Ministerium har været efter Københavns Kommune i et halvt år: Stop favorisering af de hvide bycykler

Transportministeriet har siden efteråret flere gange henvendt sig til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. I breve, som Berlingske har fået aktindsigt i, anklager ministeriet kommunen for at sætte politik over jura med henblik på at favorisere sine egne hvide bycykler på bekostning af de nytilkomne private aktører.

Transportministeriet mener, at private virksomheder såsom Donkey Republic »klart falder inden for vejlovens formål, idet de fremmer mobiliteten i samfundet på en måde, der er miljøvenlig, trafikalt effektiv og samfundsøkonomisk fordelagtig«. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Sagen om udlejning af bycykler og elløbehjul har længe været en torn i øjet på Transportministeriet. Gennem et halvt år har ministeriet påtalt, at Københavns Kommune aktivt favoriserer sin egen løsning med de hvide bycykler og dermed hæmmer den fri konkurrence inden for cykeludlejning

Mandag skrev Berlingske, at Transportministeriet har sendt et brev til kommunens Teknik- og Miljøforvaltning fredag 8. marts. Her irettesætter ministeriet forvaltningen for dens tolkning af vejloven.

Henvendelsen kom, efter at kommunen besluttede at gå benhårdt efter at stikke en kæp i hjulet på udlejning af cykler og elløbehjul i kommunens gader med henvisning til vejlovens paragraf 81.

skriver ministeriet til Teknik- og Miljøforvaltningen

»...ministeriet formoder, at udtalelserne fra den tidligere teknik- og miljøborgmester var en politisk tilkendegivelse og ikke et udtryk for forvaltningens vurdering, da hensynet til én operatør på markedet og beskyttelsen af denne ikke kan anses for værende et sagligt hensyn«


Men det var langtfra første gang, kan Berlingske nu dokumentere.

Transportministeriet har i månedsvis været i dialog med kommunen om de nye aktører på markedet. Et brev, som Berlingske har fået aktindsigt i, viser, at ministeriet mener, kommunen unødigt favoriserer de kommunalt støttede hvide bycykler med »meget vidtgående vilkår«, der udelukkende var tiltænkt at kvæle konkurrencen fra private virksomheder.

Professor i offentlig forvaltning ved Syddansk Universitet, Kurt Klaudi Klausen, kalder ministeriets indblanding i, hvordan forvaltningen tolker vejloven for »usædvanlig«.

»Det er usædvanligt, at der er så tæt dialog omkring et relativt ubetydeligt emne som det her. Det er formentlig, fordi det foregår i København og samtidig har fået medieopmærksomhed,« siger han.

Hans kollega, professor i offentlig ret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing, vurderer, at selv om det er usædvanligt, »virker det helt rimeligt, at ministeriet går ind og blander sig i den her sag«.

Anklager om politisering af forvaltningen

Disputten går helt tilbage til 6. september 2018. Allerede her gav ministeriet i et brev klart udtryk for, at man var lodret uenig i forvaltningens tolkning af vejloven, som man mener bunder mere i politik end jura:

»Transport-, Bygnings- og Boligministeriet formoder, at udtalelserne fra den tidligere teknik- og miljøborgmester var en politisk tilkendegivelse og ikke et udtryk for forvaltningens vurdering, da hensynet til én operatør på markedet og beskyttelsen af denne ikke kan anses for værende et sagligt hensyn.«

28. september kommer næste brev i rækken fra ministeriet til kommunen. Ministeriet skriver, at man er bekendt med, at Teknik- og Miljøudvalget vil godkende nye retningslinjer på et møde, der skal afholdes 1. oktober.

Virksomheden bag de hvide bycykler er ejet af en fond stiftet af DSB, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Fold sammen
Læs mere
Foto: GoBike PR.

»Det står naturligvis kommunerne frit for at stå for udarbejdelsen af sine retningslinjer, så længe de er i overenstemmelse med vejloven og almindelige forvaltningsretlige principper,« skriver ministeriet i brevet.

