Dette er et debatindlæg. Det udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Giv os en borgerlig rygepolitik

Foto: Linda Kastrup

Hvis du ikke vil ryge, så lad være

Det er lidt komisk at se Venstre, »Danmarks Liberale Parti«, føre sig frem på at ville sætte afgifterne på cigaretter højere op end Socialdemokratiet. Man skulle ikke tænke, at det er en kerne-liberal mærkesag at indføre yderligere adfærdsregulerende skatter, end der allerede er.

Det er selvfølgelig heller ikke særlig konservativt, hvorfor Det Konservative Folkeparti for den sags skyld også må erkende at lade sig motivere mere af folkestemningen end af de borgerlige værdier, de ellers påstår at lade sig styre af.

Det er utroligt, hvor lidt rygrad der efterhånden er tilbage i de borgerlige partier - hvad blev der af individets ansvar for eget liv? Hvad blev der af den personlige frihed? I stedet for at kæmpe for disse værdier, bidrager C, V og DF i disse dage til, at den formynderiske stat får endnu flere beføjelser til at bestemme over folks liv.

Det er jo ikke, fordi jeg synes, at det er en god idé at ryge. Jeg ryger ikke selv. Jeg synes, at det er åndssvagt at ryge, men folk skal have lov til at gøre åndssvage ting. Det er også åndssvagt at spise sig fed på McDonalds eller tyre fem Redbulls til et 15 timers LAN-party, men det skal folk have lov til at gøre, hvis det er det, de har lyst til. Vi lever ikke for staten, og derfor skal staten naturligvis heller ikke bestemme, hvordan vi lever vores liv.

For nogle er det en stor nydelse at ryge. For nogle er det en social ting. Og for nogle er det et af de få områder, hvor de tillader sig selv at gøre noget, der måske ikke er sindssygt fornuftigt, men som måske bare lige føles godt i øjeblikket. Og det skal de have lov til.

Hvis det borgerlige Danmark skal genrejses, kunne det måske være en fin start, hvis de »borgerlige« partier gik i gang med at føre borgerlig politik igen. Christian Holst Vigilius, Rødovre, kirke-, kultur- og integrationsordfører for Konservativ Ungdom

Ryd op efter jer

Hver eneste torsdag går en masse skoleelever og gymnasieelever på gaden for at demonstrere til fordel for vores fælles klima og miljø, men blandt dem er der nogle få »sorte får«, som er klimaaktivister i skoletiden, men om aftenen er »miljøsvin«, som efterlader plastik og andet affald på kunstgræsbanerne i Gentofte Sportspark, Ryparken eller på den blå hockey bane ved Valby Hallen.

Undertegnede håber, at nogle af de trofaste klimaaktivister også vil gå forrest, når det handler om at få alle deres klassekammerater til rydde op efter sig, for netop plastik og andet affald er en trussel mod vores miljø, men især for fugle, fisk og andre dyr ude i naturen.

Det er ekstra skamfuldt og pinligt, hvis nogle af miljøsvinene, som efterlader plastik og andet affald på kunstgræsbanerne, selv dyrker fodbold. Hvad hvis kommunerne var nødsaget til at låse banerne af pga. nogle få miljøsvin? Det ville være så trist for flertallet af os fodboldentusiaster. Jacob Vest, København S

Tillykke til Spies

At Spies undgik af blive inddraget i sin ejer Thomas Cooks konkurs, skyldes i bund og grund en beslutning fra konkurs-kuratellet om ikke at røre de skandinaviske selskaber, idet disse er overskudsgivende og således ikke vil pådrage boet yderligere underskud. Tværtimod vil aktiviteterne i Danmark samt Sverige, Norge og Finland være lettere at sælge, når de er
»still going«, end hvis de lå stille hen. Derfor fik de lov at køre videre.

Med 3.000 danske kunder ude på destinationerne kan også disse mennesker såvel som Rejsegarantifonden prise sig lykkelig. Det havde nok været den største konkurs - og udgift - i Fondens historie, hvis Spies var røget med i faldet.

Hvis de britiske og tyske konkursforvaltere er villige til også at sælge navnet Spies - og hvorfor skulle de ikke være det? - kan det overskudsgivende Spies utvivlsomt blive et eftertragtet objekt på markedet, hvor indtægten kan være med til at dække toppen af Cooks gigantiske underskud.

Ikke alle virksomheder i den danske rejsebranche, og slet ikke i chartersektoren, kan fremvise samme fine regnskabstal som Spies. Det virker som om, at den gamle ånd fra Simon Spies' epoke er genopstået - ikke den med morgenbolledamerne, men den økonomiske stabilitet, hvor man først giver pengene ud, når man har tjent dem.

I hvert fald kan man glæde sig over, hvordan den nuværende topchef hos Spies, Jan Vendelbo, og hans forgænger, Bjarne Hornbek, har drevet forretningen. De årelange resultater med to-cifrede millionoverskud har ganske klart været en afgørende faktor for kuratellets beslutning om at holde de nordiske selskaber uden for konkursen.

Mange tidligere Spies-medarbejdere plejer at samles hvert år på Simons fødselsdag. Det har de ekstra grund til onsdag 1. september 2021, altså om knap to år, hvilken dato salige Simon ville være fyldt 100 år. Han døde 16. april 1984. Preben Jack Petersen, Charlottenlund