99. Morten Hummelmose, EQT, 1,3 milliarder kroner

Kæmpe gevinst på kapitalfonden EQT

Morten Hummelmose har med en aktieandel på 3,2 procent sikret sig milliardærtitlen ud fra markedsvurderinger op til børsnoteringen af EQT i slutningen af september. Værdiberegninger er foretaget ud fra de markedsvurderinger, der op til selve børsnoteringen lød på omkring 42 milliarder kroner.

Morten Hummelmose er den partner, der inden børsnoteringen havde den største aktiepost. En anden aktionær, Jannik Kruse Petersen, solgte således inden selve børsnoteringen, mens der er aftalt en lockup-periode på tre-fem år for de øvrige partnere – herunder Morten Hummelmose.

Her er de 100 rigeste i Danmark