Ud fra brevet ordlyd er det tydeligt, at ministeriet klart mener, at en tilladelse til udlejning af de orange cykler fra Donkey Republic vil være i vejlovens ånd. I en behandling af en ansøgning om tilladelse til udlejning fra Donkey Republic mener ministeriet, at der bør lægges vægt på:

»At disse tjenester klart falder inden for vejlovens formål, idet de fremmer mobiliteten i samfundet på en måde, der er miljøvenlig, trafikalt effektiv og samfundsøkonomisk fordelagtig.«

Ministeriet lufter i brevet sin undren over, at kommunen mener, at de private udlejningscykler er til gene og skaber pladsmangel i de kommunale cykelstativer – og derfor vil have dem af vejen.

Københavnerne har omkring 675.000 cykler, hvilket vil sige, at de orange bycykler fra Donkey Republic, som der på daværende tidspunkt var omkring 800 af, udgør 0,12 procent af det samlede antal cykler.

Derfor giver ministeriet udtryk for, at pladsmangel er et alt for tyndt argument set i lyset af, at kommunen selv har afsat »ganske store vejarealer« til de hvide bycykler.

Berlingske ville gerne have haft transportminister Ole Birk Olesens (LA) udlægning af forløbet, men ministeren har ikke ønsket at kommentere sagen.

Sten Bønsing, Professor i offentlig ret

»Hvis der er noget særligt, der taler imod at have de private udlejningscykler i byen, skal kommunen redegøre for, hvad det er – men de skal nok finde en bedre forklaring, end at de optager 0,12 procent af pladsen i kommunens cykelstativer«


Borgmester:»Jeg favoriserer ikke«

Berlingske ville gerne have interviewet teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL). Det ønskede hun ikke, men vendte i stedet tilbage med dette skriftlige svar på kritikken fra Transportministeriet:

»Jeg ønsker ikke at favorisere et bycykelsystem frem for et andet. Jeg er bekymret for at få byens cykelstativer, fortove og pladser oversvømmet af udlejningscykler og elløbehjul. Det vil gøre det svært for københavnerne at få plads til deres egne cykler og gå ud over fremkommeligheden for fodgængere og ikke mindst folk med bevægelses- og synshandicap. Og det hensyn har ministeriet udtrykt stor forståelse for. Derfor arbejder jeg for nogle retningslinjer, der kan sikre ordnede forhold.«

(Arkiv) »Det er helt korrekt, at ministeriet så problemer med forvaltningens tidligere forslag til retningslinjer. Det har forvaltningen været i dialog med ministeriet om, og der er taget højde for kritikken i de retningslinjer, som Teknik- og Miljøudvalget skal behandle på mandag,« lød det fra borgmesteren i et mail svar til Berlingske. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix.

»Det er helt korrekt, at ministeriet så problemer med forvaltningens tidligere forslag til retningslinjer. Det har forvaltningen været i dialog med ministeriet om, og der er taget højde for kritikken i de retningslinjer, som Teknik- og Miljøudvalget skal behandle på mandag.«

I normal praksis er det kommunen, der henvender sig til ministerierne med et ønske om hjælp, »såfremt de er i tvivl om, hvordan en lov skal tolkes – altså den anden vej rundt end i det her tilfælde,« forklarer professor i offentlig forvaltning Kurt Klaudi Klausen.

Men selv om det ikke er normal praksis, mener han ikke, at ministeriet har handlet forkert ved at blande sig.

»Det er svært at se, hvad problemet er. Kommunen skal være neutral i forhold til virksomheder. De må ikke favorisere sig selv på bekostning af private erhvervsdrivende,« siger han.

Professor i offentlig ret Sten Bønsing forklarer, at offentlige myndigheder er forpligtede til at tage stilling til sager – og så har de også »en pligt til at afgøre sager ud fra saglige kriterier, hvilket vil sige, at beslutninger skal afgøres ud fra hensigten med lovgivningen«.

»Hvis der er noget særligt, der taler imod at have de private udlejningscykler i byen, skal kommunen redegøre for, hvad det er – men de skal nok finde en bedre forklaring, end at de optager 0,12 procent af pladsen i kommunens cykelstativer,« siger Sten Bønsing.