Jobmarkedet vil buldre derudad, når Danmark genåbner – mange tusinde danskere vil dog blive mødt af hårdt krav

Fra juni til november 2020 var der hele 445.000 danskere, der fik nyt job, viser beregninger fra PFA Pension. Det er langt flere end normalt, og en lignende effekt kan vise sig, når den danske økonomi genåbner.

Der kan opstå masser af nye job, når den danske økonomi genåbner. Det vil dog være meget forskelligt fra branche til branche, og mange er bekymrede for, hvor hurtigt blandt andet rejsebranchen kommer på fode. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Vil du gerne have et nyt job? I så fald kan genåbningen af den danske økonomi efter coronakrisen være en mulighed. Et buldrende arbejdsmarked med masser af jobskifter kan blive resultatet, når statsminister Mette Frederiksen (S) og det øvrige folketing bliver enige om en plan for en tilbagevending til mere normale tilstande for den danske økonomi.

Det viser erfaringerne fra sidste års genåbning af økonomien. Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, viser, at der i perioden fra juni og frem til november 2020 var 445.000 danskere, som fik nyt job. Det er seks procent flere end samme periode året før. Tallet skal holdes op mod, at der i hele 2019 var i alt 816.312 personer, som skiftede job – det svarer til 23 procent af den samlede arbejdsstyrke.

Det er det, som kaldes jobomsætningen, der normalt er meget høj i den danske økonomi. Forventningen går nu på, at den bliver endnu højere, når økonomien genåbner. Der er både tale om personer, som er i arbejde, men som skifter job, ligesom der er tale om ledige, der kommer i arbejde, og om personer, som går fra uddannelse til job.

»Vi så tallene fra Dansk Jobindex. De viste, at antallet af jobopslag var rekordstort i begyndelsen af året. Det viser, at virksomhederne har mod på at slå nye stillinger op. Når der bliver genåbnet, kommer der hurtigt gang i jobomsætningen,« siger cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted, der dog også har et klart forbehold:

Erik Bjørsted, cheføkonom

»Der kan være store branchemæssige forskelle, for denne krise opleves ekstremt forskelligt. Restauranter og rejsebranchen bløder stadig, så der kan det godt være, at der vil gå noget tid, inden de slår nye stillinger op.«


»Der kan være store branchemæssige forskelle, for denne krise opleves ekstremt forskelligt. Restauranter og rejsebranchen bløder stadig, så der kan det godt være, at der vil gå noget tid, inden de slår nye stillinger op. Samtidig er det forholdsvis mange ufaglærte, der er blevet ramt af krisen. De skal opkvalificeres, og folk skal være åbne over for at skifte branche, så de ikke ender med at blive langtidsledige.«

Billedet ændrer sig

Det er PFA Pension, der har set på tallene for jobomsætningen efter genåbningen i 2020. PFA fremhæver, at der kun var omkring 163.000 jobskifte fra marts til maj sidste år under nedlukningen. Det er det laveste antal siden finanskrisen.

»Det er naturligt, at vi i forbindelse med nedlukningen af samfundet sidste forår så et betydeligt dyk i antallet af danskere, der startede i nyt job – målt ved jobomsætningen. Men rekordmange kom i job henover sommeren og efteråret, da samfundet genåbnede, og det viser værdien af, at vi i Danmark har et fleksibelt og omstillingsparat arbejdsmarked med en veluddannet arbejdsstyrke,« siger forbrugerøkonom i PFA Carsten Holdum.

»Antallet af danskere, der er begyndt i nyt job, vil givetvis være dykket henover vinteren som følge af den anden nedlukning af samfundet. På baggrund af erfaringerne fra genåbningen sidste år er der dog også grund til at forvente, at dette billede ændrer sig, når samfundet genåbner, og at tendensen de seneste ti år, hvor jobomsætningen har været kraftigt stigende, vil fortsætte,« siger Carsten Holdum.

Job langt fra bopælen

Målt i forhold til andre lande er jobomsætningen i Danmark høj, men den varierer naturligt nok afhængig af konjunkturerne. Tal fra STAR viser, at der efter finanskrisen for alvor er kommet gang i det danske arbejdsmarked. Tilbage i 2009 var der lige over 670.000 jobskifte. Dette toppede efterfølgende i 2018, hvor der var lige over 836.000 jobskifte. Da nogle skifter job to gange, er der lidt færre jobskifte målt på antal personer.

De endelige tal for antal jobskifte i 2020 kendes endnu ikke.

Dansk Erhverv har rigtig mange medlemsvirksomheder, som er hårdt ramt her i coronakrisen, fordi de har skullet holde lukket.

Også cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer tror, at vi får et pænt comeback med mange jobskifte, når økonomien genåbner.

»Sidste forår og sommer steg omsætningen i hotel- og restaurationsbranchen kraftigt, da man åbnede. Det kommer vi nok til at se igen. Det er deltidsansatte og mange unge, der finder vej til branchen igen,« siger Tore Stramer.

»Vi vil højst sandsynligt se, at vinderbrancherne her i krisen i form af byggeriet og dele af detailhandlen vil tyvstarte, og derefter kommer de andre forhåbentlig også med. Jeg kan dog godt være bekymret for brancher, der er afhængige af udenlandske turister. På det område vil det nok gå noget langsommere,« siger Tore Stramer, der fremhæver, at den større jobomsætning også vil give en øget beskæftigelse og en faldende ledighed.

»Men mange af de personer, som har mistet deres arbejde, skal indstille sig på, at de skal skifte branche og måske søge efter job, der ligger længere væk fra deres bopæl, end de har været vant til. Det betyder, at selv når aktiviteten vil stige i den danske økonomi hen over sommeren, vil der gå noget tid, før langtidsledigheden begynder at falde. Det varer altid lidt, inden de, som har været hårdest ramt, kommer i job igen,« siger Tore Stramer.