Mogens Jensen (S) lægger op til nyt medieforlig: Kulturel TV-kanal i fare efter næste valg

Museer og andre aktører vil gerne lege med. Men det er slet ikke sikkert, at planlagt ny TV-kanal bliver til noget, hvis Socialdemokraterne vinder valget.

»Jeg forstår  ikke, at medieforliget skærer ned på DR, fordi man ikke vil have flere flowkanaler, samtidig med at man stiller nye flowkanaler i udsigt,« siger Mogens Jensen Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er positivt, at kulturinstitutioner, for eksempel museer, interesserer sig for andre måder at formidle på end bare at invitere indenfor i en bygning. Men jeg må sætte spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige måde at gøre det på.«

Det siger Socialdemokratiets medie- og kulturordfører, Mogens Jensen, med henvisning til det fem-årige medieforlig, der er indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og som blandt andet lægger op til, at en ny public service-TV-kanal skal sendes i udbud i efteråret 2019 med et årligt statstilskud på 50 mio. kr., og at en ny radiokanal tilsvarende skal have 30 mio. kr. årligt.

Den del af medieforliget fik tidligere på året en bred vifte af kulturaktører, foreninger og folkeoplysende organisationer til at melde sig som interesserede. Jane Sandberg, direktør for museet for post, tele og kommunikation, ENIGMA, og medlem af organisationen Danske Specialmuseer formulerede det sådan her:

»Kulturaktørerne og de folkeoplysende organisationer savner en plads, hvor vi kan tale ind i en bredere samfundsdebat og samtidig vise, hvorfor vores arbejde er relevant for borgerne.«

Størrelsen kan diskuteres

Men hvis Socialdemokratiet får magten efter næste valg, er det slet ikke sikkert, at de lovede TV- og radiokanaler bliver til noget:

»Public service-puljens størrelse kan diskuteres, og det, jeg gør, er, at jeg peger på ting, der endnu ikke er implementerede og heller ikke bliver det før valget, herunder TV- og radiokanalen. Her vil man kunne hente ressourcer til andre priorieringer,« siger Mogens Jensen, der gerne vil sætte spørgsmålstegn ved, om etableringen af nye flowkanaler overhovedet er det rigtige at gøre i en tid, hvor alle vil have digitale tilbud.

»Jeg forstår  ikke, at medieforliget skærer ned på DR, fordi man ikke vil have flere flowkanaler, samtidig med at man stiller nye flowkanaler i udsigt,« siger Mogens Jensen og tilføjer:

»Endelig er der det, at vi altid har haft haft det gode princip i Danmark, at når man finansierer public service, skal denne ikke blandes sammen med kommercielle interesser.«

Mogens Jensen understreger, at Socialdemokratiet ikke har lagt et præcist program for, hvad der skal ske.

»Men vi er interesserede i at styrke public service, og der vil være mulighed for at ændre prioriteringerne inden for de rammer, der er lagt.«

Socialdemokraternes planer om et nyt medieforlig kommenteres på mediet MediaWatch af kulturminister Mette Bock (LA). Om udsigten til, at den nye TV-kanal og den nye radiokanal måske alligevel ikke bliver til noget, siger hun:

»Det vil være ærgerligt at stoppe udbuddet af de nye kanaler. Der er mange interessenter, der er i gang med at se på, hvordan de kan arbejde med en af de nye kanaler. De vil helt sikkert være kede af, hvis ikke de får den her mulighed. Jeg har selv synes, at det var meget interessant, at nogle helt andre spillere som f.eks. museer kiggede på mulighederne.«