De varsler et opgør med lægernes kræftbehandling: »Jeg er sikker på, at der starter en bølge i dag«

En ny bølge, et vordende patientoprør. Sådan beskriver kræftoverlevere og alternativt orienterede læger deres mission ved en propfyldt alternativ kræftkonference. Tag med ind i et rum, hvor cancer er visdom og hospitalernes tilbud om operation, stråling og kemoterapi er at »skære, brænde og forgifte«.

Cirka 500 mennesker havde indløst billet til den alternative kræftkonference »Cancer – en anden vej?«. Alle oplægsholdere modtog stående klapsalver. Især den alternativt orienterede læge Claus Hancke. Han sagde om lægers skepsis over for alternativ behandling. »De fleste siger, at det er udokumenteret. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Man kan ikke sige, at det er udokumenteret. Man er nødt til at sige: 'Jeg har ikke læst noget.'« Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt

Det tog lægen Marianne Camille Tiffanie Kirkskov 40 år at vænne sig til at stå sådan her med armene, siger hun fra scenen.

Hendes arme er løftet ud fra kroppen, hendes åbne vibrerende hænder er vendt mod de cirka 500 mennesker på stolerækkerne.

»Hænderne passer sig selv. Jeg styrer dem ikke. Der er stadig noget, I kan modtage.«

Publikum er i færd med at indoptage lyshealing. Lyset kan opløse bivirkninger, og lyset kan sendes i forvejen inden et sygehusbesøg, siger Marianne Kirkskov. Hendes hænder flimrer hurtigere nu. Hun taler hurtigere:

»Det er så kraftfuldt. Det er så kraftfuldt,« siger hun, »det er på tide, at vi tager kraften ind i os selv igen og ejer den igen. Vi har den meget mere, end vi har fået fortalt. Det kan man kalde tilbageholdelse af information, kære venner. Den er i gang med at dukke op igen. Det er derfor, der kommer så mange dejlige ulydige kræftpatienter nu, som har deres egen mening om helbredelse.«

Vi er i et auditorium i Københavns nordvestkvarter en lørdag formiddag i november. En blanding af 500 nysgerrige borgere, kræftpatienter og alternative behandlere har hver betalt 500 kroner for at være med.

Konferencen »Cancer – en anden vej« er arrangeret af organisationen May Day, der beskriver sig selv som en »borgerrettighedsbevægelse og et oplysningsforbund til fremme af selvansvar og sundhedsbevidsthed«.

May Day kræver blandt andet mere alternativ behandling på landets hospitaler.

Bettina Tammaro, fravalgte lægelig behandling af sin kræft

»Jeg var mega alene. Alle sagde, du er sindssyg. Du er ikke rigtig klog. Så jeg var nødt til at holde mig til internettet og alle de her overlevelseshistorier, der gav mig nogle gode følelser.«


Den seneste måneder har Berlingske afdækket, hvordan alternative og uvidenskabelige opfattelser af kræft vinder frem – også blandt uddannede sundhedspersoner.

Et gennemgående tema på konferencen er, at staten tilbageholder information for borgerne.

17 alternativt orienterede læger, behandlere og kræftpatienter holder oplæg om alternativ kræftbehandling. Ikke alle nævner mistro til statens institutioner med ord, men kritikken af det etablerede system flyder som en understrøm fra scenen.

En tilskuer spørger f.eks. til erfaringer med jordstråling. Oplægsholder og homøopat Christian Andersen svarer, at en af hans kammerater engang havde lokaliseret jordstrålernes mødested, afsløret skovdød i området og noteret sine opdagelser i et hæfte:

»Men så en aften bankede det på hans dør. Det er efterretningstjenesten, som siger »hvis du ikke udleverer det med det samme, så bliver du anholdt«, og han måtte ikke udtale sig om det. Så det er, hvad jeg ved om jordstråler,« siger han hemmelighedsfuldt.

Publikum responderer med applaus og latter.

Cancer er visdom

Uden for salen har alternative behandlere opstillet stande med materiale om deres overbevisninger. I et af hæfterne står der under overskriften »Selvbehandling«: »I tidligere tider overlod vi diagnose og behandling til den lærde læge.«

Denne konference handler om tiden efter de tidligere tider. Om tiden efter internettets komme, hvor vi opsøger egne sandheder i stedet for at tro på, at lægen kender sandheden.

Otte af talerne går på scenen som kræftoverlevere. For dem har sandheden været energiplastre, kinesiske urter, kinesiologi, såkaldt tankefeltterapi, motion, infrarød sauna, kostomlægning og den amerikanske dr. Robert Youngs teorier.

