Fagforening kalder kommissions anbefaling for »pilskæv«​: »Vi har en ret kontant bekymring«​

Fagforeninger frygter, at almindelige lønmodtagere ikke vil få råd til bil, hvis Eldrup-kommissionens anbefalinger gennemføres. »De kan ikke bare vælge bilen fra, for så vil de blive afskåret fra en stor del af deres mobilitet,« siger cheføkonom.

Hos Dansk Metal og i Fagbevægelsens Hovedorganisation er man bekymret for, at en prisstigning på almindelige benzinbiler vil ramme lønmodtagere hårdt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Marie Odgaard

Eldrup-kommissionen har netop fremlagt sine anbefalinger til, hvordan man kan skrue et grønt bilafgiftssystem sammen, og dette indebærer blandt andet, at benzindrevne biler skal være markant dyrere at eje.

Netop anbefalingen om at gøre benzinbiler dyrere vækker bekymring hos fagforeningerne Dansk Metal og Fagbevægelsens Hovedorganisation. De frygter, at forslaget vil svække lønmodtageres mulighed for blandt andet at komme til og fra arbejde, såfremt et flertal i Folketinget gennemfører anbefalingerne.

»Vi har en ret kontant bekymring, hvad angår samfundsøkonomien og belastningen af de medlemmer fra produktionsdanmark, som er tvunget til at have to biler for at få tingene til at hænge sammen i hverdagen,« siger Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.

Den foreslåede omlægning af afgifterne vil eksempelvis gøre en Citroen C1 med benzinmotor 1.000 til 4.600 kroner dyrere at eje om året, hvis politikerne vælger at gennemføre en af kommissionens to mest ambitiøse modeller, der skal skaffe enten 750.000 eller 1 million grønne biler på de danske veje i 2030. Dette vil være en ekstra omkostning, som visse lønmodtagere er tvunget til at se i øjnene, fordi de ikke kan fravælge bilen som transportmiddel, forklarer cheføkonomen.

»De husholdninger, der ligger i områder, hvor den kollektive trafik er meget svagt udbygget, og hvor der kun kører busser hver anden time, er nødt til at have en bil. De har ikke noget valg – de kan ikke bare vælge den fra, for så vil de blive afskåret fra en stor del af deres mobilitet,« siger Thomas Søby, der mener, det er »pilskævt at lægge regningen hos almindelige lønmodtagere«.

Samme budskab kommer fra Arne Grevsen, der er næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, som repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere. Han mener ikke, at man udelukkende bør gøre diskussionen op i, hvor mange grønne biler der kører på vejene.

»Udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler er et redskab blandt mange til at nå 70-procentsmålsætningen. Bilkommissionen viser, at vi risikerer at slå bunden ud af statskassen, øge uligheden og svække mobiliteten, hvis vi stirrer os blinde på antallet af nul- og lavemissionsbiler,« siger Arne Grevsen, der dog også er positiv over for kommissionens anbefalinger, i en pressemeddelelse.

Også Dansk Metal mener, at regeringen bør anlægge et bredere syn på, hvordan man kan mindske CO2-udledningen, som Folketinget ønsker nedbragt med 70 procent inden 2030.

»Der er ingen tvivl om, at persontrafikken skal give et bidrag, hvis vi skal nå målet om 70 procents reduktion. Men diskussionen er jo, hvordan og hvor hurtigt, og den debat udestår,« lyder det fra Thomas Søby, cheføkonom hos Dansk Metal.

Kommissionens anbefalinger vil indgå i Folketingets forhandlinger om, hvordan Danmark kan gøre bilparken grønnere og dermed nå klimamålet om en reduktion af CO2-udledningen på 70 procent inden 2030.