Offentligt støttet kræftcenter henviser til bog med kontroversielt budskab: »Kræft er ikke nogen sygdom«

Det offentligt finansierede InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling henviser til danske læger, der har været under »skærpet tilsyn« for deres alternative metoder. Samtidig anviser centret en bog, hvis hovedpåstand er, at kræft ikke er en sygdom. Skattekroner bør ikke finansiere den slags, mener eksperter.

I bogen »Kræft er ikke nogen sygdom« lyder det blandt andet, at kemoterapi »praktisk talt bliver anvendt til folkemord«. Illustration: Henrik Kjær Fold sammen
Læs mere

Det offentligt støttede InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling (ICAK) i Aarhus informerer kræftpatienter om alternative behandlingsformer. Men ifølge eksperter giver centret problematiske anbefalinger.

centrets hjemmeside henvises til i alt 14 privatpraktiserende læger med »alternative former for behandlingstilbud« til kræftpatienter. I to tilfælde har de anbefalede læger været under skærpet tilsyn for netop deres alternative metoder, viser en aktindsigt hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ifølge Henrik Ullum, overlæge og formand for interesseorganisationen Lægevidenskabelige Selskaber, er det i sig selv problematisk, at et offentligt støttet center henviser til behandling, der ikke er alment anerkendt i sygehusvæsenet.

»Når man begynder at anbefale patienter at opsøge nogle bestemte alternative læger, står man jo på mål for den samlede pakke. Og så ser det da ikke specielt heldigt ud, når to af lægerne har været involveret i den slags sager,« siger han.

Kritikken af de to læger handler ikke om deres kræftbehandlinger, men om deres alternative metoder. Det rejser et principielt spørgsmål om, hvor langt offentligt støttede rådgivningscentre bør gå inden for alternativ behandling.

»Bizart«

Rådgivningscentret henviser til og præsenterer i en tekst bogen »Kræft er ikke nogen sygdom – det er en overlevelsesmekanisme«. Her fremgår det blandt andet, at »den, der finder formål og mening med en kræftsygdom, vil også finde en måde at kurere den på«.

Henrik Ullum kalder det »bizart, at der skal bruges skattekroner på noget, som dybest set er misinformation«.

»Kræft skyldes celleforandringer, hvor kræftceller taber deres normale regulering. Det kan man altså ikke skabe direkte ud af negative tanker eller kurere med positive tanker. Man prøver at omfavne det alternative, men kommer til at sluge hele pakken,« siger Henrik Ullum.

Det fremgår også af bogen, at hvis ens »læge siger, at kemoterapi er din bedste chance for at overleve, vil du vide, at lægen lyver eller slet og ret er dårligt informeret«.

Centret vejleder kræftpatienter, der bevæger sig ud i skoven af alternative behandlere. Samtidig vil centret også »medvirke til, at patienten bevarer kontakten til læge og sygehus, uanset at patienten vælger alternative behandlingsmetoder«.

ICAK er det »eneste offentlige sted, hvor kræftramte kan gå hen, når patienterne føler sig afvist af lægen,« siger Berit Wheler, daglig leder af centret og uddannet sygeplejerske.

»Vi er sat i verden for, at folk for Guds skyld ikke bliver forført til at tro, at personer ved håndspålæggelse kan blive kureret for kræft, for det kan man ikke. Jeg mener, at det er en offentlig opgave at hjælpe kræftpatienter i et forvirrende marked af alternative behandlere,« siger hun.

»Skal vi så gemme det for dem?«

Netop derfor er der ikke nævnt nogen alternative behandlere på centrets hjemmeside, men kun alternative uddannede læger, »som der føres streng kontrol med«, forklarer hun.

Samtidig skal de nævnte læger og bøger ikke ses som anbefalinger, men som en oplysning om mulighederne, siger Berit Wheler.

»Vi vil gerne vise folk, at vi godt ved, at de her bøger og muligheder eksisterer. Mennesker er jo intelligente væsener, der ikke bare æder alt råt. Meget litteratur på vores hjemmeside siger jo det diametralt modsatte af den her bog.«

Kritikere mener, at bogen er problematisk?

»Folk finder de her ting. Skal vi så gemme det for dem?«

Region: »En klokkeklar fejl«

Rigtigt mange kræftpatienter og pårørende efterspørger viden om alternativ behandling, siger Lars Henrik Jensen, overlæge og formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

Derfor mener han, at læger bør blive bedre til at møde patienterne med åbenhed. Han mener derimod ikke, at et offentligt støttet center bør henvise til læger med alternative metoder eller en bog med decideret uvidenskabeligt indhold.

»Det bidrager til usikkerhed hos patienterne og en farlig polarisering af sundhedsvæsenet. Rådgivning må jo bygge på de almindelige kriterier, som vi bruger i sundhedsvæsenet, når der er offentlige penge involveret. Det bliver en uheldig sammenblanding, når man anbefaler den slags ting,« siger Lars Henrik Jensen.

Berit Wheler forklarer, at den tidligere leder lagde bogen og listen med lægerne op på hjemmesiden. Efter Berlingskes henvendelse har centret fjernet den omtalte bog samt listen over alternative læger, fordi centret ikke var opmærksomt på, at det kunne »tolkes som en anbefaling«.

Region Midtjylland oplyser, at man allerede inden denne konkrete sag havde besluttet at droppe støtten til rådgivningscentret fra 2019 som en del af budgetforhandlingerne.

»De her oplysninger bekræfter mig i, at vi har truffet den rigtige beslutning om ikke at støtte centret fremover. Det er en klokkeklar fejl, at vi har støttet det i så mange år. Vi skal ikke i offentligt regi henvise til alternativer, som ikke stemmer overens med sundhedsvæsenets anbefalinger,« siger Anders Kühnau, regionsrådsformand i Region Midtjylland.

ICAK er blevet støttet med 532.000 kroner årligt af Region Midtjylland.

Læs mere fra Berlingskes gravergruppe her.