Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Velstillede ældre bør selv betale for hjemmehjælp

Vi trænger til et opgør med den universelle velfærdsmodel, hvor skatten er høj, og alle har ret til alt uanset behov. Den demografiske udvikling gør diskussionen helt nødvendig.

Torsten Hansborg, pensionist i Vedbæk, kunne ikke drømme om at bede kommunen gøre rent. Hvis man selv har midlerne, skal man ikke ligge det offentlige til last, mener han. Fold sammen
Læs mere
Foto: Celina Dahl

Der bliver flere og flere ældre i Danmark, og allerede i dag er godt hver fjerde vælger over 65 år. Der er altså tale om en særdeles stor og stærk vælgergruppe, og derfor træder politikerne ekstra varsomt i ældrepolitikken. Det forhindrer desværre en åben og fordomsfri debat, og det er ærgerligt, for der er i den grad noget at tale om: Antallet af ældre vil fortsat stige de næste mange år, og finansieringen af den nødvendige hjælp og pleje er usikker. Ifølge Danmarks Statistik vil der i 2057 være 640.000 borgere over 80 år i Danmark – det svarer til antallet af indbyggere i Københavns Kommune.

Politikerne har længe sagt, at dansk økonomi er holdbar, og at der allerede er taget højde for den demografiske udvikling - særligt med den store velfærdsaftale fra 2006. Det er i princippet rigtigt, men for det første gælder det kun videreførelse af eksisterende ordninger – og det vil næppe tilfredsstille fremtidens ældre – og for det andet kan forudsætningerne hurtigt ændre sig. Ifølge overvismand Michael Svarer kan selv små ændringer i forudsætningerne have store økonomiske konsekvenser, fordi der er tale om så voldsomme demografiske ændringer.

Kommunerne bruger faktisk flere penge på ældrepleje, men behovet vokser også. Ikke alene bliver der flere ældre, de ældre stiller også – forståeligt nok - stadigt højere krav i takt med den generelle velstandsstigning i samfundet. En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at to ud af tre danskere forudser, at de ikke vil være tilfredse med den hjælp, det offentlige kan tilbyde, når de bliver ældre.

Derfor er der ingen vej udenom den diskussion, som ingen partier vover at tage fat i: Skal de ældre borgere, som har råd til det, i højere grad selv betale for rengøring, pleje og øvrig hjælp i hjemmet? Man kunne for eksempel forestille sig private forsikringsordninger, der sikrer bedre hjemmehjælp og adgang til plejehjem.

Torsten Hansborg, 74-årig pensionist fra Vedbæk, tør godt tale om udfordringerne. »Hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg ikke kan betale af egen lomme og er løbet tør for penge, ville jeg ikke tøve med at henvende mig til kommunen og blive visiteret til hjælp. Men man bør bruge sine egne midler, før man beder det offentlige om hjælp,« sagde han her i avisen torsdag. Torsten Hansborg vil med egne ord ikke »ligge det offentlige til last«, og han efterlyser et opgør med den universelle velfærdsmodel, hvor alle – uanset økonomisk formåen – skal have det samme. For når man bruger en masse penge på borgere, der sagtens kunne betale selv, er der mindre at give til de borgere, der har et reelt behov.

Det er en fornuftig, ansvarlig og solidarisk tankegang. Vi burde i højere grad indrette samfundet med markant lavere skat, færre universelle velfærdsydelser og til gengæld ordentlig hjælp til dem, der har behov.

Derfor er det også den helt forkerte vej at gå, når Socialdemokratiet ønsker at give bestemte grupper ret til at gå tidligt på pension, uanset om de er nedslidt eller ej. Hvorfor dog lade skatteborgerne betale for, at raske og rørige mennesker forlader arbejdsmarkedet før tid?

Heldigvis er der mange som Torsten Hansborg: Dansk Erhvervs undersøgelse viser også, at mere end hver anden af fremtidens ældre gerne selv vil betale for ekstra service, når de får behovet.

Så mangler vi bare at få politikerne til at tage handsken op.

AMALIE LYHNE