Medarbejdertilfredshed bygger på langt flere elementer end de åbenlyse

Verden er ved at ændre sig, mener stifteren af det danske Happiness Research Institute. Det er gået op for både det private og det offentlige, at en stigende velstand ikke nødvendigvis er lig med stigende livskvalitet.

Direktør for Happiness Research Institute, Meik Wiking, er uddannet i statskundskab og økonomi fra RUC, men arbejder altså med de meget menneskelige forhold. Fold sammen
Læs mere
Foto: PR-foto

Er det relevant for en arbejdsgiver at bekymre sig om, hvorvidt en medarbejder er gift eller ej? Det kan det sagtens være, mener Meik Wiking, der er chef for tænketanken og konsulentbureauet Happiness Research Institute. Han peger på, at man skal favne bredt, hvis man reelt vil forstå menneskers trivsel og glæde.

Meik Wiking står bag en tænketank, hvor otte specialister forsker i og forsøger at forstå menneskers oplevelse af lykke. Han har netop nu afleveret en rapport, som bygger på et næsten 12 måneder langt studie af managementkonsulentfirmaet Valcon. Rapporten viser bl.a., hvordan medarbejdertrivsel ikke alene hænger sammen med klassiske felter som arbejdsbyrde, kommunikation og forhold til overordnede.

Skal man forstå, hvad der gør folk til glade, arbejdsomme og trofaste medarbejdere, bliver man nødt til at se på endnu flere elementer, fremgår det af undersøgelsen. Også dem, der traditionelt bliver anset for at være private, og som normalt ingen relevans vil have for en arbejdsgiver.

Et laboratorium

Den vidtfavnende undersøgelse skal grundlæggende danne fundament for Valcons arbejde med at forbedre sin medarbejdertilfredshed. For Happiness Research Institute udgør samarbejdet, der blev iværksat på Valcons opfordring for et års tid siden, noget mindst lige så vigtigt.

»Vi har nærmest omdannet virksomheden til et laboratorium for arbejdslyst og jobtilfredshed. Vi har set bredt på det. Vi har set på trivsel, selvtillid, ensomhed – altså overordnet lykke og tilfredshed med livet. Vi er gået lidt bredere ud end de typiske undersøgelser. Det har været meget interessant,« siger Meik Wiking.

Samarbejdet mellem de to parter er langt fra slut. Det skal fortsætte, så Valcon på den ene side kan blive klogere på sine medarbejdere, samtidig med at Happiness Research Institute kan forsætte sin forskning, der kun bliver mere veldokumenteret, jo længere den løber.

Ens arbejde er vigtigt

Instituttet lever højt på, at der i dag er et langt større fokus på trivsel og livsglæde end tidligere. Overalt i verden er nationer, storbyer og organisationer blevet interesseret i feltet – og i hvordan de kan bruge skandinavisk viden og adfærd til at bedre deres egen situation. Den tidligere holdning om, at velstand er lig med livskvalitet, er ikke så fremherskende mere, vurderer Meik Wiking.

Meget af hans arbejde bygger på holdningen om, at man skal se på det hele menneske. Derfor er det også relevant at tage elementer som folks parforholdsstatus med i regnestykket, forklarer han.

»Mange undersøgelser viser, at gifte mennesker generelt er gladere end andre. Men er de glade, fordi de er gift – eller er det nemmere for dem at blive gift, fordi de generelt er glade? Sammenhængen mellem årsag og effekt er ikke altid så simpel,« siger Meik Wiking og tilføjer:

»Der er mange faktorer i vores trivsel. Familie, sundhed osv. Arbejdet er også en vigtig brik i det puslespil. Trives vi ikke der, så påvirker det resten. Og det er værd at huske på, at arbejdet altså er der, hvor mange af os bruger de fleste af vores vågne timer.«