Rebien vil sende Novo-millioner til flygtningelejre

Novo Nordisk Fonden skifter gear satser globalt med årlige bidrag på fem mia. kr. fra fondens bugnende kasse. Den nye formand, Lars Rebien Sørensen, er klar til at bruge større summer på sociale og humanitære formål blandt flygtningelejre i og uden for Europa. Mød manden med landets største pengekasse.

Lars Rebien Sørensen vil som formand for den store Novo Nordisk-fond også donere penge til aktiviteter uden for Danmark i f.eks. flygtningelejre.  Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

»Vi har i disse år et kæmpestort migrationsproblem, som efterlader flygtninge i elendige forhold i flygtningelejre, både i og uden for Europa. Her kan vi spille en rolle.«

»Vi vil gerne være med til at løse en humanitær opgave, som også er relevant for Danmark,« siger Novo Nordisk Fondens nye formand, Lars Rebien Sørensen. »Vi vil gerne favne bredere.«

Landets suverænt største fond, den erhvervsdrivende Novo Nordisk Fonden, er klar til et nybrud med udrulning af en ny strategi for de næste fem år og dermed et stort spring ind i fremtiden. Det sker i takt med forventninger om en firedobling af de årlige udbetalinger frem mod 2023. På det tidspunkt venter fonden at kunne udbetale fem mia. kr. om året.

Forenklet sagt er Danmark efterhånden blevet for lille, hvis fonden skulle fastholde sit hidtidige fokus for sine uddelinger. Derfor skal der tænkes nyt og i meget bredere rammer for, hvad fonden kan uddele penge til.

Lars Rebien har taget springet fra at tjene pengene (i Novo Nordisk) til nu at bruge pengene i fonden. Det har han det godt med. »Herligt at være med til først at tjene pengene og så efterfølgende være med til at give dem ud,« siger han i sit første interview efter formandsskiftet i sommeren 2018, hvor han afløste Sten Scheibye.

Rebien var i 16 år topchef i Novo Nordisk og blev to gange af det amerikanske eliteuniversitet Harvard kåret som verdens bedste topchef. Novo Nordisk-aktien steg 4.000 procent over disse 16 år, og koncernen forvandlede sig fra en mindre spiller til at høre til blandt de internationalt ledende medicinalkoncerner.

Det er først og fremmest udbytter fra Novo Nordisk, der er baggrunden for eksplosionen i uddelingerne i fonden.

Ud over Danmarks grænser

Lars Rebien fik i forbindelse med formandsskiftet tidligere på året 2023-strategien for fonden på plads i bestyrelsen, så den får et markant bredere sigte.

»Vi vil støtte meget bredere i Danmark, end vi hidtil har været kendt for. Forskning og udvikling er fortsat det primære område, men fremover vil vi også have fokus på områder, der kan bidrage til at skabe større bæredygtighed i samfundet.«

Ved at øge støtten til det humanitære område bredt og i højere grad gøre støtten international følger Novo Nordisk Fonden også en global tendens, som kendetegner nogle af verdens største velgørende fonde.

Præcis hvor mange penge, der konkret skal afsættes til indsatser i flygtningelejre, er endnu ikke afgjort. Men det bliver et af flere fokusområder for fonden.

Samlet forventer Novo Nordisk Fonden at skulle udbetale ca. 400 mio. kr. om året til humanitære og sociale formål.

Dermed lægger fonden an til en anden og ny måde at tænke uddelinger på. Novo Nordisk Fonden bliver for alvor en global fond. Og en velgørende fond, der i højere grad end tidligere rækker ud over Danmarks grænser, selv om hovedfokus fortsat vil være i Danmark.

Hovedvægten af uddelinger er hidtil givet til mere klassisk forskning på lifescience-området.

Sundhedsområdet bredt i Danmark vil fortsat modtage milliarder, men de øgede finansielle muskler i fonden giver fremover muligheder for aktivt at gå ind med penge til finansiering af andre væsentlige og presserende samfundsopgaver.

