Eksperter efter borgmesters sygefravær: Politikeres lempelige vilkår bør ligne lønmodtageres

Borgmester i København har været sygemeldt i fire måneder med fuld løn uden at give lægeerklæring eller være til samtaler. Helt i overensstemmelse med reglerne for politikere. Nu opfordrer eksperter til at få lavet reglerne om, så forskellene mellem folkevalgte og borgere bliver udjævnet.

102.931 kroner tikker månedligt ind på lønkontoen hos teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen, trods sygdom – men det er helt i overenstemmelse med reglerne for politikere. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

»Jeg er blevet syg, så jeg kan desværre ikke komme på arbejde.«

Cirka sådan lyder budskabet nok, når både folkevalgte politikere og offentligt og private ansatte melder sig syge fra deres arbejdsplads. Men herefter hører lighederne op.

Der er nemlig stor forskel på de stringente regler, som gælder, når almindelige lønmodtagere sygemelder sig, og de noget mere lempelige rammer, som folkevalgte sygemelder sig ud fra. Og det får nu både eksperter og politikere til at efterlyse mere ensartede regler på området.

Reglerne for politikeres sygefravær er kommet i fokus efter, at det er kommet frem, at Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) blev sygemeldt for knap fire måneder siden, hvor hun helt i overensstemmelse med reglerne blot sendte en e-mail med følgende sætning: »Jeg er sygemeldt minimum en måned fra i dag« – og herefter ikke har været til yderligere samtaler eller givet yderligere dokumentation for sit fravær.

Stor forskel på politikere og borgere

»Jeg synes, det ville være logisk at prøve at finde et regelsæt, så der er en nogenlunde parallelitet mellem borgernes vilkår og politikernes vilkår. Enhver afvigelse – berettiget eller uberettiget – vil af nogen blive opfattet som illegitim. Derfor tror jeg, at man ville gøre systemet en tjeneste, hvis man ændrede reglerne,« siger Bent Greve, professor og forsker i arbejdsmarkedspolitik på RUC.

Også arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning Jørgensen mener, at der er behov for, at reglerne for folkevalgte og borgere nærmer sig hinanden.

»Der er en kæmpe forskel. Og som jeg siger: Der er en stor afstand mellem det normsæt, der gælder for almindelige mennesker og så politikere. Spørgsmålet er, om det ikke er noget, man bør se lidt nærmere på,« sagde Henning Jørgensen forleden til B.T.

I modsætning til almindelige lønmodtagere, der kan blive bedt om at fremvise lægeerklæring, skal stille til samtale hos chefen efter fjerde sygeuge og på jobcenteret efter ottende uge med sygemelding, behøver en folkevalgt politiker nemlig hverken at give yderligere begrundelse for sit fravær, fremvise dokumentation for sygdom, stille til personlige samtaler eller angive, hvornår de agter at vende tilbage.

I tilfælde som det med den sygemeldte borgmester på Københavns Rådhus har politikere endvidere fuld løn i de første ni måneder, hvor de er sygemeldt, uden at skulle leve op til nogen af ovenstående krav, viser en gennemgang af reglerne, som Københavns Kommune har givet Berlingske indsigt i.

Forsker vil have ensrettet vilkår

Ifølge arbejdspolitisk forsker Bent Greve bør politikerne sørge for, at deres egne vilkår ved sygefravær ligner dem, der gælder i det omkringliggende samfund.

»Inden for fire uger bør den sygemeldte skulle til en samtale, og der skal være en lægeerklæring, som dokumenterer, at vedkommende er syg. Jeg mener på alle måder, at reglerne bør ligge så tæt op ad de gængse regler, vi kender fra arbejdsmarkedet i dag,« siger han.

På Christiansborg kan kommunalordfører for Dansk Folkeparti Jens Henrik Thulesen Dahl godt forstå, hvis borgerne har svært ved at forstå, at der er forskel på, hvad der gælder for de folkevalgte og for dem selv.

»Det vil være oplagt, at vi får undersøgt, om der kan laves nogle klarere regler for, hvordan politikere dokumenterer deres sygdomsforløb,« siger han.

En del af den juridiske begrundelse for, at folkevalgte ikke skal indgive eksempelvis en lægeerklæring i forbindelse med sygdom, er, at det ville være en stor personkreds, de personlige oplysninger skulle deles med. Den argumentation kan Jens Henrik Thulesen Dahl godt sætte sig ind:

»Men jeg tror godt, at vi kan lave et regelsæt for dokumentation, uden at det går ud over den enkelte politikers privatliv,« siger han.

Københavner-politikere opfordrer også til et servicetjek af reglerne

Det flugter med holdningen hos både Dansk Folkeparti og Venstre på Københavns Rådhus, der torsdag sagde til Berlingske, at de også mener, at det vil være oplagt at se på reglerne for politikeres sygefravær.

»Det kan da godt være, at man fra Christiansborgs side skulle kigge på, at når folk har været sygemeldt i et par måneder, så melder man ind med en lægeerklæring eller møder op til en mulighedssamtale. Det tror jeg, at mange mennesker ville synes var helt rimeligt,« sagde integrations- og beskæftigelsesborgmester og medlem af borgerrepræsentationen for Venstre, Cecilia Lonning-Skovgaard i den forbindelse til Berlingske.

Herudover har Berlingske forgæves forsøgt at få kommentarer fra en række forskellige ordførere på Christiansborg fra partier som Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Venstre for at høre om reglerne for deres eget sygefravær bør skærpes, men ingen af dem er vendt tilbage på vores forespørgsel.