Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Manglen på censur knægter studerendes retssikkerhed

Foto: Ólafur Steinar Gestsson

I disse dage er tusindvis af universitetsstuderende til eksamen. Til en stor andel kommer der kun til at være to mennesker til stede i lokalet: underviser og eksaminand. Der er ikke en censor til stede.

I eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser står, at bedømmelsen skal foretages af én eller flere undervisere til interne eksamener, så det er efter bogen. Udfordringen er bare, at bedømmelsen alene hviler på underviser.

Der er flere elementer i den problematik. Det ene er, at underviser ikke er altid er neutral i sin bedømmelse, men har dannet sig en opfattelse af den studerende.

Det andet er, at underviser har en interesse i, at eleven klarer det godt til eksamen og dermed kunne fremstå kompetent. Dermed opstår en bizar situation, hvor underviser i eksamenssituationen ender med at skulle evaluere sig selv.

Begge dele knægter den studerendes retssikkerhed.

Underviseren har ikke noget incitament til at dumpe eller give de studerende lave karakterer. Derfor er der nu opstået situationer, hvor 10/10 på et hold får 10- eller 12-taller.

Det er et kæmpe problem, fordi karaktererne ikke bliver repræsentative for det faglige niveau. I forvejen har universiteterne ikke incitament for at prioritere høj faglig kvalitet og understøtte et højt niveau, fordi taxametersystemet i høj grad baserer sig på gennemførselsprocenter. Det gør, at universiteternes incitament for at sikre et højt fagligt niveau forsvinder.

Og universiteterne er økonomisk presset. Så naturligt nok vil de løse deres økonomiske problemer. At sikre, at flest muligt kommer igennem studierne, er en måde at få penge i kassen og at droppe censorer til eksamenerne er en anden. Begge dele ting, der går ud over det faglige niveau og de studerendes retssikkerhed.

Det kan der rettes op på ved at tilføre flere midler til universiteterne, som så længe har været underlagt besparelser. Manglen på censur er et symptom på universiteternes uholdbare løsninger, når midlerne simpelthen ikke rækker. Fie Hækkerup, formand for den socialdemokratiske studenterforening Frit Forum