelser kommer mere på banen, når der er sager på deres ansvarsområder.«

»Styrelseschef« er en »degradering«

Trine Bramsen har på Facebook sat ord på det omtalte interview. Her og i torsdagens samråd har hun omtalt Flemming Lentfer som »styrelseschef« – en betegnelse som forvaltningsmæssigt er korrekt, men som alligevel falder mange for brystet.

»Jeg siger selv »forsvarschef« i det daglige arbejde, men det ændrer ikke ved, at Forsvaret formelt er en styrelse, der skal overholde de samme principper for god forvaltning som andre styrelser. Det er noget, som jeg sammen med forsvarschefen har stort fokus på,« skriver Trine Bramsen i sit mailsvar.

For Niels Tønning at se er ordvalget besynderligt og minder om en »degradering« af Flemming Lentfer.

Hvorfor er det så vigtigt, at Flemming Lentfer kaldes »forsvarschef« og ikke »styrelseschef«?

»Det handler om hele debatten om, hvilken rolle forsvarschefen indtager også i det offentlige rum. Jeg opfatter det – når hun resolut kalder det en »styrelseschef« – som en degradering af embedet, fordi det er så meget mere end at være chef for en styrelse,« siger han.

Mere end en styrelse

I paragraf 11 i loven om Forsvarets organisation står forsvarschefens rolle beskrevet. Loven giver beføjelser til forsvarschefen, som ingen andre styrelser besidder, og som ifølge Niels Tønning gør, at det ikke er retvisende at slå chefen for Forsvaret i hartkorn med chefer for øvrige styrelser.

Hvis det forvaltningsretligt set er en styrelse, er det så ikke pedantisk at hænge sig i ordet »styrelseschef«?

»Man kan da godt sige, at det er pedanteri at hænge sig i titler, men i bevidstheden hos alle dem, der i sidste instans skal kæmpe den kamp, som Forsvaret måtte blive indsat i, er vigtig. De leder ikke efter en styrelseschef, de leder efter ham, der har kommandoen,« siger Niels Tønning.

I sin leder, der bliver postomdelt i næste uge, skriver formanden, at episoden ikke er »uden lignende fortilfælde«. Til Berlingske siger han, at den tilsyneladende indblanding fra politisk side er en uskik, som i særlig grad klæber sig til denne regering.

»Jeg synes, at det er helt specielt under denne regering. Det har ikke i samme grad været gældende tidligere. Der er aldrig nogen, der har interesseret sig for, hvad det enkelte værn eller forsvarschefen går ud og siger,« siger Niels Tønning.

Berlingske har rakt ud efter interview og kommentarer fra forsvarsminister Trine Bramsen. Artiklen opdateres snarest muligt med skriftlige kommentarer fra ministeren.