Groft sagt har siden 1999 været Berlingskes mest polemiske spalte. Teksterne er alene udtryk for skribenternes holdninger, og målet er at udtrykke sig med skarphed og vid. Kommentarer modtages gerne på debat@berlingske.dk.

Groft sagt: Blå rødvin og røde topskattereformer

Skattereformer

Lars Møller

Der er tilsyneladende lidt forvirring om skattereformer, men det er ret enkelt. I 2009 sænkede den borgerlige regering og DF skatten med den såkaldte rødvinsreform. Ifølge finansordfører Benny Engelbrecht (S) øgede dette uligheden. Det kan ikke sammenlignes med, da den socialdemokratisk ledede regering i 2012 sænkede skatten for højtlønnede og hævede den for pensionister.

Selv om tænketanken Cepos har regnet ud, at reformen markant øgede uligheden, så var det ifølge Engelbrecht overhovedet ikke det, det handlede om. Det var fordi metalarbejdere og sygeplejersker risikerede at skulle betale topskat i 2012. Groft sagt er enig. Det er enkelt. Når de blå gør det, er det pga. rødvin og vellevned. Når de røde gør det, er det fordi deres vælgere ikke skal betale topskat.

ABCDE

Eva Selsing

En mor i USA er lykkedes med at opvigle til forargelse mod et flyselskab. En ansat havde vist gjort sig lidt morsom over hendes datters navn, som er: ABCDE, udtalt »ab-city«. Der var slet ikke lagt i kakkelovnen til den slags hændelser, jo.

Men åh, den søde, søde psykomagt, man får ud af at vælge noget uden for normen, paradere det, og så indkassere duften af almenhedens frygt for at sige eller gøre noget forkert. For normbryderen er klar. Klar til at udøve sin stadigt voksende strukturmagt over den uraffinerede masse, der endnu hænger ved den gamle verden, hvor nord er nord, grøn er grøn, en dame er en dame og 2 + 2 er lig med 4.

Shitstormen er frit tilgængelig, blot man vælger noget disruptionsagtigt. Husk det, når De støder på endnu en stolt normfrasiger: det er ren og pur vilje til magt, og alle kan få del i den.

Svensk løsning = dansk samling

Peter Nedergaard

Regeringsdannelsen i Sverige har nået til et både komisk og tragisk niveau. Ingen af de foreslåede statsministre har indtil nu kunnet samle flertal. Muligvis får Stefan Löfven lov til at sidde på posten en stund, men forudsætningen er, at han vil føre en politik på den borgerlige Rigsdags præmisser.

Alt sammen skyldes det, at ingen af partierne vil have noget med partiet Sverigedemokraterne at skaffe, selv om partiet tegner sig for næsten en femtedel af stemmerne. Partiet er i stor udstrækning stemmerne i de svenskbesatte, gamle danske landsdele, Skåne, Halland og Blekinge. Løsningen på det svenske regeringsproblem ligger derfor ligefor: Vi får de landsdele tilbage, som retteligen tilhører os, og Sverige bliver i stort omfang fri for Sverigedemokraterne.