Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens holdning.

Farmaceuter er det oplagte værn mod fejlmedicinering

Hvis regeringen vil undgå fejlmedicinering og de menneskelige og økonomiske konsekvenser af det, skal vi have farmaceuter på de nye nærhospitaler.

»Samfundet bruger hvert år 22 mia. kroner på medicin, og det anslås, at det offentlige spild som følge af forkert eller uhensigtsmæssig brug er omkring 2,5 mia. kroner om året,« skriver Rikke Løvig Simonsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen

For nylig bragte Berlingske artiklen »12 gigtpatienter døde af overdosis«. Det er en tragisk historie om, hvor fatale konsekvenser fejlagtig medicinering kan have. Eksempelvis er det ikke længe siden, at en 80-årig mistede livet, da hendes Methotrexat var fejlagtigt doseret. Derfor er det vigtigt, at Styrelsen for Patientsikkerhed og Apotekerforeningen har iværksat en oplysningskampagne mod den slags fejldosering i plejesektoren.

Pharmadanmark kan kun være enig i, at vi som sundhedsvæsen og samfund må ulykkelige fejlmedicineringer til livs.

Vi kan ikke være tilfredse med, at hver anden utilsigtede hændelse i sundhedsvæsenet skyldes medicin, og over 100.000 indlæggelser kan tilskrives overmedicinering eller medicinfejl.

Rikke Løvig Simonsen Fold sammen
Læs mere

Patientsikkerheden bør til alle tider være på sit allerhøjeste, og her er korrekt medicinering af afgørende betydning. Det kan farmaceuter, der er akademisk uddannet i at håndtere lægemidler, bidrage væsentligt til.

Viften af farmaceuter i samtlige af sundhedsvæsenets sektorer skal i spil. Regionale lægemiddelkonsulenter understøtter eksempelvis praktiserende læger og bosteder i at give patienterne den bedste medicinske behandling, og kliniske farmaceuter på sygehuse har blandt andet at gøre med multisyge og syge ældre. Kyndig og korrekt medicinering er særligt vigtigt for patienter, som ikke selv er i stand til at dosere medicinen.

Det er oplagt, at farmaceuter bliver en del af de såkaldte nærhospitaler, den nye regering foreslår. Nærfarmaceuter kunne de hedde. Så sikrer vi, at patienterne får den bedste medicinske behandling.

»Farmaceuter på sygehuse, apoteker og i almen praksis – og på nærhospitaler – er en del af værnet mod og forebyggelsen af fejlmedicinering.«


Vi har ikke råd til andet. Samfundet bruger hvert år 22 mia. kroner på medicin, og det anslås, at det offentlige spild som følge af forkert eller uhensigtsmæssig brug er omkring 2,5 mia. kroner om året.

En del af løsningen findes også i en styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Øget samarbejde og kommunikation på tværs af faggrupper og sektorer kan forebygge medicineringsfejl. Forskning fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital har vist, at der sker færre genindlæggelser, hvis en farmaceut følger patienten og medicineringen efter udskrivelse. Det indebærer overlevering til egen læge, opfølgning til apotek, hjemmepleje og plejehjem etc.

Farmaceuter på sygehuse, apoteker og i almen praksis – og på nærhospitaler – er en del af værnet mod og forebyggelsen af fejlmedicinering. Som de virkelige eksperter i lægemidler, de er. Det vil være til gavn for patienter, sundhedsvæsen og samfundet som et hele.