Se listen: Sådan kan ny aftale om gymnasier påvirke andelen af ikkevestlige elever på hovedstadens ungdomsuddannelser

En ny, bred politisk aftale skal sikre en mere ligelig fordeling af elever med ikkevestlig baggrund. Her kan du se, hvordan udvalgte ungdomsuddannelser i hovedstadsområdet kan blive påvirket af aftalen.

Nogle afdelinger med høj andel af elever med ikkevestlig herkomst er presset – blandt andet af, at elever med dansk herkomst ikke søger derhen, fremgår det af den nye aftale. Fold sammen
Læs mere
Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Rettelse den 11. juni 09.10: Tidligere fremgik en liste over flere STX-uddannelser i hovedstadsområdet. De tal baserede sig på et tidligere forslag til en model. Listen er nu opdateret med de nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Berlingske arbejder på at få flere tal fra hovedstadsområdet.

En ny aftale skal blandt andet løse den »udfordring«, at der på nogle gymnasier er en højere andel af elever med »ikkevestlig herkomst«.

Elevgrundlaget er nemlig »ude af balance« på flere gymnasier, hvor elevernes sociale, kulturelle eller etniske baggrund »langt fra afspejler« befolkningen i området, fremgår det af aftaleteksten.

Med en såkaldt elevfordelingsmodel vil regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet, Dansk Folkeparti samt Kristendemokraterne sikre en mere balanceret elevsammensætning ved at fordele gymnasieelever efter, hvor meget deres forældre tjener – hvilket påvirker fordelingen af ikkevestlige elever.

»Elevsammensætningen på en række afdelinger afspejler langt fra befolkningen i området, hverken i forhold til elevernes sociale, kulturelle eller etniske baggrund. Eksempelvis er nogle afdelinger med en høj andel elever med ikkevestlig herkomst i dag blandt andet presset af manglende søgning fra elever med dansk herkomst. Dette kan være med til at skabe parallelsamfund og gøre det vanskeligere at sikre dannelseselementet i de gymnasiale uddannelser,« fremgår det af aftalen.

Med aftalen følger dermed et skøn over, hvordan den nye model vil påvirke andelen af elever med ikkevestlig herkomst hos udvalgte afdelinger:

Dog bemærkes det, at beregninger er behæftet med stor usikkerhed, fordi elevernes nuværende søgemønstre, som beregningerne er foretaget på baggrund af, forventes at ændre sig med indførslen af aftalen, ligesom det også vil afhænge af »den fremtidige kapacitetsfastsættelse og søgemønstre«.