Ekspert: Tonen i indvandrerdebatten kan skubbe flere danskere ud på den yderste ekstremistiske højrefløj

Højrefløjens tone i debatter om indvandrere, flygtninge og muslimer risikerer at skubbe danskere ud i højreekstremisme, vurderer ekspert. I Danmark er det endnu ikke aktuelt, men det kan i sidste ende resultere i mere højreekstrem terror. Selv mener Martin Henriksen, at tonen fungerer som en »ventil«, der er medvirkende til at nedtrappe risikoen.

Flere politikere på højrefløjen kritiseres for at tegne stereotype og negative billeder af muslimer. I Danmark er det endnu ikke aktuelt, understreger ekspert, men hvis det fortsætter, kan det i værste tilfælde resultere i højreekstrem terror. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Rasmus Paludans demonstrationer har den seneste tid sat gaderne i brand og medført uroligheder, særligt på Nørrebro i København. Siden har debatten om ytringsfrihed raset, og vælgererklæringerne til Rasmus Paludans parti, Stram Kurs, har angiveligt taget fart herefter. Partiet har nu – imod reglerne – sikret sig vælgererklæringer nok til at kunne opstille ved det kommende folketingsvalg.

Den racismedømte partileder, Rasmus Paludan, og Stram Kurs vil blandt andet forbyde islam i Danmark og udvise ikkevestlige personer, der har fået asyl. Ifølge adjunkt Tina Wilchen Christensen, ekspert i radikaliseringsprocesser og højreekstremisme, har han blandt andet fået øget støtte, fordi markante stemmer fra højrefløjen – Paludan selv – tegner stereotype, negativt ladede og forkerte billeder af muslimer.

»Folk som eksempelvis Martin Henriksen får alting reduceret til nogle overordnede kulturelle identiteter. Det betyder, at hvis du er etnisk dansk i hans øjne, har du værdifællesskab med ham, mens du intet værdifællesskab har med ham, hvis du har arabisk baggrund. Men vi er mere komplekse end som så. Den forklaringsmodel klinger på en måde af nazismen – at kultur ligger i blodet, at det er uforanderligt, og at du ikke kan forandre dig gennem din deltagelse,« siger Tina Wilchen Christensen.

Ifølge Tina Wilchen Christensen medfører det en »dem og os«-retorik. Hun forklarer, at højrefløjens politikere er med til at tegne »et stereotypt billede af både muslimer og etniske danskere«, som skaber grobund for en konflikt. En konflikt, der i sidste ende kan medføre »yderlig polarisering, had kriminalitet og i værste fald kan udløse terror«.

Værdi- og udlændingeordfører Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti »køber ikke præmissen« om, at hans og resten af højrefløjens retorik skaber splid og forkerte stereotype billeder af forskellige mennesker i Danmark.

»Jeg medgiver, at jeg forsøger at sige tingene ligeud, og jeg synes, at vi har problemer med utilpassede muslimer og muslimske voldsmænd. For det er et kæmpe problem. Hvis man ikke følger så godt med og ikke er opmærksom på de faktiske forhold, kan det virke voldsomt. Jeg synes sådan set også med jævne mellemrum, at hvis du er kommet hertil fra et muslimsk land, og du bevæger dig væk fra den fundamentalistiske islam, og at islam skal dominere dit liv og i stedet i retning af det danske samfund, er det godt. Og dem har jeg tit givet et klap på skulderen,« siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen forklarer, at Dansk Folkeparti vil bekæmpe en hvilken som helst »totalitær ideologi« som han mener, at både islam og nazismen er.

»Det er imponerende, at jeg skal beskyldes for at lave stereotype fortællinger om andre mennesker og så bringes den fortælling om mig og DF. Det har jeg svært ved at tage alvorligt,« siger Martin Henriksen og fortsætter:

»Jeg har svært ved at forstå det, for Dansk Folkeparti kæmper imod en totalitær ideologi, som nazismen var, og hvis du folder islam fuldt ud, er der fællestræk mellem de to. Begge er grundlæggende totalitære ideologier. Hvis vi så, at nazismen bredte sig i det danske samfund, ville vi også bekæmpe det. Begge steder taler man om »rigtige mennesker«, man kan være »ren« og »uren«. Vi bekæmper netop, at man i islam har nogle stereotype forestillinger om, hvordan mennesker skal være.«

En højreekstrem ventil

Den negative omtale af muslimer kan have drastiske konsekvenser, påpeger Tina Wilchen Christensen. Ifølge hende kan den generaliserende omtale af muslimer i sidste og værste konsekvens resultere i terror. Eksempelvis grundet den megen fokus på islamistisk terror, som kan resultere i højreekstremistisk terror, forklarer hun. Hun påpeger dog, at en sådan udvikling kræver flere andre forudsætninger. Blandt andet at det højreekstreme miljø er voldsparat i en høj nok grad, og at en eller flere givne grupperinger besidder evnerne til at organisere et sådant angreb. Hun understreger, at det ikke er tilfældet i Danmark. Men at det er problematisk, hvis retorikken fortsætter, som den er lige nu.

»Jo flere udsagn, der er imod islam – i kraft af alle disse terrorangreb – des flere vil tænke, at »muslimerne bare skal ud af landet, og så er problemet løst«. På den måde må det være helt forudsigeligt, at der kommer til at være mere højreekstremistisk terror,« siger Tina Wilchen Christensen.

15. marts angreb en 28-årige formodet gerningsmand to moskeer i den newzealandske by Christchurch, hvor han skød og dræbte 50 mennesker. Den formodede gerningsmand har i et 74 siders langt manifest forklaret, at han har fået inspiration til sit angreb fra hvide nationalister og terrorister som Anders Behring Breivik, der i 2011 dræbte 77 personer i terrorangrebet på Utøya.

Ifølge Tina Wilchen Christensen kan nogle af de personer, der er enige i de stereotype opfattelser af »nogle borgere« herhjemme, ende med at »deltage aktivt i højreekstreme miljøer«.

»Det er alt andet lige lettere at blive en udadreagerende højreekstremist, hvis der allerede er en gruppe at tilslutte sig, end hvis man selv skal sidde hjemme og starte den. Jo flere tiltag, der er at deltage i, desto flere højreekstreme vil deltage,« siger hun.

Martin Henriksen ser Dansk Folkepartis politik og udmeldinger herom som en »ventil«, der hjælper med at nedtrappe risikoen for højreekstremistisk terror herhjemme.

»Jeg tror, at det fungerer som en ventil, fordi folk kan se, at emnet på politisk niveau bliver taget alvorligt, og at der bliver arbejdet med det – og at det er okay at være kritisk over for muslimsk indvandring. Hvis man ikke gør noget ved problemerne og ikke taler åbent, er der en større risiko for, at nogle bliver mere ekstremistiske på højrefløjen, for så vil deres frustration måske vokse – og det er ikke en undskyldning eller forklaring – men det er sundt, at der er ventiler i den offentlige debat. Men den største trussel mod det danske samfund er truslen fra forskellige fundamentalistiske muslimske grupper,« siger han.