Det har være bogen »Kræft er ikke en sygdom« og filosofien metasundhed, hvis kongstanke er, at kræft skyldes psykiske traumer, og kroppen kan helbrede sig selv.

En af kræftoverleverne har selv udgivet bogen »Cancer er visdom«, efter hun »i en tilstand af tillid og indre fred googlede brystcancer som healing« og blev ført til metasundhedens fader, den kontroversielle tyske læge dr. Hamer.

Kinesiologi handler om »at vække kroppens egne kræfter«, en oplægsholder til konferencen var gået den vej under sin kræftsygdom. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Nogle af de otte oplægsholdere har takket ja til konventionel kræftbehandling gennem hele deres sygdomsforløb sideløbende med den alternative behandling. Men endnu flere har takket nej.

Bettina Tammarro var mor til tre, da hun fik kræft for anden gang på 11 år. Første gang havde hun fået operation og strålebehandling.

Anden gang var hun bekymret for at modtage det, som læger kalder operation, stråling og kemoterapi, men hun kalder »3-i-1eren: vi kan skære i dig, vi kan brænde dig med stråler, eller vi kan forgifte dig«.

Hun turde ikke gå lægernes vej med operation, stråling og kemoterapi, siger hun.

»Jeg var mega alene. Alle sagde, du er sindssyg. Du er ikke rigtig klog. Så jeg var nødt til at holde mig til internettet og alle de her overlevelseshistorier, der gav mig nogle gode følelser.«

I det her rum er hun ikke længere alene.

Taleren Inge Halmø har også fravalgt lægelig behandling af sin brystkræft. Hun opfordrer alle til at finde deres egen vej. Hun fandt sin i metasundhed:

»Jeg er sikker på, at der starter en bølge i dag,« udbryder hun og knuger hånden over hovedet som afslutning på sin tale. Hver gang en oplægsholder træder op på eller ned fra scenen, rejser tilhørerne sig, som var de i kirken og klapper, som var de til koncert.

Medicin er business

Især den alternativt orienterede læge og medstifter af May Day, Claus Hancke, får en klapsalve, der er en rockstjerne værdig.

Han vil give et billede af, hvorfor hver fjerde kræftsyge dansker opsøger alternativ behandling. Har vi faktisk et sundhedsvæsen i verdensklasse, som vi bryster os af? spørger han.

Nej, nej nej, svarer salen.

Nogle af hindringerne er ifølge Claus Hancke en autoritetstro presse, konservative statslige styrelser, politiserende forskere og alt for skeptiske læger, når det kommer til alternativ behandling:

»De fleste siger, at det er udokumenteret. Det er selvfølgelig noget vrøvl. Man kan ikke sige, at det er udokumenteret. Man er nødt til at sige: 'Jeg har ikke læst noget'.«

Impulsiv klapsalve fra publikum.

På skærmen bag Claus Hancke dukker en avisforside op fra 2010: »Dansk biotek i front med kræftmedicin (..) Dansk medicinalindustri står stærkt i kampen i det boomende marked for kræftbehandling.«

Det er pinligt, siger Claus Hancke, at han skal læse om kræftbehandlingens fremskridt i avisens businessektion.

Ligesom den alternativt orienterede læge Søren Flytlie kalder det etablerede sundhedssystems fokus på dyre lægemidler for perverst.

Et godt tilbud

Af konferencieren bliver Søren Flytlie introduceret som en læge, »hvis definition på en dårlig dag er, hvis han skal udskrive en recept«.

Syntetisk medicin er per definition symptombehandling, ikke årsagsbehandling, siger Søren Flytlie.

I hans øjne er receptmedicin den sande alternative behandling:

»Hvis det ikke kan lade sig gøre at årsagsbehandle, så synes jeg, det er fair nok at tage den alternative vej og gå på apoteket og få medicinen og erkende sit nederlag.«

Budskabet om, at medicinalindustrien tjener enorme summer på syge mennesker går igen i foredragene. Det er en helt korrekt antagelse.

Men ingen talere nævner, at den alternative branche jo også tjener penge, fordi sygdom og sygdomsfrygt eksisterer.

I frokostpausen sælger den selvstændige erhvervsdrivende Erik Stolten »flydende livskvalitet« i form af såkaldt ioniseret vand.

Erik Stolten sælger filtreret vand til konferencen »Cancer – en anden vej?« Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Foran ham er pumpende apparaturer og slanger arrangeret på en blå velourdug. De leder vand gennem en elektrolyse, hvor surt vand ledes fra. Kræftpatienter har rigtig godt af at fylde sig med lige præcis det drikkevand, hævder han, da vandet virker »undertrykkende på kræftcellernes udvikling«.

