Enigt Folketing bag nyt undersøgelsesværktøj: Nu bliver regeringens ulovlige ordre gransket

Forløbet om regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink skal nu undersøges i en helt ny granskningskommission. Kommissoriet skal ligge klar inden jul, og kommissionen skal være hurtigtarbejdende.

Statsminister Mette Frederiksen (S) og resten af regeringen skal nu granskes i sagen om regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink. Fold sammen
Læs mere
Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Et enigt Folketinget står bag en beslutning om at indføre et helt nyt undersøgelsesværktøj.

En granskningskommission ledet af en landsdommer skal fremover kunne arbejde hurtigt med sager, »der påkalder sig kritisk opmærksomhed«.

Samtidig er partierne enige om, at der skal nedsættes en granskningskommission til at kortlægge sagen om regeringens ulovlige ordre om at aflive alle mink.

»Det er et nyt instrument, som er hurtigere end en almindelig undersøgelseskommission. Vi ønsker en parlamentarisk forankring af undersøgelsen. Det betyder, at i stedet for at den forankres i Justitsministeriet, som vi plejer at gøre med kommissioner, så er det Folketinget, der bestemmer undersøgelsens omfang, og hvem der skal stå for den,« siger Jens Rohde (R) efter mødet i det folketingsudvalg, der er nedsat til at afklare, hvordan man kommer til bunds i minksagen.

Ifølge Jens Rohde, der er formand for udvalget, er der »en fælles politisk forståelse« blandt alle Folketingets partier om aftalen.

»Alle partier har tilsluttet sig grundelementerne, og der skal laves en beretning i løbet af næste uge. Og så skal der laves et kommissorium inden jul,« siger Jens Rohde.

En granskningskommission minder på mange områder om en undersøgelseskommission, men den skal arbejde hurtigt og kunne afslutte sit arbejde inden for 12 måneder.

Derudover vil en granskningskommission modsat den almindelige undersøgelseskommission altså ikke referere til justitsministeren og regeringen, men til Folketinget.

Partierne er også enige om at nedsætte et granskningsudvalg under Udvalget for Forretningsordenen, hvor beslutninger om fremtidige undersøgelser skal tages.

Udvalget vil bestå af et medlem fra alle Folketingets partier, men vil afspejle mandatfordelingen i Folketinget.

»Udvalgets arbejdsområde vil være: at undersøge sager der påkalder sig kritisk opmærksomhed i offentligheden og/eller Folketinget,« står der i aftalen.

Folketinget skriver kommissorium

Processen for at aktivere en undersøgelse, som også kan være en advokatundersøgelse, en undersøgelseskommission eller en ekspertredegørelse, er, at et mindretal på 60 medlemmer af Folketinget kan iværksætte en forundersøgelse med et eller flere lukkede samråd med de ansvarlige ministre.

De forhold, der ønskes undersøgt, formuleres af Granskningsudvalget, og det forudsættes, at regeringens ministre bidrager til kvalificere kommissoriet ved at svare på relevante spørgsmål på lukkede samråd. Regeringen kan komme med bemærkninger til kommissoriet.

Mindretallet kan også indstille til en egentlig undersøgelse, men den kan dog bringes til afstemning efter debat i Folketingssalen og derefter alene gennemføres med et flertal.

Granskningskommissionen giver de samme retsgarantier som ved en undersøgelseskommission, og derfor vil der kun kunne foretages afhøringer under vidneansvar og foretages retlige vurderinger, »hvis den ledes af en landsdommer, består af minimum tre medlemmer og gøres uafhængig af politikere«.

Kommissionen skal løbende orientere Granskningsudvalget om fremdriften i undersøgelsen og om tidsplanen overholdes.

Parterne er samtidig enige om, at en uvildig advokatundersøgelse fremover bestilles af det nye granskningsudvalg, som også udformer kommissoriet i stedet for regeringen.