Efter regeringsskiftet: Nu hænger ny TV-kanal til kultur i en tynd tråd

Regeringens støttepartier vil hellere lade pengene gå tilbage til DR end bruge dem på nye radio- og TV-kanaler. Jane Sandberg, museumsdirektør og initiativtager til kulturorganisationers fælles projekt, ærgrer sig.

Direktør Jane Sandberg, museet for post, tele og kommunikation, ENIGMA, ærgrer sig over, at planerne om en ny, offentligt støttet TV-kanal for  kultur og folkeoplysning risikerer at ryge i vasken. Men er fast besluttet på at fortsætte det »historiske« samarbejde, som et stort antal kulturaktører har haft lige siden stormødet i januar. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Ikke færre end 130 forskellige kulturaktører troppede op til stormøde 19. februar for at diskutere muligheden for at byde ind på den nye TV-kanal for kultur og folkeoplysning, som er en del af medieaftalen fra 2018 mellem den tidligere regering og Dansk Folkeparti.

Siden da har en arbejdsgruppe på 15 medlemmer med bred repræsentation både geografisk og fagligt inden for kultur og folkeoplysning - fra Den fynske Opera til Biblioteksforeningen og Coop - arbejdet med projektet og det høringssvar, som Slots- og Kulturstyrelsen havde udbedt sig senest 27. maj.

Men nu tyder meget på, at den nye TV-kanal med et årligt offentligt tilskud på 50 mio. kroner - og formentlig heller ikke den tilsvarende digitale radiokanal med et tilskud på 30 mio. kroner årligt - bliver til noget.

Den nye socialdemokratiske regerings støttepartier vil nemlig hellere bruge pengene på at styrke DR, der i medieaftalen blev pålagt besparelser på 20 procent frem mod 2023.

»Jeg vil hellere bruge pengene på DR end lave en kulturkanal, som alligevel bliver en økonomisk discountordning,« siger De Radikales nye medieordfører, Jens Rohde, ifølge Altinget.

Heller ikke Enhedslisten og SF bakker op om den nye kanal.

»I en situation, hvor der fattes penge til public service og DR, så skal vi i hvert fald have nogle bedre argumenter på banen for at starte en ny tv-kanal end de, den forhenværende regering er kommet med,« siger medieordfører Søren Søndergaard (EL), mens SFs medieordfører, Jacob Mark allerede inden valget kaldte TV-kanalen »spild af penge.«

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil indkalde Folketingets partier til nye medieforhandlinger for bl.a. at drøfte muligheden for at føre penge tilbage til DR. Men hun vil ikke udtale sig om de nye kanaler inden da.

Allerede inden folketingsvalget fastslog Socialdemokratiets daværende kulturordfører, Mogens Jensen, imidlertid, at hvis Socialdemokratiet fik magten, var det slet ikke sikkert, at hverken den lovede TV-kanal eller den tilsvarende digitale radiokanal ville blive til noget.

»Jeg forstår  ikke, at medieforliget skærer ned på DR, fordi man ikke vil have flere flowkanaler, samtidig med at man stiller nye flowkanaler i udsigt,« sagde Mogens Jensen dengang til Berlingske.

Historisk enighed

Jane Sandberg, direktør for museet for post, tele og kommunikation, ENIGMA, og en af initiativtagerne til stormødet i januar, ærgrer sig over, at projektet nu hænger i en tynd tråd. Alligevel vil hun ikke kalde indsatsen forgæves.

»Det er historisk, at vi er så mange der har fundet hinanden. Alene den enighed er for god til, at vi vil lade den gå. Så i en eller anden form kommer vi til at bygge oven på det samarbejde,« siger hun.

»Det, der forener os, er et stærkt behov og en erkendelse af, at vi er dygtige til at formidle inden for egne mure, men knap så dygtige til at få alle dem i tale, som ikke finder vej til os. Her er massekommunikationkanalerne en oplagt mulighed for os.«

Jane Sandberg har endnu ikke overblik over, hvor meget TV, kulturinstituionerne i fællesskab vil kunne skabe for de 50 mio. kroner, som er lovet i medieaftalen. Men hun har en forventning om, at det kan blive mere, end DR kan producere for det tilsvarende beløb.

»Vi har jo hele tiden set de 50 mio. kroner som en grundfinansiering, som skulle suppleres dels af en form for egenfinansiering fra de institutioner, der går med, dels af fondsfinansiering og kommercielle samarbejder. De fleste af os i forvejen fondsfinansieret i ret høj grad, så det er ikke fremmed for os. Jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed, men vi har en begrundet forventning om, at vi vil kunne pulje noget mere økonomi ind i det,« siger hun og tilføjer:

»Og hvis pengene føres tilbage til DR, har vi i hvert fald en forventning om, at det bliver hånd i hånd med et krav om at samarbejde med os.«