Her er brancherne, hvor det vrimler med seniorer

Andelen af seniorer på det danske arbejdsmarked vokser. Nu er over en femtedel af de beskæftigede 55 år gamle eller derover. Men andelen af seniorer er meget forskellig fra branche til branche.

Arkivfoto. Seniormødebooker Ingrid Breitung på 70 år, der sidder i det team af seniorer, som Codan har ansat til at ringe og booke møder med selskabets assurandører. Codan har haft de ældre ansat til opgaven i et år, og de har rigtig gode erfaringer med det, fordi det ældre møder kunderne på en bedre måde i telefonen end de studerende, der normalt har haft den type job i organisationen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Det vrimler med unge medarbejdere på tankstationerne og på restauranterne, mens det ser noget anderledes ud inden for industrien og landbruget. I de to brancher bliver der stadig flere seniorer, og det gør industrien og landbruget meget følsomme over for eventuelle nye reformer, som sætter pensionsalderen ned. Samtidig skal virksomhederne gøre alt, hvad de kan, for at fastholde de ældre medarbejdere.

Det er Danske Bank, som for Berlingske har regnet på nye tal fra Danmarks Statistik. Beregningerne viser, hvor stor en andel af medarbejdere i de enkelte brancher som er over 55 år gamle. Det vil sige, at de i løbet af de næste ti til 12 år vil gå på pension.

Resultaterne viser, at der er meget stor spredning på aldersfordelingen i de enkelte brancher. Inden for dele af servicesektoren som eksempelvis supermarkeder og varehuse samt tankstationer og restauranter er andelen af medarbejdere over de 55 år under ti pct. I de segmenter holder de unge til.

Inden for industrien og landbruget er det en lidt anden sag. Næsten en fjerdedel af industriens medarbejdere er 55 år eller derover. For ti år siden var det kun 17,4 pct. I landbruget er hver fjerde ansat over de 55 år.

TILBUD: Få fuld digital adgang til berlingske.dk for 0 kr. første måned. Herefter kun 99 kr./md.

»Det vidner om, at disse brancher står over for relativt store omvæltninger de kommende år i takt med, at mange ansatte trækker sig tilbage. Det er også de brancher, der er mest følsomme over for ændringer i pensionsalderen. Til sammenligning er det især serviceindustrien, der ansætter relativt flere unge,« siger privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen.

»Hvis der er mange, som trækker sig tilbage i en given branche, har man et stort videnstab. Det er folk med megen erfaring, der skal erstattes. Man er ligeledes nødt til at se på, hvordan man kan tiltrække nye medarbejdere, og det skal man gøre i god tid,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Spændende arbejdsopgaver

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at det er ejendomshandel og udlejning, som er den branche med den største andel af seniorer. I den branche er det lidt over 40 pct. af medarbejderne, som er 55 år eller derover. Men den samlede beskæftigelse i den branche er ikke så høj, og derfor har det for den danske økonomi som helhed ikke helt så stor bedtydning.

Inden for det offentlige er det omkring 200.000 medarbejdere ud af en stab på næsten 900.000, der kan forventes at gå på pension i løbet af de næste omkring ti år.

Privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen.

»Hvis der er mange, som trækker sig tilbage i en given branche, har man et stort videnstab. Det er folk med megen erfaring, der skal erstattes.«


Som følge af reformer vil alderen for folkepensionen langsomt kravle i vejret i løbet af de kommende år, og det er helt afgørende for, at virksomhederne fortsat kan finde den nødvendige arbejdskraft, efterhånden som andelen af seniorer stiger, påpeger underdirektør i Dansk Industri, DI, Steen Nielsen.

Beskæftigelsen inden for industrien er på lige under 330.000 personer på nuværende tidspunkt.

»Når vi i de kommende år ser en forhøjelse af pensionsalderen og efterlønsalderen, vil det blive modtaget af virksomhederne med kyshånd. Situationen er lige nu, at virksomhederne har svært ved at skaffe de medarbejdere, som de skal bruge i opsvinget. Det sidste, vi har brug for, er derfor, at vi sætter pensionsalderen ned for dem, som ikke har behov for at gå på pension,« siger Steen Nielsen med henvisning til Socialdemokratiets udspil til en pensionsreform.

For at klare udfordringerne med den stigende andel seniorer skal politikerne holde fast i de reformer, som er lavet, men samtidig skal virksomhederne gøre en indsats for at holde på de ældre medarbejdere, understreger DI.

»Seniorerne bliver en meget vigtig del af arbejdsmarkedet. Virksomhederne bliver nødt til at gøre alt, hvad de kan, for at få de ældre medarbejdere til at blive. I den sammenhæng er det afgørende med spændende arbejdsopgaver, og at medarbejderne får anerkendelse for det, de laver. Ønsker om nedsat arbejdstid og flere fridage betyder derimod ikke så meget,« siger Steen Nielsen.

Brug seniorordninger

På lønmodtagersiden i form af Dansk Metal påpeger cheføkonom Thomas Søby, at industrien ligger nogenlunde midt i feltet, når det gælder andelen af seniorer. For arbejdsmarkedet som helhed er det 22 pct. af de beskæftigede, som er 55 år eller over. For industrien er det 23 pct.

Det er dog stadig en høj andel, fremhæver Thomas Søby.

»Der er en grund til, at der er blevet flere ældre i industrien, og det er, at der er blevet uddannet for få gennem mange år. Når vi som arbejdsgivere og lønmodtagere er færdige med at pege fingre ad hinanden, er der ingen tvivl om, at det vil give et stort »brain drain«, når så stor en andel af medarbejderne går på pension samtidig. Der er en række håndtag, vi kan gribe i, for at modvirke det,« siger Thomas Søby.

»Virksomheder og medarbejderne skal stå sammen om efteruddannelse. Derudover var der for ti år siden mange tusinde medarbejdere, som gik over i andre brancher. Dem kan vi prøve at få lokket tilbage. Sidst er det vigtigt, at virksomhederne gør brug af nogle af de seniorordninger, som er i vores overenskomster for at få de ældre medarbejdere til at blive,« siger Thomas Søby.

Han er enig med DI i, at spændende arbejdsopgaver og anerkendelse er med til få medarbejderne til at blive, men i modsætning til DI tror han også, at nedsat arbejdstid og lignende kan være redskaber, som kan bruges for at holde på seniorerne længst muligt.