Læge: Når coronavirus kan koste 39.000 danskere livet og true vores velfærd, er mediedækningen ikke for voldsom

Vi skal glæde os over, at vi i Danmark lever i et åbent demokratisk samfund med pressefrihed. Vi står i dag i en situation, der kan få afgørende indflydelse på vores tilværelse fremover.