Nu kan du igen tage pensionen med til Frankrig uden brandbeskatning

Efter godt ti år med dobbeltbeskatning af danske pensioner, der tages med til Frankrig, er isen brudt. Danmark har indgået en principaftale om beskatning af både privatpersoners pensioner og virksomheder med Frankrig, mens pensioner stadig dobbeltbeskattes i Spanien.

En ny aftale om dobbeltbeskatning vil igen gøre det muligt at tage sin pension med til eksempelvis Cannes ved Cote d'Azur uden at blive dobbeltbeskattet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger

Det er ikke sjovt at blive beskattet to gange af sin pension. Det har ikke desto mindre været realiteten for danske pensionister, der bosætter sig i Frankrig og Spanien, siden Danmark i 2008 opsagde de aftaler, der forhindrede netop det – såkaldte dobbeltbeskatningsaftaler eller DBOer.

Nu  har skatteminister Karsten Lauritzen (V) indgået en principaftale med Frankrig om beskatningen af både pensioner og virksomheder i en ny dobbeltbeskatningsoverenskomst, som forventes udmøntet i en endelig aftale – en aftale som ifølge skatteministeren er bedre for Danmark end den aftale, som Danmark opsagde i 2008.

Enkelt fortalt går aftalen ud på, at Frankrig indkasserer sin egen lavere skat fra danske pensioner, hvorefter Danmark indkasserer resten af skatten op til det danske niveau. Skatten opkræves af Danmark, som derefter sender Frankrigs andel videre til Paris.

Men i de mellemliggende år har danske pensionister oplevet dobbeltbeskatning, bekræfter Karsten Lauritzen på baggrund af henvendelser fra borgere.

»Nogle har oplevet det, men Frankrig har ikke benyttet alle de muligheder, de har. De synes måske ikke, det var rimeligt – og har måske ikke været klar over mulighederne. Men især nye pensionister, der havde lyst til at bosætte sig i Frankrig, har oplevet det,« siger han.

Det er jo en enkel aftale. Hvorfor har det taget så lang tid?

»Vi i Danmark tog jo det utraditionelle skridt at opsige aftalen i 2008. Det var der gode grunde til, men vi kunne måske også være begyndt med at forhandle. Det udløste en vis skuffelse over Danmark, og det kan jeg egentlig godt forstå. Så der skulle sluges nogle kameler for at indgå en aftale,« siger Karsten Lauritzen.

Forhandlingsresultatet er en opfølgning på statsministerens samtale med præsident Emmanuel Macron under det franske statsbesøg i Danmark i august 2018.

Aftalen vurderes at koste Danmark omkring 30 mio. kroner i mindre provenu på pensionsskat – mens danske virksomheders eksport til Frankrig til gengæld vil blive lettet.

»Det er et eksempel på, at det koster os penge at dele provenuet af pensionerne. Men det kan samlet set være lukrativt, fordi det bliver lettere for virksomhderne at handle med Frankrig – vi vinder på eksport, hvad vi taber på pension,« siger skatteminsiteren.

Danmark har endnu ikke taget hul på at forhandle en lignende aftale med Spanien.

Karsten Lauritzen oplyser, at han har fået tilsagn om opbakning fra flere partier i Folketinget til den nye aftale med Frankrig.