Regeringen foreslår kommunale vagtværn for at »holde ro og orden og styrke trygheden«

Regeringen vil give kommunerne mulighed for at sikre »ro og orden« med egne vagter. Gentoftes borgmester mener, det er tid til et opgør med »det tabu, at kun politiet kan beskæftige sig med borgernes tryghed«. Allerøds borgmester er knap så begejstret.

Regeringen er klar til at lade landets kommuner bruge såkaldte kommunale tryghedsvagter, »der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden og styrke trygheden på offentlige steder«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Tobias Kobborg

Hvis kommuner oplever, at politiet ikke slår til i forhold til at hjælpe borgerne, skal de have mulighed for at tage sagen i egen hånd. Regeringen er klar til at lade landets kommuner bruge såkaldte »kommunale tryghedsvagter«.

Det fremgår af et fortroligt udkast til en aftale om den næste flerårsaftale om politiet og anklagemyndighed, som i øjeblikket forhandles på Christiansborg.

Regeringen lægger op til en forsøgsordning, »hvor kommuner får mulighed for at anvende vagter, vægtere og eventuelt ny teknologi, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden og styrke trygheden på offentlige steder«, som der står i udkastet, som Berlingske er i besiddelse af.

Udkastet specificerer hverken beføjelser for vagterne og vægterne eller hvilke typer ny teknologi, der kan være tale om. Borgernes retsstilling over for de kommunale tryghedsvagter fremgår heller ikke.

Til gengæld forklarer udkastet, at den enkelte kommune skal afgøre, om den vil gøre brug af ordningen. Det fremgår også, at aftaleparterne præsenteres for en model for den nærmere udformning i første halvdel af 2021. Og at forsøgsordningen »kræver etablering af det nødvendige lovgrundlag«.

Det er vigtigt at understrege, at tryghedsvagter bestemt ikke er regeringens eneste forslag til at øge trygheden i Danmark. Det er en rød tråd i udkastet og skal blandt andet ske ved at oprette 20 nye lokalstationer rundt i landet og ved at overføre ca. 250 betjente til operativt politiarbejde. Transportministeriet skal for eksempel overtage alt, hvad der handler om kørekort, så 115 betjente bliver frigjort.

Tid til opgør med et tabu

Men kommunerne skal altså også kunne spille en mere aktiv rolle. Og det er godt nyt, mener Gentoftes borgmester, Hans Toft (K).

Borgmesteren er den nok ivrigste fortaler for kommunale vægtere og forestiller sig, at Gentofte får sit eget vægterkorps, som med udrykning, schæferhunde – alene som forsvar for vægterne – droner og egne uniformer jager især indbrudstyve i den nordsjællandske kommune, der i 2017 blev ramt af 975 indbrud.

»Når man ligger med den højeste rate af indbrud i Danmark, og når man som jeg har været med i politisk arbejde gennem adskillige politireformer, ved man, at der hver gang er fokus på, at det lokale politi skal styrkes,« siger Hans Toft og mener, det hænger dårligt sammen med mængden af indbrud:

»Når politiet efter eget udsagn ikke har ressourcer til at rykke ud så hurtigt, som borgere med rette kan forvente, må der tænkes nyt. Så er tryghed også en opgave for en kommune, og vi må gøre op med det tabu, at kun politiet kan beskæftige sig med borgernes tryghed.«

Allerøds borgmester Karsten Längerich (V) er ikke helt så begejstret for de kommunale tryghedsvagter, selv om borgerne i hans kommune også er plaget af indbrud.

»Jeg synes principielt, at politiet skal tage sig af politiopgaver, og at kommuner skal tage sig at kommunale opgaver. Men jeg vil ikke afvise noget, og nu vil jeg vente og se, hvordan ordningen bliver skruet sammen,« siger Karsten Längerich.