Anklagere: Kriminelle undgår straf, fordi vi har for travlt. »Fuldstændigt uacceptabelt«

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har modtaget et alvorligt påbud fra Arbejdstilsynet. Tillidsrepræsentant frygter, at arbejdsforholdene vil få konsekvenser for retssikkerheden.

Politi foran Københavns Byret, der den 20. september 2016 behandler nævningesag mod fire mænd, som er tiltalt for medvirken til terrorisme. Mændene har ifølge anklagemyndigheden bistået Omar el-Hussein i forbindelse med hans drab på Dan Uzan ved synagogen i Krystalgade i København samt el-Husseins skud mod to politifolk ved synagogen i februar 2015. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix

Det er anklagernes vigtigste opgave, at skyldige personer dømmes og straffes for deres handlinger.

Men anklagere hos Anklagemyndigheden ved Københavns Politi fortæller, at skyldige slipper for straf, fordi arbejdspresset på anklagerne er så stort, at de ikke kan udføre deres arbejde ordentligt.

Det fremgår af et påbud fra Arbejdstilsynet til Anklagemyndigheden ved Københavns Politi, lokalstation Bellahøj, som Berlingske har fået aktindsigt i.

Ansatte fortæller ifølge påbuddet, at der er »eksempler på frifindelser i sager, der burde føre til domfældelse«, at der forekommer fejl i anklageskrifter, og at der »ikke er tid til at forberede sagerne ordentligt, hvilket betyder, at anklagerne står uforberedte i retten«.

Martin Dahl Fuglsang, tillidsrepræsentant ved Københavns Politi

»Såfremt det er tilfældet, at kriminelle går fri for straf grundet arbejdspresset, så er det naturligvis fuldstændigt uacceptabelt – både over for medarbejdere og for retssikkerheden«


Martin Dahl Fuglsang, der er anklagerfuldmægtig og tillidsrepræsentant ved Københavns Politi, er bekymret for, at arbejdspresset forringer retssikkerheden.

»Jeg kan ikke vurdere, hvorvidt der er fundet frifindelser sted, som ikke burde være sket. Jeg kan dog læse ud fra påbuddet, at nogle af mine kollegaer har den opfattelse. Såfremt det er tilfældet, at kriminelle går fri for straf grundet arbejdspresset, så er det naturligvis fuldstændigt uacceptabelt – både over for medarbejdere og for retssikkerheden,« siger han.

Arbejdstilsynets kritik kommer ikke bag på Martin Dahl Fuglsang – og det er ikke første gang, at Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har modtaget påbud fra myndigheden.

»Det er trist og tankevækkende læsning, som naturligvis giver anledning til bekymring. Jeg selv og flere andre medarbejdere har længe gjort opmærksom på det uacceptable arbejdspres. Jeg frygter, at det vil få konsekvenser for retssikkerheden,« siger han.

Sager må vente

Nogle sager prioriteres højere end andre, heriblandt sager vedr. vold, våben og voldtægt. Anklagemyndighederne overholder her deres politisk bestemte frister, men ifølge påbuddet kan det kun lade sig gøre, fordi anklagerne »går meget på kompromis med kvaliteten«. Samtidig sker det på bekostning af andre sagstyper, forklarer Martin Dahl Fuglsang:

»Det betyder, at andre typer sager må vente, og så kan de blive meget gamle med de konsekvenser, det kan have til følge,« siger han og henviser til, at de lange sagsbehandlingstider kan gøre det vanskeligt at løfte sagerne, fordi vidner eksempelvis glemmer, hvad de har set eller hørt.

»Du kan selv forestille dig, hvor svært det er at huske noget, der er sket for et år siden,« uddyber han.

Ifølge Martin Dahl Fuglsang kan det hele koges ned til for »mange opgaver til for få mennesker«, hvilket han også forsøgte at gøre opmærksom på i et debatindlæg i Berlingske i sidste uge.

Ledelsen: Kun mindre fejl

Ledelsen erkender over for Arbejdstilsynet, at der sker mindre fejl, hvor det er nødvendigt med en berigtigelse. Men det er ifølge ledelsen sjældent, at der sker fejl i en grad, hvor det har betydning for sagsudfaldet.

Chefanklager ved Københavns Politi, Ida Sørensen, uddyber over for Berlingske:

»Jeg er ked af, at vi har fået et påbud, fordi anklagerne har for travlt. Jeg har kun en interesse i, at mine medarbejdere er trygge ved at løse deres opgaver, og at de også føler, at de har tid til at løse dem ordentligt,« siger hun.

»Vi har længe arbejdet på at skabe gode rammer for anklagerne ift. trivsel og arbejdsmiljø.«

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi modtog sidste år et lignende påbud fra Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet påbød dengang, at afdelingen Særlig Efterforskning Øst skulle sikre, at arbejdspresset ikke forringede de ansattes sikkerhed og sundhed.

Anklagemyndigheden ved Københavns Politi har denne gang indtil 1. juni 2020 til at efterkomme påbuddet.

Ved du noget om arbejdsforholdene i Anklagemyndigheden, eller har du som borger mærket konsekvenserne heraf, så kontakt journalisterne på tbre@berlingske.dk eller karj@berlingske.dk. Alle henvendelser behandles fortroligt.