Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Palæstina-propaganda på Københavns Rådhus

Bent Blüdnikow. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Palæstina-propaganda

Bent Blüdnikow

Enhedslistens Ninna Hedeager Olsen er partiets teknik- og miljøborgmester i København. Men hendes interesse for teknik og miljø er kun en lille del af hendes interesseområde, for hendes store livsinteresse, siger hun til bladet Minby, er Palæstina-sagen. Derfor uddelte hun i denne uge en pris til folk fra Mellemøsten, der arbejder for boykot af Israel. I talen ved prisoverrækkelsen fremgik det, at prisen blev givet, fordi disse folk havde afsløret Israels apartheid-lignende karakter.

De tre prismodtagere er under tiltale i Berlin, fordi de  forsøgte at afbryde en taler fra Israel på Humboldt-universitetet i Berlin. Foredragsholderen var en jurist fra et moderat midterparti i Israel. Gad vide hvordan Ninna Hedeager Olsen ville have det med, at aktivister på næste Rådhusmøde afbrød hende for at protestere mod hendes støtte til udemokratiske metoder. Det er ikke en opfordring til at bruge den slags metoder. Det overlader Groft Sagt ganske til Enhedslistens folk.

Forår uden fugle?

Peter Nedergaard

Peter Nedergaard. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Ifølge en ny videnskabelig forskningsundersøgelse forsvinder 2,5 procent af insekterne på verdensplan hvert år. Også i Danmark ses en lignende udvikling. Færre insekter er et problem, thi de indgår i fødekæden for bl.a. fugle og er vigtige for bestøvningen af planter. Vigtige forklaringer på de færre insekter er urbaniseringen og landbrugets brug af giftsprøjtemidler.

Det første er en funktion af befolkningsudviklingen, som kan være svært at gøre noget ved på kort sigt. Den anden forklaring kan der imidlertid gøres noget ved, hvis man forbød flere giftige sprøjtemidler, og hvis man fik en hastigere udvikling mod et helt igennem økologisk dansk landbrug. Alternativt ender vi med at tage livet af fuglene som de sidste efterkommere af dinosaurerne.

Afsløringen

Lars Møller

Lars Møller. Tegning: Claus Bigum Fold sammen
Læs mere

Et forskerhold har med en 1.400 siders rapport afsløret historien bag dansk deltagelse i krigene i Kosovo, Irak og Afghanistan. Til forskernes store forbavselse blev beslutningerne truffet af en meget lille gruppe tæt på den siddende statsminister. Man havde altså ikke en åben og fri debat overalt i landet, hvor man kunne have diskuteret de fortrolige efterretningsrapporter i al demokratisk åbenhed.

Tilmed har magtmonopolet skåret rapporterne til, så det passede deres udemokratiske formål. Nick Hækkerup (S) vil ikke udelukke en ny krigskommission. Ved nærmere læsning viser det sig, at også Poul Nyrup Rasmussen (S) skar informationerne til i forbindelse med beslutningen om Kosovokrigen i 1998. Groft sagt tror derfor, at en fremtidig krigskommission kun skal undersøge Irak.