Han nævner, at han har solgt flere hundrede maskiner til kræftpatienter, og at salget er stærkt stigende. Fremviser en folder, hvor en case og virksomhedsejer inden for golfbranchen er »lykkelig over at kunne undvære medikamenterne, samt drikke renset og naturligt helbredende vand«.

Bestiller man en maskine gennem casen, får man tre golfbolde med i købet. Det store vandapparat koster 11.900 kroner. Berlingske kan få lov til at afprøve maskineriet gratis først i en hel måned, siger Erik Stolten, mens han kniber højre øje sammen, løfter pegefingeren og tilføjer: »Det er et godt tilbud.«

Halvdelen følte det

Hvis hospitalernes kræftlæger og de statslige styrelser havde lyttet med på konferencen, ville de sandsynligvis have tilføjet:

At den nævnte dr. Robert Young er blevet idømt fængselsstraf for fejlagtigt at udgive sig for at være læge.

At en af de lægeuddannede oplægsholdere er sat under skærpet tilsyn og virksomhedsindskrænkning af Styrelsen for Patientsikkerhed, da den har vurderet, at nogle af lægens behandlinger har medført risiko for patienterne, herunder risiko for »øget dødelighed«.

At flere danske forskere afviser, at det ioniserede vand skulle have en effekt.

At lægevidenskaben har reddet millioner af kræftsyge menneskeliv.

At grundlæggeren af terapiformen metasundhed, dr. Hamer, fik frataget sin autorisation på grund af grov lægelig forsømmelse og blev idømt fængselsstraf for sin behandling af kræftpatienter.

At metasundheds idé om kræfts opståen af følelsesmæssige traumer afvises af omfattende dansk forskning.

Men de indvendinger ville næppe have modtaget stående ovationer.

Da lægen Marianne Camille Tiffanie Kirkskov afslutter lyshealingen, beder hun de 500 tilhører markere, hvis de har mærket noget i kroppen. Godt halvdelen rækker hånden op.

Benedicte Frijs, 42 år

»Jeg har selv haft kræft i lidt over et år. Man er CEO i ens krop, så jeg gør alt, hvad jeg kan for at få så meget viden som muligt.« Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Hvorfor er du her i dag?

»For at blive klogere. Jeg har selv haft kræft i lidt over et år. Man er CEO i ens krop, så jeg gør alt, hvad jeg kan for at få så meget viden som muligt. Jeg har fået kemo, men det har ikke rigtig virket. Derfor har jeg prøvet rigtig meget forskellig alternativ behandling.«

Hvad kan det alternative, som det konventionelle sundhedsvæsen ikke kan?

»Lægevidenskaben ser ikke på det hele menneske, og hvad årsagerne til cancer er. Man føler sig meget alene, når man prøver den alternative verden, for lægerne er ikke interesserede i det. Så det ville være rigtig fedt, hvis de to verdener kunne tale bedre sammen.«

Helle Løvstrup, 58 år

»Jeg begyndte at arbejde med mig selv og stødte bl.a. på Metasundhed«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Hvorfor er du her i dag?

»Jeg har selv haft brystkræft og lod mig operere og fik strålebehandling. Jeg begyndte at arbejde med mig selv og stødte bl.a. på metasundhed og EFT (terapiformer, red.). Det giver en helt vild forståelse af, hvor stor betydning sindet har, hvis man f.eks. har oplevet nogle traumer i sit liv, som man ikke har fået bearbejdet.«

Hvad kan det alternative, som det konventionelle sundhedsvæsen ikke kan?

»Når man får en knude i brystet og kommer ind i et kræftforløb, når man faktisk ikke at tænke over, hvad der skal ske med én. Jeg blev opereret rask, men tanken om, hvorfor jeg havde fået kræft, blev ved med at spøge i mit hoved.«

Signe Hyld, 65 år

»Alt det andet, der ikke bliver undersøgt, men bare bliver stukket en pille ud til, kan jeg jo ikke deltage i, fordi jeg ikke kan tåle medicin«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt.

Hvorfor er du her i dag?

»Fordi jeg overhovedet ikke kan tåle medicin. Så jeg synes, at alt hvad der rører sig af alternativer er spændende. Jeg har PTSD og fået mange mén af det, så jeg arbejder dybt og inderligt på at få det bedre hele vejen igennem.«

Hvad kan det alternative, som det konventionelle sundhedsvæsen ikke kan?

»Jeg ville gå til en læge, hvis jeg havde brækket mit ben. Mens alt det andet, der ikke bliver undersøgt, men bare bliver stukket en pille ud til, kan jeg jo ikke deltage i, fordi jeg ikke kan tåle medicin. Så jeg synes, at det alternative kan rigtig meget.«