Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Sundhedsplatformen har forbedret patientsikkerhed

Foto: Asger Ladefoged

I et læserbrev i Berlingske omtaler en psykolog en fejl på Sundhedsplatformen på en sådan måde, at mange patienter må tro, at de er i risiko for fejlbehandling. Det er på ingen måde tilfældet.

Psykologen glemmer nemlig at fortælle, at der er tale om en sjælden fejl, der har berørt få patienter, heraf fire patienter i Region Sjælland, hvor psykologen er tilknyttet. Desuden ses fejlen let i sygeplejerskens administrationsoversigt ved, at fejlen består i, at lægemiddel vises som om, det skal indtages to gange med ét minuts mellemrum, fx kl. 8.00 og 8.01. Ingen sygeplejersker har dobbeltadministreret medicinen, fordi sygeplejerskerne bruger deres kliniske viden og faglige indsigt og selvfølgelig ikke giver den samme medicin to gange med et minuts mellemrum. IT-organisationen overvåger desuden fejlen dagligt og kontakter de afdelinger, som har en patient, der er ramt af fejlen. Det bliver gjort, indtil fejlen er rettet.

Psykologen, som har skrevet læserbrevet, har adgang til ovenstående information, da det er meldt ud til alle hospitalerne i en såkaldt risikomeddelelse. Men at bibringe patienterne unødig bekymring, fordi man har set sig sur på et IT-system, synes jeg ikke er fair over for patienterne, IT-organisationen eller patientsikkerheden.

Alle ved, at fejl sker. Psykologer laver fejl. Læger laver fejl. IT-programmører laver fejl. Om et sundhedsvæsen er sikkert, afhænger ikke af, om der sker fejl, men om fejl kan opfanges af sikkerhedsbarrierer - i dette tilfælde uddannede sygeplejersker - og håndteres systematisk, når fejlen erkendes fx gennem it-organisationens overvågning, indtil fejlen er rettet.

Som psykologen korrekt anfører, er der fejl på Sundhedsplatformen. Det var der såmænd også på de tidligere systemer. Men hvor det ved de gamle systemer ofte var vanskeligt og nogle gange umuligt at identificere patienter i risiko som følge af fejl, er situation ganske anderledes markant forbedret med Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen har således i den henseende forbedret patientsikkerheden - og det kan patienter faktisk være glade for. Peter Skjøt, risikomanager på Sundhedsplatformen