Fokus på børn og unge

Nyt er det, at Novo Nordisk Fonden gør klar til massivt at bidrage med store pengebeløb til flygtningelejre. Hidtil har det alene været mindre donationer til forskellige NGO-hjælpeorganisationer.

En anden stor dansk fond, Lego Fonden, oplyste for få dage siden, at fonden donerer 100 mio. dollar over en femårig periode til børn berørt af rohingya-konflikten i Myanmar og den syriske flygtningekrise.

»Vi kan ikke lade en hel ny generation i stikken. Selv om de er i flygtningelejre, skal børnene kunne gå i skole og lære noget, så de har en fremtid.«


Lars Rebien gør det klart, at Novo Nordisk Fonden ikke vil gå enegang med bidrag til støtte i flygtningelejre.

»Vi skal i dialog med en masse politiske interessenter, men vi har endnu ikke mødt nogen, der er uenige i, at forholdene i flygtningelejrene er elendige, og at der er et stort behov for at forbedre livsmulighederne i disse lejre,« siger Lars Rebien.

»Vores fokus vil være børn, unge, sundhed og uddannelse. Vi kan ikke lade en hel ny generation i stikken. Selv om de er i flygtningelejre, skal børnene kunne gå i skole og lære noget, så de har en fremtid. Formålet er at gøre forholdene mere tålelige, så de ikke ønsker at vandre videre, men har muligheder for at vende tilbage.«

Politisk betændt hvepserede

Fondsuddelingerne fra Novo Nordisk Fonden har hidtil i vid udstrækning været koncentreret om Danmark og det øvrige Skandinavien. Nu er tiden – og pengene – kommet til at tage skridtet videre ud i verden.

Fondsformanden er klar over risikoen ved at stikke hånden ned i en politisk betændt hvepserede, men han har hidtil mødt stor velvillighed til ideen om at yde mere støtte til at forbedre forholdene i flygtningelejrene.

»Det, jeg tænker på, er en meget målrettet og massiv indsats på et område, hvor vi konkret kan gøre en forskel. Gerne sammen med andre. Det er en menneskelig katastrofe, at så mange bliver boende i disse flygtningelejre i en årrække.«

Lars Rebien har endnu ikke konkrete flygtningelejre i kikkerten. Det kan være i Mellemøsten, i Afrika, men problemerne er også massive i Grækenland, Italien og for så vidt også Danmark.

Formålet er at forbedre forholdene i flygtningelejrene, hvor nøden er størst, men også samtidig bidrage til at forebygge årsager til flugt og migration. Ifølge de seneste opgørelser lever 90 procent af verdens omkring 25 millioner flygtninge i de såkaldte nærområder, altså i lande tæt på de oprindelige hjemlande.

Novo Nordisk Fonden har for første gang netop ansat en chef for det humanitære og sociale område. Det er Hanna Line Jakobsen, tidligere udviklingsdirektør i Unicef Danmark og præsident i Røde Kors Danmark.

Samtidig er fonden blevet såkaldt strategisk partner til verdens største tænketank, World Economic Forum i Davos. Det er ikke mindst i dette regi, Novo vil forsøge at finde samarbejdspartnere, og det er her, de store globale dagsordener som eksempelvis migration sættes.

Novo Nordisk Fonden har hovedkontor i Tuborg Nord i København. I dag beskæftiges omkring 80 medarbejdere. Rebien forventer en markant stigning i antallet af ansatte. Herunder chefer til flere nye indsatsområder.

For et par måneder siden blev den tidligere undervisningsminister Christine Antorini ansat som direktør for et nyt, stort læringscenter for de naturvidenskabelige fag, kaldet LIFE.

Foreløbig er der afsat 123 mio. kr. til LIFE. På lidt længere sigt er der øremærket 1,6 mia. kr. over en tiårig periode til LIFE, som i øvrigt forventes at kunne omdannes til en selvstændig fond.

Ekstra halv milliard til bæredygtighed

Fonden har yderligere en chefstilling i spil, nemlig på området for bæredygtighed. Her blandt andet med initiativer til forbedring af fødevarer, såsæd, teknologiske landvindinger inden for bioteknologi og gerne i et samarbejde med landbruget.

