Tobaksekspert: »Regeringen maksimerer skatteindtægterne frem for sundheden«

Ekspert fra Kræftens Bekæmpelse skoser regeringens planer om at hæve cigaretpriserne, som Altinget har beskrevet. Måden, det gøres på, handler mere om profit end sundhed, siger han.

En analyse fra Skatteministeriet viser, at man kradse flere afgifter ind på på tobak, hvis man sætter prisen på tobak en smule op ad gangen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Morten Germund

Siden folketingsvalget har de politiske partier diskuteret heftigt, hvad en pakke cigaretter bør koste.

Mens Liberal Alliance som det eneste parti ikke vil røre priserne, vil en bred vifte af politiske partier hæve prisen markant. Under valgkampen var det dog småt med svar fra både Socialdemokratiet og Venstre på præcis, hvad smøger skal koste i fremtiden.

Et nyt dokument fra Finansministeriet, som Altinget er komme i besiddelse af, kan muligvis antyde, hvor prislejet kan ende.

En prisstigning på ti kroner nævnes i det lækkede dokument, som vel og mærke er en »foreløbig prioriteringsskitse« til den kommende finanslov, hvorfor det kan nå at ændre sig i mødet med politikerne. De ti kroner skal ifølge dokumentet indfases med 3,5 kroner årligt frem til 2023.

Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse

»Hvis formålet alene er at skrabe penge ind til statskassen, er det mest effektive at hæve afgiften langsomt over tid, og det er i virkeligheden det, som regeringen er i gang med nu. De maksimere skatteindtægterne frem for sundheden«


Såfremt regeringen skulle ende på en pris i omegnen af en rund tier fordelt over flere år, er det er langt fra ambitiøst nok til at gøre en forskel, mener Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.

Han mener, at regeringen lader de unge i stikken ved at glatte afgiftsforøgelser ud over en treårig periode i stedet for »at sætte dem et pænt nøk op«.

»Hvis man i stedet hæver prisen til 60 kroner vurderes det, at man kan formindske forbruget blandt børn og unge med 75 pct. Der vil være halvt så mange, der begynder, mens de, der allerede ryger, vil nedsætte forbruget,« siger Niels Them Kjær.

»Prisen på cigaretter skal sprænge de unges budget«

Der bliver ikke færre rygere, hvis politikerne sætter afgiften på cigaretter op med nogle få kroner. Prisstigningen skal være meget større, mener Nicolai Broby Eckert, der er ekspert i forbrugeradfærd.

»Det vil ikke reducere tobaksforbruget markant, hvis man sætter tobaksafgiften så lidt op, som det nu bliver foreslået. Der skal betydeligt større afgiftsstigninger til, hvis det skal have effekt,« siger Nicolai Broby Eckert, partner i den danske afdeling af Simon-Kucher & Partners, der rådgiver erhvervslivet om priser og forbrugeradfærd.

Da debatten om cigaretpriser var på sit højeste under valgkampen i foråret 2019, lavede Skatteministeriet en analyse under overskriften »Moderate prisstigninger på cigaretter kan være gavnlig for samfundsøkonomien«.

Analysen omhandlede alene, hvordan staten kan skabe indtægter ved afgifter på cigaretter – ikke sundhed.

Analysen viser, at man kan tjene mere på tobak, hvis man sætter prisen på tobak en smule op ad gangen. For så vænner rygerne sig til prisniveauet langsomt. Sætter man derimod priserne på cigaretter op med hele beløbet – for eksempel ti kroner – så rammer det rygerne og sender dermed færre kroner i statskassen i form af afgifter.

Den model, som embedsfolk har regnet på og sendt til politisk forhandling, er med andre ord den, der stopper færrest i at ryge og dermed sikrer flest kroner til statskassen.

»Opdaterede beregninger fra Skatteministeriet viser, at moderate prisstigninger på 3-4 kr. for en pakke cigaretter kan have en positiv effekt på både samfundsøkonomien og de offentlige finanser. Omvendt kan prisstigninger, som rækker væsentligt ud over 10 kr., være forbundet med et samfundsøkonomisk tab,« som der står i rapporten.

Et andet initiativ, forskningen peger på kan reducere tobaksforbruget, er forbud mod synlige tobaksvarer i detailhandlen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe.

Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse finder det meget påfaldende, at Skatteministeriets forslag fra foråret er stort set identisk med de tobakspriser, som nu fremgår af det interne notat fra Finansministeriet

»Hvis formålet alene er at skrabe penge ind til statskassen, er det mest effektive at hæve afgiften langsomt over tid, og det lader til at være det, regeringen er i gang med. De maksimerer skatteindtægterne frem for sundheden,« siger han.

Prisstigninger på få kroner påvirker ikke forbruget

Eksperter både inden for tobak og forbrugeradfærd er altså enige i, at en forhøjelse af cigaretpriserne ikke bør ske drypvist med et par kroner årligt. Det skal komme som en tyv om natten, før det for alvor får en effekt.

»Vores undersøgelser viser, at for at opnå en reduktion i tobaksforbruget på 20 pct. skal man sætte priserne op med mindst 100 pct. Og prisstigningerne skal gennemføres i et hug – ikke gradvist over en årrække,« betoner Nicolai Broby Eckert.

»En pakke cigaretter skal dermed stige i pris til mellem 72 og 98 kroner, hvis prisen i sig selv skal få et mærkbart antal danskere til at holde op med at ryge,« siger han

Det er imidlertid på ingen måde ligegyldigt, hvordan cigaretpakkerne skal prissættes inden for prisspændet 72 til 98 kroner, pointerer Nicolai Broby Eckert.

»Der er altid nogle psykologiske grænser for, hvor meget folk vil betale. Derfor kan det have stor betydning, om en pakke cigaretter eksempelvis koster 79 kroner eller 81 kroner. Selv om der kun er to kroners prisforskel, kan det være de to kroner, der i den sidste ende afgør, om man køber cigaretpakken eller lader være,« siger Nicolai Broby Eckert.

Nicolai Broby Eckert gør opmærksom på, at især de unge vil kunne påvirkes af en markant prisstigning:

»Vores studier fra udlandet viser, at de unge rask væk skifter til et andet mærke, hvis prisen på deres hidtidige favoritmærke stiger. Dertil kommer, at de unge typisk har et begrænset budget til tobak. Derfor er det vigtigt, at en afgiftsstigning bliver så stor, at den så at sige sprænger de unges budget. Dertil kommer, at afgiftsstigningen skal ramme over hele linjen, så en enkelt producent eller to ikke får en kattelem, der gør, at de kan holde deres priser nede.«

Berlingske har taget kontakt til Sundhedsminsteriet for at få en kommentar fra Magnus Heunicke (S). Vi ville gerne have spurgt ham, om det kan være rigtigt, at regeringens eneste dagsorden med afgiftsstigningerne er at skrabe penge ind til de offentlige finanser. Men ministeren har afvist at kommentere oplysninger, der stammer fra et lækket dokument.