Om sommeren kan man svømme fra Lindholm – en kold vinter kan man gå

Da regeringen præsenterede Lindholm som kommende udrejsecenter, handlede det blandt andet om, at der var vand til alle sider. I et notat oplyser Byggestyrelsen dog, at man visse vintre kan nå tørskoet i land.

Siden 1926 har Lindholm været forsøgsstation og huser i dag dele af DTU Veterinærinstituttet, der blandt andet arbejder med beredskabet mod virussygdomme. Fra 2021 er det planen, at øen skal have et ganske andet formål. Lindholm ligger i det relativt lavvandede farvand mellem Sjælland og Møn. Fold sammen
Læs mere
Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Da regeringen og Dansk Folkeparti lancerede Lindholm som fremtidens udrejsecenter for kriminelle og udviste asylansøgere, skete det med en klar pointe: Man skal vide, hvor de afviste personer opholder sig.

»Det er klart, at begrænsningen i at bevæge sig er større, når man er på en ø, så skal der altså være en færge, der sejler, og den vil ikke sejle døgnet rundt,« konstaterede finansminister Kristian Jensen (V) over for Berlingske ved aftaletekstens lancering.

Ifølge et baggrundsnotat om Lindholms potentiale som »særcenter«, som Berlingske har fået aktindsigt i, er der dog et problem i forbindelse med ministerens kalkule.

»Der er (...) forekommet vintre, hvor havet er frosset til, og derfor har (det) været muligt at gå over isen,« skriver Bygningsstyrelsen i et bilag.

Lindholms adgangsforhold er kommet til debat efter, at regeringen og Dansk Folkeparti for 14 dage siden lancerede en finanslov, som afsatte 759 millioner kroner til at oprette et udrejsecenter på den lille ø i Stege Bugt. Af aftalen fremgår det, at øen skal huse et udrejsecenter med en kapacitet på 100 pladser samt have en yderligere buffer til 25 personer.

Springer vi frem til i dag, debatteres det således fortsat, hvor isoleret øen Lindholm reelt er.

Fra lokalt hold har Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), tidligere lagt vægt på, at Lindholms placering betyder, at »hvis man bliver tilstrækkeligt desperat ude på øen, så kan man sagtens komme væk«.

I Bygningsstyrelsens baggrundsnotat til ministeriet beskrives det, at man ifølge DTUs oplysninger som udgangspunkt skal svømme fra Lindholm for at komme ind til kysten. Det fremgår endvidere, at distancen »som minimum er cirka 2,3 kilometer«.

Som tidligere beskrevet i Berlingske, viser søkort fra Geodatastyrelsen imidlertid, at man skal svømme mellem 300 og 400 meter, alt efter om man vader mod byen Stege i sydøst eller går nordøst ud fra øen. Ved ekstremt lavvande, som man oplevede det denne sommeren, er det også muligt at vade mod Kalvehale på Sjælland.

Det er fortsat uvist, hvor ofte færgen skal lægge til kaj på Lindholm.

Berlingske har for læsevenlighedens skyld tilføjet tegnsætning i notatets tekstuddrag.