Se listen: Så ofte er de ansatte i din kommune syge

Sygefraværet svinger på uforklarlig vis mellem kommuner, mellem offentligt og privat ansatte og mellem kommuner, regioner og stat. Alene mellem kommuner svinger det gennemsnitlige fravær fra Lemvig til Ballerup med 4,2 sygedage om året.