Dette er en leder. Den er skrevet af et medlem af vores lederkollegium og udtrykker Berlingskes holdning.

Blå bloks trafikplan er borgerlig snusfornuft

Planen for trafikinvesteringer styrker blå blok, der udviser enighed og handlekraft. Indholdet er fornuftigt, og det sætter Socialdemokratiet i en klemme, fordi planens indhold har større vælgertække end togfonden.

»Det er rimeligt og fornuftigt,« at »balancen mellem investeringer i veje og jernbaner er skubbet til vejenes fordel«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Regeringen og Dansk Folkeparti lancerede onsdag en storstilet plan om investering i trafikinfrastruktur på 112 mia. kr. Aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti er interessant, fordi Dansk Folkeparti har opsagt aftalen med de røde partier om togfonden og i stedet er indgået i et forlig med regeringen. Dermed har blå blok fremvist enighed og handlekraft frem mod folketingsvalget.

Planens mange enkeltprojekter skal sikre bedre fremkommelighed på vejene og modernisering af jernbanenettet. Store dele af baneprojekterne fra togfonden fastholdes, men den tvivlsomme jernbanebro over Vejlefjord og en ny bane mellem Skanderborg og Aarhus droppes. Det skal ses i lyset af, at der igangsættes en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse, som rummer langt større perspektiver end nogle få minutters reduktion af togtiden mellem Odense og Aarhus.

På vejsiden skal der investeres massivt godt spredt ud over hele landet, den jyske trafikmafia har ikke fået det hele. I forhold til planerne i togfonden er balancen mellem investeringer i veje og jernbaner skubbet til vejenes fordel, 61 mia. kr. til veje og 51 mia. kr. til jernbaner. Det er rimeligt og fornuftigt, for som transportminister Ole Birk Olesen fremhævede, så foregår 90 pct. af transporten på vej, mens jernbanen kun tager sig af ti pct. Det fremkalder protest hos venstrefløjens jernbaneentusiaster. De ignorerer befolkningens ønsker og behov og har ikke forstået den kommende trafikrevolution med grønne og selvkørende biler.

»Projekterne lever op til borgerlig snusfornuft om, at skatteborgerne skal have værdi for pengene.«


For mange af projekterne er der allerede gennemført analyser af deres samfundsøkonomiske rentabilitet, som for de flestes vedkommende er fornuftige til fremragende. Projekterne lever op til borgerlig snusfornuft om, at skatteborgerne skal have værdi for pengene. Den markante undtagelse er »Tullebanen« til Billund, der har en negativ samfundsøkonomisk forrentning, som det lakonisk lyder i materialet. Men den fejlinvestering var også med i togfonden, og det har været regeringens pris for at få DF med på vognen.

Finansieringen af de mange milliarder er på plads med de usikkerheder, der nødvendigvis må være med en plan, der rækker langt frem i tiden. Nogle af pengene kommer fra de rammer for offentlige investeringer, der findes i de økonomiske fremskrivninger. Det suppleres bl.a. med udbytte på knap 14 mia. kr. fra Storebælts- og Øresundsbroen. Det kan ikke siges at være særligt overraskende, at man fortsætter med at bryde det oprindelige princip om, at brugerbetalingen alene skulle dække betalingen for broerne. Det politiske klima er ikke til at give slip på en sikker statslig indtægtskilde.

Det politiske flertal bag planen er snævert, og det kan let forsvinde ved det kommende folketingsvalg. Men planen er snedigt udformet, så den formentlig under alle omstændigheder overlever. Socialdemokratiet er meget forsigtig i kritikken af planen. Partiet kan ikke holde til at pege på de populære forslag, der skal pilles ud, for at få råd til de upopulære forslag i togfonden, der er forsvundet. En del socialdemokratiske borgmestre har da også været ude at rose planen, fordi netop deres område tilgodeses.

Udspillet styrker blå blok. Venstrefløjens forsøg på at gøre folketingsvalget til en folkeafstemning om planen, vil udgøre et problem for Socialdemokratiet. Vi kan opfordre til borgerligt aftryk i form af offentlig-privat partnerskab (OPP), når projekterne gennemføres. OPP var en succes ved etableringen af motorvejen til Sønderborg. Prøv det på baneprojekter, som plejer at køre af sporet.

OLE P. KRISTENSEN