Socialdemokraterne vil stramme renteskatten for 11.000 danskere

Danskere med store renteindtægter skal betale mere i skat, hvis det står til Socialdemokratiet. Men det vil give en skat på renteindtægter efter inflation på over 100 pct., fremhæver den liberale tænketank Cepos. Vi fører blot reglerne tilbage til tiden før 2010, fremhæver Socialdemokratiet.

Med Mette Frederiksen vil Socialdemokratiet sætte skatten på de formuende danskeres renteindtægter op. Det vil give en meget hård beskatning, viser beregninger fra den liberale tænketank Cepos. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

Hvis du har en stor formue, skal du betale mere i skat. Sådan lyder et nyt forslag fra Socialdemokratiet, der blandt andet vil sætte skatten på renteindtægter i vejret.

Forslaget bliver dyrt for de formuende danskere. Skatten på deres renteindtægter efter inflation bliver på over 100 pct., viser beregninger fra den liberale tænketank Cepos. Socialdemokraterne afviser beregningerne.

Renteindtægter er et andet ord for at have positiv kapitalindkomst. Og som reglerne er i dag, skal danskere, som betaler topskat og har renteindtægter på 43.800 kr. om året, betale 42 pct. i skat. Det vil Socialdemokratiet sætte op til 52 pct.

Skatteforhøjelsen vil ifølge Cepos ramme omkring 11.000 danskere.

»Med Socialdemokratiets forslag om at forhøje renteskatten fås en realbeskatning på 121 pct. for 11.000 danskere. Det er, hvad man kan kalde en konfiskatorisk høj beskatning. Personerne bliver fattigere af at spare op i frie midler. Det er ret usundt for opsparingskulturen, og det medfører mindre velstand i samfundet,« siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen.

»Desuden kan man stille spørgsmålstegn ved, om man som samfund kan tillade sig at behandle opsparing så dårligt,« siger Mads Lundby Hansen, der erkender, at forslaget fra Socialdemokratiet vil føre reglerne tilbage til tiden før 2010.

Men Mads Lundby Hansen mener alligevel, at det er den forkerte vej at gå.

»I stedet for at sætte kapitalindkomstbeskatningen op, så bør man sænke den. Min anbefaling er at sænke skattesatsen på al kapitalindkomst til 25 pct. Det bliver simplere, og incitamenterne til at spare op forbedres,« siger Mads Lundby Hansen.

Fire elementer

Socialdemokraterne skriver som begrundelse for forslaget, at i en tid med erhvervsskandaler og kæmpestore gyldne håndtryk er der brug for at sikre, at den absolutte top i samfundet fortsat bidrager til fællesskabet. Derfor har Socialdemokratiet lanceret fire elementer, der skal være med til at bremse uligheden i fordelingen af landets formuer.

En afskaffelse af skatterabatten på store kapitalindkomster er et af dem.

Finansordfører for Socialdemokratiet Benny Engelbrecht er ikke enig i beregningerne fra Cepos.

»Vi foreslår basalt set at føre skatten tilbage til det, den var før 2010. Dengang gav statsminister Lars Løkke (V) rabat på de store kapitalindkomster. Det, som gør Cepos' regnestykke mærkeligt, er, at Cepos indregner inflation. Men det er ikke en skat. Inflation kan du ikke finansiere børnehaver eller andet med,« siger Benny Engelbrecht.

»Det var sådan, at med den rabat, der blevet givet i 2009, fik de 100 mest velhavende danskere en skattelettelse på et par millioner kroner. Vi vil stille og roligt bare føre reglerne tilbage til de samme som tidligere. Det vil give en merindtægt fra de meget formuende mennesker. Det er korrekt, men det er bare en tilbageførsel af reglerne,« siger Benny Engelbrecht.

Mads Lundby Hansen, cheføkonom, Cepos

»Personerne bliver fattigere af at spare op i frie midler.«


Kan være en ulempe

I Cepos henviser Mads Lundby Hansen til, at den tidligere Produktivitetskommission lavede den samme beregning, som Cepos har lavet. Den fremgår af kommissionens endelige rapport, der kom i 2014.

Heri skriver kommissionen, at ved en nominel rente på fire pct. og en inflation på to pct. vil den effektive skattesats på renteindtægter efter inflation blive på 84 pct. Vel at mærke hvis skatteyderen har renteindtægter ud over 40.800 kr. Det beløb er i dag på de 43.800 kr. Og det var med den nuværende skattesats på 42 pct.

Kommissionen skriver, at den høje skat kan have den uheldige sideeffekt, at folk tilskyndes til at placere deres opsparing som pension eller i fast ejendom i stedet for som almindelig fri opsparing, fordi de to førstnævnte opsparingsformer er mere lempeligt beskattet.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet Philipp Schröder var med i Produktivitetskommissionen. Han fremhæver, at Socialdemokratiets forslag om at hæve skatten kan have den ulempe, at det på sigt kan give lavere investeringer i Danmark.

»Det kan være, at nogle af de entreprenante sjæle, der skal skabe fremdrift i morgendagens virksomheder, flytter nogle af deres investeringer væk fra Danmark. Men det er svært at sige, hvilken skattesats der skal til, for at det vender rundt,« siger Philipp Schröder.

Han understreger, at den danske skat på renter i international sammenhæng er høj, og det kan også have en betydning.

»Kapitalstrømmen til og fra Danmark afhænger af, hvad der foregår andre steder. Hvis andre lande i mellemtiden har sat deres skat ned, vil det påvirke os. Men det er vigtigt at sige, at der er flere parametre, som indgår i beslutningen om, hvor man placerer kapitalen,« siger Philipp Schröder.