Altanboom i København - nu vil politikere stramme reglerne

Nu skal reglerne for altaner ses efter i sømmene. Det vedtog Teknik- og Miljøudvalget mandag. Især på facader skal der være flere restriktioner, mener flere partier.

Flere partier ønsker at gøre det sværere at få altan på facaden – for eksempel med særlige regler for ældre bygninger. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen

Københavnerne får ikke længere kun altaner til gården. De senere år er det også blevet udbredt at sætte det lille udeareal på facaden, så man kan følge med i gadelivet, mens man drikker sin kaffe eller hvidvin på altanen.

Flere partier i Teknik- og Miljøudvalget mener, at altanerne er begyndt at fylde for meget i gadebilledet. Mandag drøftede partierne altanreglerne, som nu skal ses efter i sømmene.

Det er Socialdemokratiet og Alternativet, der har samlet et flertal for at diskutere, hvorvidt der skal stilles større krav til de altaner, der sættes op. Ikke mindst dem, der hænger på facaderne.

»Der er nogle uenigheder om, hvor strikse kravene skal være, og hvor meget det skal betyde for dem, der gerne vil have en altan. Men jeg fornemmer, at flere gerne vil være med til at stille flere krav,« siger Marcus Vesterager (S), som har stillet forslaget om at gøre det sværere at få altan til gaden.

Vi skal bevare de gamle facader

Alternativet har været med til at stille forslaget om at diskutere retningslinjerne. Her ønsker man en stramning – særligt i forhold til de gamle facader, fortæller Fanny Broholm.

»Vi mener, at det er vigtigt bevare den gamle københavnske bygningsmasse. I forhold til de her markante facadeudsmykninger skal der tages større hensyn til eksempelvis vandrette gesimser,« siger hun.

Marcus Vesterager, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet

»Nogle mener, at det er smagsdommeri, når man er kritisk i forhold til altaner. Men der er jo nogle reelle problemer, som opstår i en del boligforeninger, og som kan give store konflikter.«


Fanny Broholm ønsker også at se nærmere på de tilfælde, hvor altaner tager dagslys fra underboen.

»Altanerne skal placeres på de steder, hvor det giver mening at placere dem. Hvis de placeres, så de gør livet surt for andre beboere, kan man sige, at den livskvalitet, der er ved at have altaner, bliver opvejet af, at dem udenom bliver skæmmet af dem. Der skal vi se på det samlede billede. Jeg synes helt klart, vi er gået for langt i forhold til at give dispensationer til at sætte altaner op,« siger hun.

En holdning Marcus Vesterager deler.

»Nogle mener, at det er smagsdommeri, når man er kritisk i forhold til altaner. Men der er jo nogle reelle problemer, som opstår i en del boligforeninger, og som kan give store konflikter. Det kunne jeg tænke mig, at vi fik fokus på – for jeg tror, at der er mange flere end dem, vi kender til,« siger han.

Jakob Næsager, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Konservative

»Vi konservative mener, at der er behov for, at reglerne gælder over tid, så det ikke er et lotteri, om man søger på det ene eller det andet tidspunkt, fordi reglerne bliver lavet om hele tiden.«


Vi skal ensarte regler

De Konservatives Jakob Næsager deler ikke umiddelbart bekymringen i forhold til antallet af altaner. Til gengæld ønsker han at gøre reglerne mere gennemskuelige.

»Vi konservative mener, at der er behov for, at reglerne gælder over tid, så det ikke er et lotteri, om man søger på det ene eller det andet tidspunkt, fordi reglerne bliver lavet om hele tiden,« siger Jakob Næsager og understreger, at han ikke mener, at der er behov for at lave indskrænkninger.

Til gengæld vil han gerne være med til at diskutere, hvordan man skaber symmetri på facaderne, når der sættes altaner op.

»Hvis det skal være ud til gaden, er det fint, at vi har nogle krav, så det ikke kun er hver anden lejlighed, der har en altan. Derfor er det afgørende for mig, at det er hele boligforeningen, der i givet fald får altaner, og ikke kun enkelte lejligheder. På den måde får vi et samlet udtryk,« siger Jakob Næsager.

Mette Annelie Rasmussen, medlem af Teknik- og Miljøudvalget for Radikale Venstre

»Bor du i en bygning med en gammel facade, er det nogle andre krav, vi kan stille, end hvis du bor i et nyere byggeri, som ikke har det samme historiske udtryk på facaden.«


Vil ikke tilbage til restriktiv politik

Radikale Venstre kunne godt have tænkt sig, at der var noget fakta at tage afsæt i, fortæller medlem af Teknik- og Miljøudvalget Mette Annelie Rasmussen.

»Men af en eller anden grund har forvaltningen ikke registreret, hvad der kom af ansøgninger i 2019. Det udgangspunkt kunne vi godt have tænkt os at have stået på, når vi skulle diskutere den politiske overbygning,« siger Mette Annelie Rasmussen, som ikke ønsker at gå i en retning, hvor man forbyder altaner på facaden.

»Lad os i stedet stille nogle krav til udformningen, og lad os ikke være bange for at sige, at der gælder forskellige krav på forskellige bygningsfacader. Bor du i en bygning med en gammel facade, er det nogle andre krav, vi kan stille, end hvis du bor i et nyere byggeri, som ikke har det samme historiske udtryk på facaden,« siger Mette Annelie Rasmussen.

»Så vi vil helst sige, at det er tilladt, men at der er nogle krav, man skal overholde, hvis man bor i en gammel ejendom. På den måde kan de enkelte foreninger overveje, om de kan leve op til det, om de har råd til det, og om det så er ønskeligt. Men vi håber ikke, vi ender i et meget restriktivt regime,« tilføjer hun.

Frem til august arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen med input fra politikerne på nye retningslinjer, der skal diskuteres til den tid.