Flere rygere i Danmark: Hverken S eller V vil sige, hvad en cigaret bør koste

For første gang i 20 år er antallet rygere i Danmark stigende. I 2016 røg 21 procent af befolkningen mod 23 procent i dag. Ekspert fremhæver markante prisstigninger som vejen frem. Hverken Venstre eller Socialdemokratiet vil lægge sig fast på et større prishop på tobak.

(ARKIV) Undersøgelsen er baseret på et repræsentativt udsnit af danskerne i forhold til alder, køn, religion og uddannelse. I alt har 5.017 danskere deltaget i undersøgelsen, der er foretaget af TNS Gallup. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

I dag ryger 23 procent af danskerne. I 2016 var det kun 21 procent. Dermed er antallet af rygere i Danmark for første gang i 20 år stigende. Det fremgår af nye tal om danskernes rygevaner fra Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Efter seks år med et stagnerende antal rygere i Danmark, ses nu for første gang en regulær stigning. Niels Them Kjær, Projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, kalder tallene for en »katastrofal udvikling«. Men han er overbevist om, at det er en udvikling, som kan vendes igen. Men det kræver politisk handling fra Christiansborg.

»Vi kommer ikke til at løse det her problem medmindre, vi for alvor får pillet ved nogle af de helt centrale ting såsom pris og markedsføringen ude i butikkerne,« siger han.

Undersøgelsen viser også, at flere danskere mødes af opfordringer og tilbud om hjælp til rygestop hos tandlægen, praktiserende læger, på hospitalet eller hos kommunen.

På trods af, at udviklingen ikke på nuværende tidspunkt går i den rigtige retning, mener Niels Them Kjær alligevel, at der er grund til en smule optimisme.

»Lokalt er der mange kommuner, som faktisk gør en rigtig stor indsats på det her område. Civilsamfundet er også ved at komme i omdrejninger, og her taler jeg ikke kun om supermarkederne. Vi oplever, at en lang række organisationer melder sig ind i vores partnerskab Røgfri Fremtid,« siger han.

Han peger også på, at vores nabolande ikke oplever samme tendens med et stigende antal rygere, hvilket tyder på, at det er muligt at kæmpe imod, såfremt de rette værktøjer tages i brug.

»Hvis det skal have en effekt på de voksne, som allerede er afhængige, har det ikke nævneværdig betydning, når prisen stiger med 50 øre i ny og næ. Der skal langt mere til, folk holder jo heller ikke op med at køre bil, fordi benzinen stiger med en krone literen,« siger Niels Them Kjær.

En pakke cigaretter koster i gennemsnit 40 kroner i dag. Alle folketingets partier har meldt ud, hvad de mener om fremtidens tobakspriser.

Alle, bortset fra Liberal Alliance, er åbne for prisstigninger, Socialdemokratiet og Venstre har ikke fastsat en konkret pris.

»Vi er meget bevidste om, at tobak er billigt i Danmark, og der er ikke sket prisstigninger, siden vi hævede prisen, da vi sidst sad i regeringen. Men vi har ikke lagt os fast på, hvad en pakke cigaretter skal koste,« sagde Flemming Møller Mortensen, Sundhedsordfører (S) til DR.

Berlingske har talt med Jane Heitmann, sundheds- og ældreordfører (V), for at høre Venstres bud på fremtidens cigaretpriser.

I er åbne overfor prisstigninger, men det må bare ikke gå udover grænsehandlen, hvordan skal det forstås?

»Vi ønsker i Venstre, at cigaretter skal være så dyre som muligt, uden at vi skaber mere grænsehandel og uden, at mængden af illegale cigaretter øges på det danske marked.«

Så hvis der kom et konkret forslag i Folketinget om, at tobakspriserne skulle stige, kunne man forvente, at i ville bakke op om det?

»Det ville vi  jo forholde os til, hvis det blev aktuelt, som vi forholder os til alle andre forslag. Vi har ikke på nuværende tidspunkt lagt os fast på, hvad en pakke cigaretter skal koste i fremtiden, men vores udgangspunkt er, at en pakke cigaretter skal være så dyre som muligt, uden at øge hverken grænsehandlen eller mængden af illegale cigaretter på det danske marked.«

Hvordan har I tænkt jer at finde ud af, hvor meget der skal til for at det ikke øger grænsehandlen?

»Det har vi ikke diskuteret endnu.«

Er det noget I forventer at komme med et konkret udspil til ligesom de andre partier?

»Det har vi ikke drøftet.«

Du ved heller ikke om, det er noget, der kommer til at være på dagsordenen?

»Nej ikke umiddelbart, vores holdning er, som jeg har sagt tidligere, at vi ønsker cigaretterne skal være dyrere, men vi har ikke lagt os fast på en pris. Vi ønsker de skal være så dyre som muligt, uden at vi skubber til grænsehandlen og mængden af illegale cigaretter på det danske marked.«