Dette er en kommentar. Den udtrykker skribentens eller skribenternes holdning. Klik her, hvis du ønsker at sende et debatindlæg til Berlingske.

Et stort bryllup giver ikke altid stor lykke

Europa har brug for effektive, innovative og konkurrencedygtige virksomheder. Fusionskontrollen bidrager i høj grad hertil, og det er baggrunden for, at EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Siemens og Alstom

Margrethe Vestager har i spidsen for EU-Kommissionen sat en stopper for en større togfusion. Christian Schultz, formand for Konkurrencerådet, og Jakob Hald, direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, bakker op om Vestagers belutning. Fold sammen
Læs mere
Foto: Yves Herman

EU-Kommissionen har for nylig forbudt fusionen mellem togdivisionerne fra tyske Siemens og franske Alstom. Forbuddet har givet genlyd flere steder, herunder i Berlingskes leder i søndags. Blandt andet har det været fremført, at sådanne fusioner burde godkendes, fordi det skulle stille EU-landene bedre i konkurrencen over for andre regioner.

Det er imidlertid forkert at antage, at to virksomheder bliver mere effektive og konkurrencedygtige globalt, alene fordi de slår sig sammen og bliver større. Siemens og Alstom er allerede førende virksomheder på de internationale markeder, og som sådan har de allerede høstet stordriftsfordele. Sker det, at en fusion skaber tilstrækkelige effektivitetsgevinster, kan den godkendes, men det har altså ikke været tilfældet her.

Christian Schultz Fold sammen
Læs mere

EU-Kommissionen har forbudt fusionen mellem Siemens og Alstom, fordi kommissionen vurderede, at fusionen ville hæmme konkurrencen betydeligt til skade for borgerne i EU. Så enkelt er det.

I sin afgørelse har EU-Kommissionen også taget højde for konkurrencen i resten af verden. Kommissionen er ikke »uforvarende gået kinesernes ærinde«, som Berlingske skrev i sin leder. Kinesiske leverandører konkurrerer ikke på signalområdet i dag, og de har ikke prøvet at byde på europæiske kontrakter. Der vil ifølge Kommissionen gå meget lang tid, før de kan blive troværdige leverandører i Europa. Hvad angår højhastighedstog, så finder EU-Kommissionen det meget usandsynligt, at leverandører fra Kina vil få tilstrækkelig betydning for konkurrencen i Europa inden for en overskuelig fremtid.

Jakob Hald Fold sammen
Læs mere

EU-Kommissionen konkluderer, at en fusion mellem togdivisionerne hos Siemens og Alstom ville have fjernet konkurrencen mellem de to største leverandører af forskellige typer jernbane-signalsystemer samt togmateriel i Europa. Fusionen ville have skabt en ubestridt markedsleder på nogle markeder for sporsignaler og en dominerende aktør på markedet for højhastighedstog. På begge områder vurderer Kommissionen, at konkurrencen ville blive reduceret betydeligt.

Hvis fusionen var blevet godkendt, ville kunderne – primært jernbaneejere og togoperatører – ifølge Kommissionen komme til at betale højere priser og opleve mindre innovation og kvalitet. Og netop kunderne har modsat sig fusionen kraftigt i forbindelse med EU-Kommissionens undersøgelser. Især i de lande, hvor indkøb af højhastighedstog har været relevant.

Muligheden for at forbyde fusioner hindrer, at virksomheder kan købe sig til en markedsmagt, som ville hæmme den effektive konkurrence. I stedet er de nødt til hele tiden at have fokus på at være bedre end deres konkurrenter for at vokse. Det udfordrer virksomhederne på den gode måde. Konkurrencen presser dem til at være innovative, fleksible og effektive, uanset om de er på det lokale eller globale marked.

Europa har brug for effektive, konkurrencedygtige og innovative virksomheder. Hvis man godkender fusioner, der hæmmer den effektive konkurrence, opnås det modsatte.