I parentes bemærket kan både Novo Nordisk og Novozymes datere sin historie tilbage til at være udsprunget af landbruget.

Hvis de rigtige projekter findes, vil Novo Nordisk Fonden være rede til at donere en halv mia. kr. om året til at bidrage til forbedret bæredygtighed.

I den nye strategiplan 2023 er der også mere fokus og øgede bevillinger til innovation. Den fase for opstartsvirksomheder, hvor det er svært at få kapital udefra, og den fase, hvor man skal erkende, at mange projekter fejler.

»Det handler i vid udstrækning om at støtte og finansiere unge mennesker, som har ideerne og energien. Man kan kalde det en kuvøse for opstart af nye virksomheder. Vi kan gå ind med en blanding af lån, filantropi samt råd og bistand i øvrigt. Der hvor ideerne skal modnes og resultere i konkrete projekter og produkter,« siger Lars Rebien.

Han vil ikke præcist sætte tal på, hvor meget fonden årligt vil bidrage med, det afhænger af de projekter, der kommer. Men overordnet set er der afsat en ramme i milliardstørrelsen og i første omgang 392 mio. kr. over de næste få år. Så må tiden vise, hvad det bærer med sig.

»Vi vil være kritisk mod enhver siddende regering, hvis der beskæres i forskning og udvikling.«


Novo Nordisk Fondens formand med den meget store pengekasse er helt på det rene med, at de øgede bidrag fra fonden kommer til at flytte balancen mellem privat og offentlig finansiering af den forskning, der sker på de danske universiteter og hospitaler.

»Det er helt afgørende, at vi som privat virksomhed ikke vil ind og erstatte offentlige budgetter med vores uddelinger. Vi vil ikke på finansloven, det er ikke i samfundets interesse. Vi er derimod et supplement, som betyder, at der samlet set kan komme kraftigere indsatser på de forskellige områder,« siger Lars Rebien og fortsætter:

»Vi vil være kritisk mod enhver siddende regering, hvis der beskæres i forskning og udvikling. Det vil vi opfatte som, at vi bliver afløsere for offentlige penge. Det dur ikke.«

På gulvtæppet hos Mads Øvlisen

Som den ultimativt øverst placerede i den omfattende Novo-gruppe med store selskaber som Novo Nordisk og Novozymes og betydelige investeringer i andre virksomheder som eksempelvis Chr. Hansen har Rebien et ansvar for, at samfundsansvaret hos de enkelte ledelser i disse virksomheder flugter med værdierne i Novos historie og idegrundlag.

»Jeg mener ikke, at der generelt er sket et skred i topchefernes samfundsansvar. Men ja, der er klart forventninger om mere transparens, ikke mindst fordi man som virksomhed skal gøre sig appetitlig for de unge mennesker. Derfor er kvaliteten i ledelsen så afgørende, det dur ikke, at virksomhederne fanges på det moralsk forkerte ben.«

»Derfor er det blevet mere vigtigt, at erhvervslivet går i dialog med samfundet om ledelsesansvaret. Min skolemester på det område har alle dage været Mads Øvlisen (tidligere topchef i Novo Nordisk, red.).«

»Det filosofiske og tankemæssige gods ligger tilbage til Mads Øvlisen. Det er den opdragelse, som vi har fået,« siger han med henvisning til Steen Riisgaard, tidligere topchef i Novozymes, som Rebien har kørt parløb med i et par årtier.

»Jeg husker tydeligt, at Øvlisen tog os op på gulvtæppet i chefkontoret og klart lod forstå, at hvis der blev lavet noget skidt, der kunne bringe Novo-omdømmet i fare, så var det ud af vagten.«

Den 64-årige Lars Rebien kan vente at sidde med det ultimative ansvar i Novo-familien som fondsformand fem-seks år frem i tiden til sin 70-årsdag. I den periode skal han først have 2023-strategien ført ud i livet, og så – inden han takker af – have formuleret en ny langsigtet strategi for Novo Nordisk Fonden.