Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Regeringens afskedsgave er højere bilafgifter

Regeringen er i gang med at uddele to giftpiller til bilisterne. Den ene består i en forhøjelse af registreringsafgifterne 1. april. Den anden består i et kommissorium, der lægger op til, at bilisterne skal betale for den grønne omstilling.

Det er virkelig trist, at regeringen nu vlil hæve registreringsafgiften, fordi en af dens relativt få succeser netop har været sænkning af registreringsafgiften. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Her på falderebet til folketingsvalget får bilisterne 1. april en gave i form af højere registreringsafgifter. Årsagen er en teknisk omlægning af beregningen af registreringsafgiften. I beregningen indgår bilens benzinforbrug. 1. april indføres en ny målemetode, kaldet WLTP, til beregning af bilernes benzinforbrug til afløsning af den gamle metode, der kritiseres for at undervurdere bilernes benzinforbrug.

Det viser sig nu ifølge FDM og Danske Bilimportører, at den tekniske ændring fører til markante stigninger i registreringsafgiften for de fleste biler. Regeringen indgik ellers i september sidste år en aftale med Dansk Folkeparti om, at den tekniske omlægning ikke skulle føre til større provenu for statskassen, men Skatteministeriet har undervurderet effekten af den tekniske omlægning, så resultatet alligevel er stigende registreringsafgifter.

Det er langtfra første gang i danmarkshistorien, at en teknisk omlægning af skattesystemet, som officielt skulle være provenuneutral, alligevel giver flere penge i statskassen. Det mest markante og grusomme eksempel er omlægningen til kildeskat, som fik pengene til at vælte ind i statskassen.

Det er virkelig trist, fordi en af regeringens relativt få succeser har været sænkning af registreringsafgiften. En analyse udført af tænketanken Cepos viser, at sænkningen af registreringsafgiften i 2015 giver en årlig samfundsøkonomisk gevinst på mere end to mia. kr. Den samfundsøkonomiske gevinst er 11 gange så stor, som statens provenutab.

»Det understreger, at registreringsafgiften er en meget forvridende skat, der har stor betydning for folks adfærd og forbrugsvalg«, som Cepos formulerer det. For at det ikke skal være løgn, gavner de samfundsøkonomiske gevinster især beboere i Vandkantsdanmark og dem med lave indkomster. Det er disse gevinster som den kommende afgiftsomlægning i et vist omfang vil rulle tilbage.

Regeringen er i det hele taget for tiden på gale veje, når det gælder bilbeskatning. Det blev understreget med nedsættelsen forleden af en kommission for grøn omstilling af personbiler. En kommission, der skal undersøge mulighederne for en grøn omstilling af personbiler, udgør ikke noget problem, selv om det nok er svært at undervurdere den danske regerings muligheder for at påvirke den teknologiske udvikling på bilområdet.

Problemet er, at kommissionen har fået som opgave at sikre, at statens årlige provenu fra bilrelaterede afgifter på 50 mia. opretholdes under den grønne omstilling. Det er en ren tilståelsessag, biler beskattes ikke primært af hensyn til miljøet, som det ellers ofte påstås ved festlige lejligheder, men af hensyn til statskassen. Det burde ikke komme bag på nogen. Det er for længst fastslået af blandt andre De Økonomiske Vismænd, at biler beskattes langt mere end de gener, bilkørsel påfører det omgivende samfund, kan begrunde.

Kommissoriet til den grønne bilkommission må laves om, så kommissionen alene skal forholde sig til, hvilke virkemidler, der kan fremme den grønne omstilling af bilparken, herunder hvad det koster samfundsøkonomisk og i statsligt provenutab. Så kan man uafhængigt heraf bagefter drøfte, om det er pengene værd, og hvordan det i givet fald skal finansieres.

Skatteministeriets embedsmænd må straks beordres til at regne rigtigt, så den tekniske omlægning af beregningen af registreringsafgiften, som lovet, rent faktisk bliver provenuneutral, for ikke at spolere en af regeringens ubetingede succeser.

OLE P. KRISTENSEN